Vysvoboď se z řetězů závislosti!

29. dubna 2014 v 8:46 | Misantrop

Všechny písně o lásce lžou. Choval ses jako blbeček. Žádný muž ani žena si něco takového nezaslouží. Vysvoboď se z řetězů závislosti a zrady.


Láska. Nevyčerpatelný námět, ale přitom bez pointy. Neznám nic nudnějšího. Koho to může zajímat? Maximálně jako zdroj potěšení a tělesné rozkoše. Jak se to zvrhne v něco jiného, v manželství, v závislost, v otročinu, výčitky a podobnou veteš, rychle od toho pryč.


Když jedinec objeví příčiny své závislosti na společnosti, je pro něj uskutečnění anarchie možné. Může to být závislost z výhody pomoci při nemoci, ale nemoc je jen důsledek nesprávné životosprávy, pravá nemoc ducha, který se přestal řídit instinktem. - Ať je závislost na společnosti jakákoli, vždy je třeba rozvážit, co je lepší: společnost, která vždy omezuje, nebo hrdinné vakuum?
Třeba voda: zanedlouho to s ní dopadne tak, že už se nebude dát pít ve volné přírodě, a tak bude člověk donucen k závislosti na čistírnách. A až se ozónová díra rozšíří nad obydlené části světa, a lidi budou smět vycházet na slunce jen ve skafandrech, budou poroba a závislost člověka na civilizaci definitivně zajištěny.


Nesnáším potřeby, nutnosti, povinnosti, závislost, odpovědnost z toho důvodu, že se na to všechno musí myslet (MUSÍ a MYSLET).
Klášter - to byla vlastně velice důmyslná instituce. Osvobozovala člověka od vnější závislosti.


Po dlouhé období byl muž-lovec jediným živitelem svých dětí a domácí semetriky, neboť zemědělství - doména bab - ještě nepřevažovalo. Tím byla po staletí ženská v nepříjemné závislosti na muži a dnes, kdy tato závislost prakticky neexistuje, se mstí mužovi a dává mu to pocítit!


Závislost na sexu a milostných vztazích zotročuje jejich aktéry spolehlivěji než pokrytecké morální příkazy a zákazy.


Jen idiot by si vybudoval závislost na tom, co se odehrává tam venku.


Čaraka docela podrobně píše o obezitě a obézním tlusťochům připsal osm vad, totiž (1) krátký život, (2) omezený pohyb, (3) chabou potenci, (4) tělesnou slabost, (5) nepříjemný pach, (6) nadměrný pot, (7) závislost na jídle, zatímco duch jim umdlévá, a (8) potřebu hojného pití, což je nezdravé.


Za rok mi vyrostly krásné dlouhé vlasy, spadající až na ramena. Jednoho dne jsem si při pohledu do zrcadla najednou uvědomil, že bych asi nebyl schopen si je znovu ostříhat a že jsem na nich závislý. V příštím okamžiku už cvakaly nůžky, moje prsty hbitě stříhaly a dlouhé, překrásné lokny padaly k zemi jako květiny do hrobu závislosti. Stejně tak to provedu se svým životem: jakmile budu cítit, že bych nebyl schopen se jej zbavit, okamžitě se zabiji!


Rolnická práce je vždycky svobodná, tj. dělník podle své vůle střídá práci a odpočinek, ale práce v továrně, třeba by továrna patřila samým dělníkům, vždycky jest nucenou, v závislosti na stroji.
V Evropě daně, které držely lid v otroctví, začali rušit až tehdy, když lid byl zbaven půdy, odstrčen od rolnické práce a pomocí nákazy městskými potřebami uveden v úplnou závislost na kapitalistech.


Svět je přecpaný lidmi a zprzněný jejich kolektivismem, který se vyznačuje potlačením vůle jednotlivce ve prospěch kolektivu a vyjadřuje všechno špatné: nesoběstačnost, nesamostatnost, závislost, duševní i fyzické vydírání.


Sexualita, tato nejpřirozenější a nejnezbytnější funkce ve stvořené přírodě, se u člověka proměňuje v peklo. V peklo proto, že znamená vždy závislost, úplnou ztrátu soudnosti a ponížení a sebeponížení. Peklo lidské sexuality tkví v závislosti, v sebeponížení naprosto identickém, jakým je addiction na alkoholu a drogách.


Bída, jež je údělem našeho pokolení, podřizuje člověka jinému člověku; skutečným neštěstím není nerovnost, nýbrž závislost.


Marihuana je nejvýznamnější kalifornskou plodinou. Alkohol je nejen veřejně prodáván, ale i glorifikován! Je to životní styl. Je to vášeň, závislost.


Ovládnout svět se může podařit jen za předpokladu úplné fyzické a duchovní závislosti každého jednotlivého člověka na manipulátorech.
Jedinou povinností člověka je být sám sebou. Zjistíte, že to, co vám vadí v tom, abyste mohl být sám sebou, je jakákoli závislost na tom, co pro sebe chcete mimo naplnění tohoto údělu.
(Miroslav Dolejší)


Nikdy se lidstvo nevyváže ze závislosti na hmotě. Dokázalo-li by to někdy, vyvázalo by se zároveň i z bytí.


Lidstvo by se lehce mohlo dostat do pozice takové závislosti na strojích, že by prakticky nemělo na vybranou a muselo by přijímat rozhodnutí od strojů. Lidé nebudou moci stroje prostě vypnout, protože na nich budou natolik závislí, že jejich vypnutí by znamenalo sebevraždu.


Staří, opravdoví kynici, Antisthenés, Diogenés, Kratés a jejich žáci se jednou provždy zříkali každého vlastnictví, všeho pohodlí a požitků, aby se tím vyhnuli námaze a starosti, závislosti a bolesti, jež jsou s tím nevyhnutelně spojené.


Motivy moci jsou přečasto nízké a mají co dělat s obyčejnou lidskou závislostí na břichu, oblečení a střeše nad hlavou, což ovšem není vždy jedno a totéž.


Všechno ve vesmíru funguje a udržuje se samo sebou v závislosti na všem ostatním, co v něm je. Je to chaos, ale i chaos nás dovede nakonec ke smrti a k řádu - a naopak.


Lidé vynaleznou něco, o čem si myslí, že je to zbaví závislosti na přírodě, nejdříve po čtvrtstoletí zjistí, že je to škodlivé, teprve za další čtvrtstoletí (v ideálním případě, ovšem!) si to navzájem zakážou, teče při tom krev a vyžádá si to nesmírné náklady a oběti, nejvíce zvířecí. Jenomže za těch uplynulých padesát let vynaleznou jiné a další vynálezy zkázy, takže ničení přírody neustává prakticky nikdy, naopak se násobí a přirůstá.


Nebudu se zbytečně šířit o podrobnostech. Každý jistě vidí, že pouta poddanství vznikla jen ze vzájemné závislosti lidí a vzájemných potřeb, které je spojují, že je nemožné podrobit člověka, dokud ho předem nepřivedeme do postavení, kdy se nemůže obejít bez druhého.
Člověk se může snadno zmocnit ovoce, které natrhal druhý, zvěřiny, kterou zabil, jeskyně, která druhému sloužila za útočiště. Jak by ho však přiměl k poslušnosti? Jaká mohou být pouta závislosti mezi lidmi bez majetku? Když mě někdo vyžene se stromu, mohu jít k jinému. Když mě někdo znepokojuje na jednom místě, co mi brání odejít jinam?
Je ovšem možné domnívat se, že lid se dá udržet ve větší závislosti, když se mu jednou rukou dává, co se mu druhou rukou bere; takovou politiku prováděl Josef vůči Egypťanům. Avšak toto prázdné sofisma má pro stát následky o to zhoubnější, že peníze se nikdy nevracejí k těm, z jejichž rukou vyšly, a že při takovýchto zásadách se obohacují jen ničemové, kteří kořistí z užitečných lidí.


Ten den, kdy všechno, co pijeme, jíme a dýcháme, bude muset být uměle upraveno, aby nás to neotrávilo, bude také dnem zpečetění naší závislosti na civilizaci a tudíž také dnem, kdy skončí veškerá možná svoboda na planetě Zemi, dosud stále možná.


Společnost pochází ze závislosti.


Přestěhovali jsme se na kraj lesa. Každým dnem více poznávali jsme, jak je mnohem utěšenější život pod širým nebem, než ve smrdutém městě a těsných domech, ve strachu a závislosti. I volávali jsme na nešťastníky:

Jen do lesů, jen do hor,
v městech hrozí srdcím mor.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm