Nic společného

7. dubna 2014 v 13:50 | Misantrop

Ať každý bděle rozhlíží se -
Kdo nenajde se v tomto spise,
ten může říci bezevšeho:
"Nic nemám s blázny společného!"


To, co prožíváme, nemá už se socialismem vůbec nic společného. Jestliže se něco nestane - a ono se nestane, jelikož degenerace může trvat celá desetiletí -, dožijeme se co nevidět systému, proti němuž je fašismus idylkou.


Později k večeru, když hrajou velké kapely, se to v zákulisí hemží pěknými kočkami, které se po mně pobaveně dívají. O nic nejde. Pro mne stejně nejsou skutečné. Nikdo z těch lidí nemá se mnou ani s mým světem nic společného.
Spousta lidí z různých kapel jsou měkkejši. Jsou to podfukáři - snaží se vypadat dobře před kamerou a nacvičují si svoje malá pódiová vystoupení. Je to fakt ubohý. Nikdo z nich nehraje s chutí krve v ústech. S nikým z těch kapel na tomhle programu nemám nic společného. Pro ně je to showbyznys. Nikdy to není opravdový.
Čím víc se od nich odtahuji, tím víc se mi to líbí. K tomu, abych dělal svou práci, je nepotřebuji. Jasně, je dobré mít lidi na koncertech a je paráda, že to, co dělám, jim něco dává, ale to, co mi chtějí říct, nemá nic společného s tím, co chci dělat.


Ona snad ani není člověk, protože většina lidských vlastností je jí naprosto odepřena. Je to jakýsi tvor bez vlastností, s nímž nelze normálně hovořit, protože její "myšlení" nemá absolutně nic společného s tou nejprimitivnější logikou.


Ale jak by někdo mohl vyložit slovy veškerou lidskou bídu? Je jaksi nezměrná, ale ty mě obviňuješ proto, že s ní nechci mít nic společného.


Když jsme měli sjezd maturantů já nevím po kolika letech, rozplynula se mi dokonce i idylická vzpomínka na gymnázium. Byl jsem tak zaražen nečekaným zjištěním, že s nimi nemám nic společného, že jsem se ze samého úžasu ani nestačil opít.


Co říkáš, filosofe Epikúre? Čím se ti asi jeví zbožnost a svatost?
"Bohové neexistují, a jestliže i existují, nestarají se o lidi a nemáme s nimi nic společného."
(Epiktétos: Rozpravy)


Holky byly nějaké načuřené, hlavně Marika. Už si to mezi sebou zase vysvětlily a zase se vrátily samy k sobě, to jest ke své otrocké povaze. Kdybychom byli na vojně, řeklo by se, že "to moc žerou". Já to ale nežeru! Už si to zase mezi sebou řekly. A s tím ďábelským našeptávačem, to jest se mnou, s Feuerteufelem, nechtějí mít nic společného. Chtějí být zase hodnými a poslušnými holčičkami.


Bohužel, lidský život, způsob života, není jednoduchý, ba co víc: je stále komplikovanější, a tak se ukazuje, že význam "rodinného cirkusu" (nebo dokonce i státu!) jako garanta snadnějšího rozplozování dále poroste. Ale s tím už nechci mít nic společného!


Před vašimi vysokými pulty, za vašimi ohradami, po sekretariátech vašich partají, znovu vás pojmenuji, kostnatý ukazovák chvějivě napřažen - znovu volám: kurvy a děvky, spalte živůtky! Ty, defraudante královského žezla, ty, dobráku, který bys kuřeti neublížil, vy všichni, kteří jste chrám proměnili v peleš, s nimiž nemám naprosto nic společného, ale mezi nimiž musím umírat!


Být člověkem znamená nemít nic společného se skutečností, s přirozeností, znamená to být ne Homo Sapiens - člověk rozumný, ale spíš Homo Devotus nebo Animal Devotus čili "zvíře uctívající".


Ideály jsou jistě velice krásné, ale i mydlinkové bublinky jsou velice rozkošné. A což, jestliže život ve své skutečnosti nemá nic společného s ideály, zrozenými jen ve snění a spočívá jen ve frázích?...
(Arcybašev: Hlasatelé a život)


"Láska", jak jí rozumějí lidé, je záchranný kruh slabochů, kteří zůstali celý život zlobivými dětmi, odmítajícími dospět. Vždyť nezřídka se manželé mezi sebou oslovují "mámo" a "táto". To nemá nic společného s jejich rodičovskou rolí. To je podle mne volání bojácných dětí, které mají děti, a je úplně jedno, jestli se ty děti drží máminy sukně, nebo jestli se drží něčeho pod tou sukní.


Prohlašuji, že moje anarchie nemá nic společného s "anarchií" Československého Anarchistického Sdružení. To je jen jakási náboženská sekta.


Kterákoliv senilní baba a spol. tvoří volební lůzu, která si vybere ze tří nebo čtyř názorů na to, jak vést stát, a vítěznému názoru se pak musíš podřídit (nebo by chtěli věřit, že se mu budeš podřizovat). Nikdo nehledí na to, že s tím nechceš mít nic společného, nikdo se neptá na tvůj názor. Maximálně ti řeknou, že není možné mít takový názor.


Člověk, kterého svět užitečnosti ponenáhlu redukuje na věc, jež se smrtí nemá nic společného, chce mít možnost zabít a nakonec vyžaduje překročení zákazu, který sám přijal za svůj.


Není bez zajímavosti sledovat, jak se Rakovina dokáže sama obsloužit na úkor jiných entit, které s ní nechtějí mít nic společného, natož aby jí dobrovolně pomáhaly a živily ji.


Každý je génius se svou neopakovatelně originální a samostatnou bytostí. Genialita a inteligence však nemusí mít nic společného.


Když se zfilmuje něco o Hitlerovi, tak je to - nenapadá mě lepší výraz - debilita na entou, která nemá se skutečností absolutně nic společného a všechno se tam schválně převrací v opak, pro pobavení vládnoucí chátry, nikoliv pro poučení.


Misantrop nechce mít s lidmi nic společného. Všechno lidské je mu cizí.


Tzv. "vláda" člověka na Zemi je také jen otázkou času. "Vláda" v uvozovkách, protože člověk na této Zemi nikdy nevládl a vládnout nebude. On se tu jen nekontrolovaně rozšířil, toť vše; je to jen dočasné chorobné zamoření planety, které časem pomine, jako každá jiná nemoc. To nemá nic společného s "vládnutím". Neboť všemu živému i neživému na tomto světě vládne Příroda, ta o všem nakonec rozhoduje, ne člověk.


Kdo sehrál ten krutý žert? Byl to snad Bůh, kdo zešílel? Snažně prosíme, pověz nám, kámoši milej, a moc to nezamlžuj, kdo sehrál tenhle trik, na všech bez rozdílu, a proč je to tak hnusný, tahle Věčná scéna, prostě, o co tu jde, o co tady vlastně vůbec jde? A pomyslel jsem si, že se to možná nakonec dozvím od těchto dharmových tuláků.
Ale já měl své vlastní skromné představy a ty neměly nic společného s "bláznivou" částí toho všeho.


Co je vznešené?
Nemít nic společného s jinými. Mít své knihy, své krajiny.


Politici jsou samí darebáci, kteří by měli být s ostudou vyhnáni od jejich politických koryt a z jejich kožených křesel, aby mohli být nahrazeni těmi, kdož nechtějí mít s takovou špinavostí, jako je politika, nic společného.


Podle taoistů je dobrý život jen dovedně žitý přirozený život. Nemá zvláštní účel, nemá nic společného s vůlí a nespočívá ve snaze uskutečnit nějaký ideál.
Hledání smyslu života může být užitečnou terapií, ale nemá nic společného s životem ducha. Duchovní život není hledáním smyslu, ale zproštěním se ho.


Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy.
Proto s nimi nemějte nic společného.
(Bible: Efezským)


Taková chamraď musí každé vyšší nelidské bytosti mimo zlověka, každému misantropovi nenapravitelně pokazit jeho vztah k tomuto odpornému patvoru, a to tak, že už s ním nechce mít nikdy nic společného, nechce ho ani vidět, ani se s ním setkávat.


Člověk, který nemiluje Raffaela, a já jsme dvě bytosti zcela odlišného druhu; mezi námi nemůže být nic společného. K této skutečnosti nepovažuji za nutné dodat sebemenšího slůvka.

Raffael Santi: Autoportrét (1506)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm