Mládí! Tomu se nevyrovná nic

17. května 2014 v 15:07 | Misantrop

Nechť tě vede růžolící mládí
k jasnému slunci, k rozpustilým písním.

*

Mládí! Tomu se nevyrovná nic. Jaký nesmysl mluvit o nevědomosti mládí! Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé mnohem mladší než já. Mám dojem, že jdou přede mnou. Život jim zjevil své nejnovější divy.

*

Jestliže mí političtí protivníci prozkoumávají s laskavou pozorností můj život až do doby mého tehdejšího mládí, aby mohli s úlevou konstatovat, jaké nesnesitelné kousky vyváděl tento "Hitler" už v mládí, tak děkuji nebesům, že mi ještě i teď něco poskytují ze vzpomínek této šťastné doby.

*

Všichni zločinci trýznili a mučili v mládí zvířata. Byla by to odporná kapitola, vypisovat, jak car Ivan Hrozný bavil se v útlém mládí mučením zvířat, která nechal pozvolna umírat v nejkrutějších bolestech, což mu působilo rozkoš. Všichni ukrutní tyrani mučili zvířata v mládí a později bavili se proléváním lidské krve a uřezáváním lidských hlav.

*

Slavný psychiatr a kriminalista Lombroso dokazuje, že mezi osmdesáti zločinci přes padesát jich bylo v mládí dokázanými trýzniteli a mučiteli zvířat.

*

Kdo "v mládí byl mlád", je blbec, ovce, která se stádem kolkol dobře vychází...

*

A někteří jsou kmety v mládí: ale pozdní mládí - dlouhé mládí.

*

Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.

*

Mládí, samo o sobě krásné, nemá potřebu jasu: v přemíře životních sil tíhne ke všemu tragickému.
(Zweig: Zmatení citů)

*

Mládí je doba se moudrosti učit, stáří zase čas ji uplatnit.

*

Mé bezbarvé mládí uplynulo v zápolení s vlastním nitrem i se světem.

*

Mládí není období života, ale duševní stav.

*

"Jen ať se mládí vydovádí", že? Hlavně, že zase v pondělí pošupajdí poslušně a nakonec i rádi za své přepážky úřadů budovat stát, který mi bude znepříjemňovat život.

*

Východoasijské kultury spatřují odedávna v dlouhých vlasech symbol mládí a estetické krásy.

*

Při pořadech pro mládež mám pocit, jako kdybych nebyl mladý. Takový program nabízí málo z toho, co mě zajímá. Je snad politika, náboženství nebo podnikání slučitelné s mládím? Pro mne je mládí synonymem nechuti ke konvenčnímu životu starců, který nemůže být správný, soudě podle současného stavu světa. Mládí je vzpoura proti svinstvu, hledání jiných, lepších cest, kterými bychom se mohli ubírat.

*

Člověk není bláznem proto, že má bláznivé nápady, neboť v mládí je míváme obyčejně všichni.

*

Obáván, podváděn od mládí že se viděl,
výčitky necítil - tak lidi nenáviděl.

*

Promarněnost našeho mládí, kdy naši vychovatelé nevyužili oněch zvídavých, horoucích a žíznivých let na to, aby nás vedli k poznání věcí.
Promarněné mládí, kdy nám násilím vnucovali matematiku a fyziku, místo aby nás nejprve uvedli v zoufalství z nevědomosti.

*

Mládí je přece jenom osamělejší a zklamanější než kterýkoli jiný věk - nebo je to snad věk odvážné osamělosti a zklamání?

*

Když člověk zvykne si v svém mládí volně žít,
je těžké z něho pak ten zlozvyk vymýtit.
(Molière: Škola pro muže)

*

Skutečně vlastní a originální zásadní náhledy vznikají jen do třicátého, nejpozději čtyřicátého roku, dokonce jsou vlastně důsledkem kombinací v nejranějším mládí.

*

Bujarost a životní odvaha našeho mládí spočívá zčásti na tom, že při výstupu na horu nevidíme smrt; neboť ta leží u úpatí druhé strany hory. Když jsme však překročili vrchol, pak smrt, o níž jsme zatím slyšeli jen z vyprávění, skutečně uvidíme, neboť v tomto čase začíná životní síla upadat a s ní i životní elán; takže nyní vytlačí zasmušilá vážnost mladickou bujarost a projeví se také ve tváři. Pokud jsme mladí, ať si říká kdo chce, co chce, považujeme život za nekonečný a plýtváme časem.

*

Cestou do školy rostlo záští a nejasná vzpoura. Lidé měli nevlídné obličeje a kašlali. A pak tu stála budova, nadýmala se a polykala mládí. Chňap, a byls tam.

*

Šel jsem ve stopách básníka Miltona, když jsem jako on trávil své mládí v ústraní, meditaci a studiu, abych své literární vlohy přivedl k dokonalosti.

*

Základem příštího světa a nového vyššího řádu
buď síla, mládí, vůle.

*

Pal své dopisy, všechny je spal! Nic není hroznějšího, než když se člověk k stáru piplá ve svém mládí.
(Maupassant: Příběh jednoho života)

*

Zabíjení je zákon, protože příroda miluje věčné mládí.

*

Žij tělesně i duševně
v comožná omezeném kruhu,
ať nesmíšený pokrm jde ti k duhu;
jak dobytče žij s dobytkem; a sám,
ba sám hnoj pole, jež ti žně má dáti -
tak nejlíp lze si, povídám,
uchovat mládí do osmdesáti!

*

Mozart musel zůstat po celý život nedospělý. Jako vnitřní pružina pnulo se v něm nesmrtelné mládí.

*

Až opět osamíš, najdeš znovu prvotní výzvu svého mládí.

*

Svoboda to je, co uchovává věčné mládí až do hrobu, a jará mysl, nikoli skutečná léta!

*

Ušlechtilí lidé jevívají se v mládí prostoduchými a snadno přístupnými klamům lidí nespravedlivých, poněvadž nemají sami v sobě příkladů podobných stavů jako špatní.
(Platón: Ústava)

*

Byl bych položil mládí na konec lidské existence.

*

Bez nouze žiji, bez námahy,
však bolu krutého znám dost;
já smutkem zestarala záhy -
vraťte mi mládí na věčnost!
(Goethe: Mignonina píseň)

Adolphe William Bouguereau: Mladost a láska

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm