Na úkor slabšího

2. května 2014 v 11:45 | Misantrop

Celá příroda je zlá: silnější žere a roste na úkor slabšího.
Tak asi vznikli masožravci. Býložravých už bylo tolik, že se na všechny nedostávalo potravy, a tak ti agresivnější z nich začali požírat slabší.
Ti nejslabší se rodí, aby byli stále na útěku v obavě před vždy hrozícím zánikem - není to hrůza?


Člověk nežije jen stále v přítomnosti jako zvíře, nýbrž přehlíží též minulost a budoucnost a uvažuje; z toho potom pochází též jeho opatrnost, starostlivost a častá stísněnost. Žena pro slabší rozum je méně účastna těchto výhod i nevýhod.
Ženy, jako tvorové od přírody slabší, nespoléhají na sílu, nýbrž na lest.


Stuart-Glennie promýšlel a hlásal teorii, že křesťanství patří k epoše (nebo spíš k úchylce, neboť vzniklo už 6000 let před Kristem a dávno se hroutí), která vznikla tehdy, když početně slabší bílá plemena z nezbytí opanovala plemena barevná kněžstvím a ctnost a lidové náboženství lopoty a pokory prohlásila za prostředek k vezdejšímu posvěcení člověka a k dosažení nebeské odplaty.
(G. B. Shaw: Majorka Barbora)


Uvážíme-li, jak nezbytný je většině lidí regulativ, který je zvenčí váže a zpevňuje, jak je nátlak, otroctví ve vyšším smyslu, jedinou a poslední podmínkou, za které prospívá člověk slabší vůle, zvláště pak žena: pak porozumíme také přesvědčení, "víře".


Abys důkladněji pochopil, co znamená mít malé nebo velké nároky, uvědom si, že děti potřebují více než dospělí, ženy víc než muži, nemocní víc než zdraví, zkrátka slabší má větší potřeby než silnější.


Silnější je určen k panování a neměl by splývat se slabším, aby nemusel obětovat svou vlastní velikost.
To však zařizuje sama příroda tím, že slabší části vytváří tak špatné životní podmínky, že již tím je omezován její počet.
Stejně jako v roce 1914 zmizely z hlav našich německých dělníků sny o mezinárodní lidové solidaritě a krutá realita je opět zavedla do světa věčného zápasu, kde se jedna bytost živí druhou a smrt slabšího znamená život silnějšího.


Nedokonalost žen je dobře známa všem.
Na výsost výstřední, jsou zosobněným zlem,
nic není slabšího a omezenějšího,
nic není sprostšího a ošemetnějšího,
jsou jako bez srdce a jako bez duše.
(Molière: Škola pro ženy)


Zvířata, která jsou slabá, nebo lépe řečeno SLABŠÍ, se shlukují do stád, stejně jako se ledi sdružují do států. Ale nezískávají přesto naprosté bezpečí: čím víc má stádo hlav, tím dřív spatří dravce, anebo taky ne, jestliže se každý jednotlivec spoléhá na pozornost druhého, takže nedává pozor nikdo. A když pak dravec zahájí lov, stejně mu padne za kořist ten nejslabší a nejpomalejší jedinec ze stáda. Takže z toho je vidět, že stádo či stát neposkytuje skutečné bezpečí, ale jen jakousi iluzi bezpečí. Ve státu jsou na tom nejhůř také vždy ti nejslabší, což nezmění ani žádné sociální zabezpečení.


Nejkrásnější šlehy vážného mravního kázání mají velmi často slabší účinek než šlehy satiry a většinu lidí nepokáře nic řádněji než vylíčení jejich chyb.
(Molière: předmluva k Tartuffovi)


Její práce je horší než mužova, protože žena je slabší a línější než on; proto má mít menší plat.


Mauglí lidi nenáviděl. Hnusila se mu jejich řeč, surovost i zbabělost.
"Jsou to lenoši, hlupáci, surovci. Hrají si s ústy a slabší druhy nezabíjejí pro potravu, ale pro zábavu."


Jed, který slabší povahu zahubí, je pro silného posilou - a ten mu také neříká jed.


Dejme tomu, že by bylo nezbytné koně neustále zvukem upomínat na přítomnost biče. I k tomu by však stačily stokrát slabší zvuky, jelikož je známo, že zvířata si všímají i těch nejtišších, ba sotva znatelných náznaků, slyšitelných jako viditelných.


Texty skupiny Belphegor jsou obvyklé, blasfemické, snad ještě víc než obvykle; slabší křesťanská povaha by z nich měla asi šok.


Nejnešťastnější a nejslabší ze všech tvorů je člověk, a přitom i nejarogantnější... Je možné si představit, aby něco tak směšného, jako je tento politováníhodný, ubohý tvor, který není ani pánem sebe sama, se mohlo nazývat pánem vesmíru?


Jsem zvědavý, kdy nějakému jedinci se slabšími nervy dojde konečně trpělivost a začne ta všudepřítomná otravná psiska systematicky pobíjet, nejlépe i s jejich pány a paničkami, kteří si své nevychované "mazlíky" nedovedou ohlídat.


Zbavím-li (lidskou) bytost všech nepřirozených darů a všech umělých schopností, spatřím živočicha slabšího než jedni, méně obratného než druzí.
Jeho zákony, většinou slabší než vášně, drží lidi na uzdě, ale nemění je.


Táta pro přírodní věci jeví o poznání slabší zájem. Mně připadá jako tvor bez očí, bez uší (nahluchlý je, to je pravda) a bez dychtivosti.


Už už se připravoval jejich zrod, ale buď byli tak silní, že se dokázali nenarodit živí, nebo tak slabí, že se narodili živí a ještě slabší, že se narodili živí s předurčením, aby se z nich stali misantropové, ale vzdali se své vznešenosti a splynuli s okolím.


Nevidíš, jak se ten mocnější snaží srazit toho slabšího?


Zde je třeba myslet důkladně až k základům a ubránit se veškeré přecitlivělé slabosti: život je bytostně přisvojováním, zraňováním, přemáháním cizího a slabšího, potlačováním, tvrdostí, vnucováním vlastních forem, vtělováním a přinejmenším, při nejmírnějším výrazu - vykořisťováním; ale proč bychom měli stále používat právě taková slova, jež byla odedávna ražena s pomlouvačným úmyslem?


Kdo spíše míň než více myslívá,
slabšího ducha je - či špatně vidí.


Bohové člověka ze smrti nevytrhnou, ani slabšího před silnějším nezachrání.
(Bible: List Jeremjášův)


Dokud se člověku líbí pleskání štiky ve vodě, je básník; jakmile ví, že tohle pleskání není nic jiného než štvanice silnějšího na slabšího, stává se myslitelem; a když pak už nechápe, jaký smysl má ta štvanice a k čemu je zapotřebí oné rovnováhy, jíž se dosahuje zabíjením, začíná být znovu hloupý a tupý, jako byl v dětství.
(Čechov: Zápisník)

TO SE NEDÁ NIC DĚLAT.
BYL JSI PROSTĚ SLABŠÍ.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm