Vůle, která neumírá

17. března 2014 v 15:54 | Misantrop

V nitru je přítomna vůle, která neumírá. Kdo zná tajemství vůle a její životní síly? Neboť Bůh je pouze obrovská vůle, jež proniká vším svou cílevědomostí. Člověk se nevzdá andělům, ba i smrti se úplně poddá vždy až ve chvíli, kdy zeslábne jeho vůle.
(Joseph Glanvill)


vůle dělá a bude dělat se vším všecko. Zaškatulkují-li mne jednou mezi briganty nebo filosofy, řeknou-li, že jsem nebyl nic, nebo bůh, nebo prase, - lidské ubohosti to jen! Jsem ten, který jsem, dělám, co chci, chci bezmezně vše!
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Vždy je člověk odkázán sám na sebe, jak v každé věci, tak i v té hlavní. Marně si vytváří bohy, aby od nich vyprosil a získal lichotkami to, čeho je schopna jen vlastní síla vůle.


Svět je ne vůle, ale zvůle.


Čeho ubývá?
Vůle k vlastní odpovědnosti, známka úpadku autonomie; branné zdatnosti.


Autonomní zóny zůstávají indiciemi toho, co by Nietzsche mohl nazvat "vůle k moci jakožto zmizení". Umění proměnit se v divochy, vůle zmizet v divočině, to je to, co bychom se měli naučit.


Má-li jen Vůle dobrý bičík, všichni bohové a pánbíčkové tancují pod ním jako diví, všechny problémy a mystéria, věčné pravdy a madam Pravda sama běží hned devotně, kam špička jeho jim ukáže.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Povstal, vykročil, - mocná skála zatarasila mu cestu. Strašným vztekem náhle zachvácen uchopil ji oběma rukama, aby ji strhl - a ještě jeden božský okamžik vzplanul mu v duši. Náhle byl si té chvíle příšerně jist, že může ji zdrtit, že může rozdrtit zemi, bude-li chtít, že může vzletět, - že může vše, vše! Že vůle je všemohoucí, ale že od nynější vůle vede nepřetržitý žebřík k nejvyšší dosažitelné - jako vede nepřetržitý žebřík od jiskérky k požáru.
(Klíma: Bílá svině)


Člověk je slabý a nedokonalý. Veškeré jeho jednání ovlivňuje vůle k moci (will to power). Úkolem Poslední Revoluce Myslí je změnit tento anglický slogan na will power (síla vůle).


Jste-li povzneseni nad chválu i hanu a chce-li vaše vůle rozkazovati všem věcem jakožto vůle milencova: to vznik vaší ctnosti.


Architekt nepředstavuje ani dionýský, ani apollinský stav: zde je to velký akt vůle, vůle přenést hory, opojení velkou vůlí, co se domáhá umění.


Podle vědy je uzákonění výrazem vůle celého národa; ale protože je lidí, kteří porušují uzákonění, nebo chtějí je porušit, ale neporušují jich jen ze strachu před tresty, vždy více než těch, kteří chtějí plnit uzákonění - je patrno, že uzákonění za žádné okolnosti nelze pojímat jako výraz vůle celého národa.
Všichni vědí, že nejen ve státech despotických, nýbrž i ve všech domněle svobodných, uzákonění neustavují podle vůle všech, nýbrž jen podle vůle těch, kteří mají moc - ať jsou to mnozí, někteří nebo i jediný člověk.


Člověk vlastní nezávislé dlouhé vůle - tento osvobozený, tento pán svobodné vůle, tento suverén - jak by nevěděl, čím je nadřazen všemu - a jak nutně je jemu, s touto vládou nad sebou samým, vložena do rukou i vláda nad okolnostmi, nad přírodou a všemi tvory s kratší vůlí a menší spolehlivostí? "Svobodný" člověk, vlastník dlouhé nezlomné vůle, má v tomto vlastnictví i své hodnotové měřítko.


Vůle; jen kdo ji nemá, hledá příčiny v něčem jiném, v něčem mimo sebe, v "přírodě", v "bohu"...
(Klíma: Slavná Nemesis)


Kde chybí vůle k moci, je úpadek. Moje teze jest, že všem nejvyšším hodnotám lidstva tato vůle chybí - že vládnou pod nejsvětějšími jmény hodnoty úpadkové, hodnoty nihilistické.


"Nesvobodná vůle" je mytologie: ve skutečném životě jde jen o silnou a slabou vůli.


Myšlenka, že jsme původci vlastních skutků, je potřebná kvůli "morálce". Toto znamená pojem svobodné vůle - jestliže něco znamená.
Pro odmítnutí pojmu svobodné vůle je mnoho důvodů a některé z nich jsou rozhodující. Jestliže je naše jednání něčím způsobeno, pak nemůžeme jednat jinak, než jak jednáme. V tom případě za své jednání nemůžeme zodpovídat.


Vůle, charakter, píle a smělost mě učinily tím, čím jsem.


Já umím tvořit! Já jsem se stal tvůrcem! Tvůrcem z vlastní vůle a moci! Kdo má sílu ničit, dovede i tvořit. To je ohromný pocit, být stvořitelem!


Bez vlastního úsilí či vyvinutí vůle, která musí být obnovována a uplatňována ze dne na den, ba od okamžiku k okamžiku, cíl osvobození nemůže být dosažen.


Děj se vůle Země!


Potěšte srdce mé slovem i činem. Vyhyňte! Buďte poslušni mé vůle! Ukažte mi vaše nejzazší pohrdání člověkem a únavu z člověka, vaše zděšení z člověka! Liduprázdnou Zemi chci zřít! Rodnou hroudu zbavenou lidí. Planetou osvobozenou od lidské Rakoviny chci kráčet. Vyhyňte již přece! Děj se vůle má!


Neboť oni - pilní, přičinliví, ctižádostiví - kteří nenávidí svobodu ostatních, sami ji nevyžadují a stačí jim, když mohou občas jednat podle své vůle nebo spíše ovládnout vůli druhého, se celý život trápí tím, že dělají něco, co je odpuzuje a nikdy nevynechají jedinou podlézavost, aby mohli poroučet.


Nejsem hmota bez vůle rozměklá,
jsem Misantrop - vyšší typ člověka!


Člověk, jehož žhavá, trpělivá vůle vyzývá každou nesnadnost na souboj, jehož pohled se upírá na všechno s neúhybností meče, to je sám Poe.
(Charles Baudelaire)


Je to pořád stejné publikum, které se už ničemu nepřiučí, poněvadž kromě rozumu k tomu zde chybí i sebemenší vůle.


Pěstování síly, tělesné zdatnosti, vůle a disciplíny ustupuje do pozadí. Hrdinové nové fronty jsou dnes vozíčkáři, buzeranti, transsexuálové, narkomani, kreténi, svíčkové báby a plytké celebrity.


Nikdo není schopný činů dobré vůle, pokud z toho zároveň nějakým způsobem nemůže těžit. Ještě že jsem tak mimo, že je mi to fuk.


Vůle toho, kdo je jí schopen, činí schopným každého činu a všeho.
(Klíma: Slavná Nemesis)


Na cestě vzhůru nejsme ani v půli.
Poradit dej si, zvítězíš jen vůlí.


Já mám teď moc - má vůle je teď zákonem, - dost řečí!
(Klíma: Bílá svině) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm