Vylít si jed své zatrpklosti

3. dubna 2014 v 16:59 | Misantrop

Dokonce i když se najde člověk s tak drsnou a nelidskou povahou, že se vyhýbá styku s lidmi a nenávidí je, jako jsme to slyšeli o jakémsi Timónovi v Athénách, přece by to i pro toho bylo nesnesitelné, kdyby si nenašel nikoho, na nějž by vylil jed své zatrpklosti.


Jed, který slabší povahu zahubí, je pro silného posilou - a ten mu také neříká jed.


Ach, kdo vyléčí toho,
komu se balzám zvrátil v jed?
když mu z lásky nadměrné
v číši zbyla k lidem jen zášť!


Tak jako rostlinstvo vydechuje přirozeně kyslík a živočišstvo trousí po zemi hnojivo v úžasné vzájemné provázanosti, tak jako člověčenstvo šíří po světě nepřestajný rámus a smrdutý nervový jed, tak Já vylučuji zcela přirozeně, jako protijed a pomstu, hutně psané stránky mých názorů a nálad.


Z některých osob proudí tak silný projev celého jejich životního postoje, že jsou nebezpečné, dokonce i když mlčí. Pohled, pohyb takového individua je sám o sobě jed a mor.


Vy, kdo se na mne díváte, odstupte, neboť z mého dechu čiší jed.


Plivám jed jako kobra, abych je od sebe zahnal. Uchyluji se ke lstem jako had z ráje, aby bylo lidské plémě vypuzeno z mého království. Nižádný muž a nižádná žena nesmí víc za mé hořící kruhy! Ssss...! Ssssvině, nesssserte mě...! Ssss...!


Budeš-li med, slíznou tě; budeš-li jed, vyplivnou tě.


Příroda je moudrá: vytvořila některé houby, jež nejsou pro člověka jedlé, kdežto např. pro králíky jedlé jsou. To v podstatě znamená, že některé houby jsou tak chytré, že si vytvořily jed ve svých pohlavních orgánech (v tom, co je z hub viditelné na povrchu země, neboť větší část hub je skryta pod zemí).


Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velmi dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech.


Jed učení "rovná práva všem" - křesťanství jej rozselo nejzásadněji.


Ta bytost, která první ve svém těle vyrobila jed HIV, musí být námi, nelidskými zvířaty, vděčně a navěky oslavována jako hrdina.


Nepřímý, avšak jistý důkaz toho, že lidé se cítí nešťastní, tedy nešťastní jsou, dodává v nadbytku také ještě divoká závist, sídlící v nitru všech, kterou ve všech životních poměrech podnítí každá přednost jakéhokoli druhu a pak nelze zadržet její jed.


Co se stalo s lidským tělem? Proč už není tak ladné? Proč? Všechna zvířata jsou tak ladná! Tak proč lidské tělo není? Co se s ním přihodilo? Něco jsi s ním udělal: naboural jsi ho a přirozená spontánnost jeho plynutí zmizela. Stalo se strnulým. V každičké části tvého těla je jed. V každém svalu tvého těla je potlačený hněv, potlačená sexualita, potlačená chtivost - a všechno - potlačená žárlivost, nenávist. Všechno potlačené je tam. Tvé tělo je doopravdy nemocné.


Já sám, vpraviv si do krve jed hrozné nemoci, nepomýšlel jsem tehdy na to, že zachraňováním života poraženým individuím chystám celé věky útrap jejich potomstvu ... slabomyslným, mrzákům, zrůdám a zločincům...
(Arcybašev: Zločin doktora Luriera)


Sex je neuvěřitelně tyranizující, vyroňuje ze sebe jed a jen jed.


"Jako nelze klást zmiji za vinu její jed, třebaže jím usmrcuje, neboť jej má od přírody, tak by mi nemělo být zlořečeno za to, že jsem krásná."


Včela je obrazem lsti, protože má med v ústech a jed v zadku.


Trvá to roky. Dávají vám jed po takových troškách, že ho ani necítíte. Tak koukejte, ať vás to nějak moc nesebere, jo? Jsem tam, kde mám být. Spělo to k tomuhle. Cítil jsem to přicházet už před léty. Byla to jen otázka času, než budu mít odvahu vzdát se toho jedu.


Kolik lidí a jaké muže jste zabili, jedny, když jste je přemohli ve válce, druhé v tom, co vy nazýváte mírem, když jste na ně uvalili vinu! Nevisí mnozí na křížích, nebyli mnozí sťati obecním katem, nebyli jiní z rozhodnutí obce donuceni vypít jed (jako například Sókratés v roce 399 př.n.l. - Pozn. Mis.) a nebyli zas jiní vpleteni do kola, protože jste usoudili, že jednali proti právu?


Pozor na chlapy! Jejich žahadlo je kdykoliv připravené tě uštknout. Obsahuje nebezpečný jed - sperma, které ti přivodí devítiměsíční zácpu, jíž se budeš muset v křečovitých bolestech zbavit, a co je nejhorší, potom zdaleka nebude útrapám konec, protože se pak budeš muset pod dohledem zákona o to hovno starat a jedinou odměnou ti bude jeho plivanec za to, že jsi ho vysrala do takového špinavého hajzlu, jemuž se říká "svět". Proto ti radím: předběhni svou dobu a přizpůsob se příštím věkům, kdy lidstvo vymře a místo toho zmetkovitého sériového plemene tu budou unikátní misantropové, kteří už se nebudou nadýmat pýchou a vystrkovat svoje břicho, uštknuté a otrávené tím jedovým zubem, jenž se chlapům tak nechráněně klimbá hned v levé, hned zas v pravé nohavici.


Peníze svedly už mnohého, peníze jsou jed člověčenstva a touha po nich hříšná.


Kdo tě nejvíc na zřeteli mívá,
jed pro tebe hotový ukrývá.


Jejich réva je z révy sodomské, z vinic Gomory, jejich hrozny, hrozny jedovaté, mají trpká zrnka.
Jejich víno, jedovina dračí, krutý zmijí jed.
(Bible: Deuteronomium)


Chlapec si hrál s ochočeným hadem. "Mé milé zvířátko," řekl chlapec, "nepřátelil bych se s tebou tak, kdyby ti nebyli vzali jed."
(Lessing: Bajky)


Kořalka je jed. Divím se, že ji mohu tak chlastat. Chuť to má odpornou. Lidé si vymyslí různé svinstvo a pijí ho jako vodu.


"Však tobě," dí protivník, "dělá
radost urážet lidi. Sám schválně tak jednáš."

To je ten čistý
závisti jed! Ten kaz však zůstane vzdálen mým spisům,
ještě však dříve mé duši, to slibuji, mohu-li ovšem
vpravdě cos o sobě slíbit.
(Horatius: Satiry)


Zmínil jsem se o tom, co psal Rivers o obyvatelích Melanésie, kteří když je běloši oloupili o jejich náboženství a tradiční civilizaci, se prostě rozhodli neplodit děti. "A totéž se už děje v západním světě," dodal jsem, "jenže pomaleji. Nikoli rasová sebevražda, ale postupné ubývání porodů. Postupné, protože u nás jed moderní civilizace účinkuje zatím pomalu. Děje se to ponenáhlu a už dlouho, ale teprve teď si začínáme uvědomovat, že podléháme otravě. Proto teprve teď začínáme omezovat plození dětí. U melanéských ostrovanů nastalo vraždění duší náhle, a proto si museli uvědomit, co se na nich páše. Umínili si téměř přes noc, že se přestanou starat, aby nevyhynul jejich kmen."
"Ale ten jed už neúčinkuje pomalu. Účinkuje čím dál rychleji."
"Jako arzén - účinky se hromadí."


Jednota Indie tkví v její rozmanitosti. To, co najdete kdekoli na světě, najdete i v Indii; ale co vidíte, slyšíte, hmatáte, chutnáte a čicháte v Indii, to se nevyskytuje nikde jinde. Na to můžete vzít jed.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm