Všechno je nestydatá zlodějna

14. března 2014 v 13:12 | Misantrop

Práce ani peníze neosvobozují. Neplatí žádné Arbeit macht frei, leda tak Menschenhass macht frei; peníze jsou bezezbytku spotřebovány obchodem, který není nic jiného než zlodějna.
Totéž se týká reklam a teleshoppingů s těmi jejich nezaokrouhlenými cenami, falešnými slevami, nákupy na dluh a dárky zdarma. Totéž politici a politické partaje s těmi jejich vládními programy a předvolebními sliby. Všechno sprostá, nestydatá zlodějna a podvod!
Odsuzujeme vrahy, násilníky a zloděje. Ale vrah, násilník a zloděj je v podstatě každý člověk.


Nikdo z nich se proto nebude na fotografiích tvářit ani ďábelsky, ani provinile jako právě dopadený vrah, zloděj, podvodník, defraudant či jiný sprostý kriminálník, neboť všichni věří, že mají čisté svědomí.


"I ta zlodějna musí bejt," řekl Švejk, ukládaje se na slamník, "kdyby to všichni lidi mysleli s druhými lidmi dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem."


Misionář, který vydával Věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot.
Pak nám doporučovali Echo z Afriky a nebožtík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl: "Milý hochu, to bude také zlodějna!"
(Hašek: Časopisy pro mládež)


Nedejte na lékaře: Krom zloděje je travič, je lupič, s penězi i život krade.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Celá nemocnice je stejně jako před dvaceti lety ustavena na zlodějně, machinacích, klepech, strýčkování, na sprostém šarlatánství, a jako kdysi i teď je celý ústav instituce nemorální a zdraví lidí v nejvyšší míře škodlivá.
(Čechov: Pavilón č. 6)


Za starostování dr. Groše vzrostly dluhy města Prahy na 160 miliónů korun. Jeho heslem bylo: "Nic se nestalo." - Povědomé heslo, vítězně si razící cestu i dnes... - Již jen jméno samo starosty Groše připomene novější aféru s obohacováním z nekalých kšeftů sociálního demokrata podobného jména Grosse, který si podezřelými finančními machinacemi kdysi nahrabal nikdy nevyjasněné miliónové jmění. Ale takových, ať se jmenují Groš nebo Gross, je samozřejmě víc, to dělá to prostředí a také příslovečná příležitost, jež dělá zloděje.
(Misantrop: pozn. k: Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Probouzím se až po setmění. Ani teď není v lese klid. Slyším někde řev motorové pily. Chvíli na to i pád k zemi se zřítivšího stromu. Je to jistě nelegální těžba. Kdo jiný než zloděj by čekal s kácením stromu až padne tma?
To je zvláštní, že má někdo nejvíc práce se dřevem, zrovna když se setmí. Určitě to musí být nějaký drobný zlodějíček, z nichž se většinou skládá celé lidstvo. Co není přivázáno na řetězu... - známe své lidi.
Zkorumpovaný cikánský stát zlodějů jsou Čechy.


Češi jsou v cizině hledáni nejvíce jako - zloději.


Scénář byl napsán, herci vstoupili na scénu
Zloděj řve: "Chyťte zloděje!"
Teď prodávají naše ideje


Slyšel jsem, že v Anglii se kdysi dávno, před dvěma sty lety, dělalo toto: když byl chycen zloděj, nechali ho bičovat nahého na křižovatce před celým městem. Musel tam viset a být bičován - aby poučil celé město o tom, co se stane, když budeš krást. Pak toho však museli nechat, protože lidé z celého města se sešli, aby viděli bičování zloděje, a kapesní zloději si trénovali své umění právě v tomto davu. Lidé byli tak zaujati mučením, že na své kapsy dočista zapomněli. Bylo tedy zřejmé, že dělají nesmysl. Nikoho nic nenaučili. Přesně na tom místě lidé kradli. Dělali úplně stejnou věc!
Policisté a zloději patří do stejné kategorie. Jen stojí na opačných pólech, jejich kvalita vědomí je však podobná.


Maršál de Villars vyprávěl, že když při jednom jeho válečném tažení způsobilo přílišné zlodějství jednoho dodavatele potravin v armádě hlad a reptání, přísně ho pokáral a pohrozil mu, že ho dá oběsit. "Tato hrozba se mě netýká," odpověděl odvážně zloděj, "a těší mě, že vám mohu povědět, že se nevěší člověk, který má sto tisíc tolarů." "Nevím, jak se to stalo," dodal naivně maršál, "ale on opravdu nebyl oběšen, ačkoliv to stokrát zasloužil."


Ozbrojený občan by se potom nemusel bránit jen proti státem kriminalizovaným vrahům, násilníkům, zlodějům a nebezpečným zvířatům, ale bránil by se aktivně se zbraní v ruce i vůči státu samotnému, to jest vůči všem těm různým výběrčím daní, úředníkům, policistům a dalším přisluhovačům vlády.


Ohavný je hřích, jenž sobě samému se protiví; lhář totiž nanejvýš nenávidí lži; pyšný nesnese pyšného, lakomec lakomce, zloděj zloděje a podle tohoto odporu se poznává dobré i zlé.
Zdá se, dobrosrdečný poustevníku, že by sis snad ani netroufal po myšce se ohnat, abys jí neublížil. Takovou choulostivostí množí se zlodějství v obci. Na lůzu se musí rázně uhodit, ať je to malá myška, nebo velká šelma; my však div že ještě nepoděkujeme za prokázanou čest, když nás navštíví mocný zloděj! Je prý lépe být s ním zadobře. Ó kéž by takové učení čert vzal! Když zlá sběř spolčuje se proti hodným občanům, pročpak i oni nespolčí se proti ní a neoboří se na ni zmužile?
Bylo-li doposud zákonem: "Zapírej se, obětuj se!" - přestalo proto zlodějství, podvody, utiskování, vraždy a jiné zločiny? Nepřestalo.


Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí vlastní život.
(Bible: Přísloví)


Tvrdíš: "Já nejsem zloděj,
moudře když stříbrné nádoby míjím." Však nebezpečenství
odstraň - a vyrazí volně pud vrozený, zbavený uzdy.
(Horatius: Satiry)


Město bezstarostně spalo; nikdo nehnul ani prstem. Mohou říci, že město nemohlo předem nic podobného předvídat, právě tak jako nemůže předem předvídat drzé přepadení bandou zlodějů. Ale vždyť když oknem leze zloděj a pán domu ho vidí, křičí: "Pomoc!" - Pročpak nekřičel? Proč neudělal poplach, nevzbudil sousedy, nepostavil se na odpor násilí? Nebyl přesvědčen, že podobné jednání z jeho strany bude zbytečné? Ano, byl o tom přesvědčen.
(Saltykov-Ščedrin: Tiché útočiště)


Já bych vám rád posloužil: takovým žertíkem, jakým odjakživa zlodějům sloužívá kat.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Neblahý list ovšem přikvačil dnes a večer po šichtě na mne čekal doma. List s nechvalně známou hlavičkou takzvané "Zdravotní pojišťovny". Po roce si nějaký ouřada svým chorým mozkem vymyslel, že jsem prý nezaplatil poslední samostatnou splátku výpalného a nyní ji chtějí mít vyplacenu - i s patřičným penále.
Inu, zaplatím. Co jiného mi zbývá? Hodím jim do chřtánu těch těžce vydřených 1086,00 Kč, abych měl od těch kurev pokoj a aby mi pro ten nepatrný obnos nesebrali všecko.
Ale nepřestanu nikdy tvrdit a do světa rozhlašovat, že jsou to bezectní vydřiduši, zloději, násilníci, mafiáni, parchanti a hajzlové, kteří rádi někoho ponižují. Nejde totiž ani tak o ty peníze, ty vem ohnivý čert; tady jde hlavně o to ponížit vás a dát vám znát, že nejste nic jiného než poddaný jeho veličenstva státu.


Zloději! Politici! Smrdutí chlapi!
Smát se nám umíte, smát se a klamat!


Velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary.
(Bible: Izajáš)


Jak přibývá zákonů a nařízení,
množí se zloději a lupiči!
(Tao Te Ťing)


Rozplemenili jste se, vy neškodní lupiči a zloději, tak, že je vás jako much.
(Čechov: Opilci)


Pozdravil zloděj čerta: "Mistře, zkáza buď lidstvu." 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm