Stále ještě slyším vítr

19. května 2014 v 13:38 | Misantrop

Naučil jsem se slyšet zvuk větru svištícího kolem mých uší, i když jsem pracoval na poště nebo v nějaké zatuchlé továrně.
Když sám kráčím po ulicích, stále ještě slyším vítr, který jsem slyšel na kole před dvaceti lety. Když jsem blízko lidí, vítr neslyším.


"Slyšíš...?" ptá se náhle Ratkin, hlas tlumí a čemusi tajemnému naslouchá.
"Co...?"
"Stříbrný vítr..."
"Stříbrný vítr?"
"Pst... teď! Slyšíš?"
Náhle oba najednou:
"Ty, to je krásné...!"


Indián má rád tiché šelestění větru, který hladí hladinu rybníka, vítr vyčištěný poledním deštěm nebo těžký vůní borovic. Vítr dal našim otcům první dech a přijme i jejich poslední. A vítr musí dát také našim dětem životní sílu. A jestliže vám prodáme svou zem, musíte si ji cenit jako zvláštní a posvěcenou, jako místo, kde i bílý muž cítí, že vítr sladce voní prérijními květinami.


Jarní mi rozumí vítr:
zasype květů mě stem,
vrbovou větvičkou žehná
číšce mé nad pramenem.


V mohutných sosnách vítr šumí a hučí tajemně
Uprostřed toho do sebe ponořen sedává
Na smutek a strasti lidského bytí zapomněl


Běda, ženské popichování zasáhne věru i mysl nevášnivých mužů jako vítr jezero, jež nemůže zašpinit prach.


Chtěl bych jednou žít v tak dokonalém světě, světě bez lidí, že bych nemusel ustavičně vyvracet a zvracet ty jejich naduté lži a hlouposti. Vidím totiž ty konce: nakonec by tvrdili, že to oni poroučejí větru, dešti a že nic se neděje bez jejich přispění a že vítr vyrábějí jejich gigantické ventilátory. Možná se pousmějete nad těmito mými hyperbolami, ale stovky jiných přehnaných nesmyslů určují dnes a denně běžný lidský život; vrostly do něj.


Víra je pasivní čekání, lhostejnost a vlečící se pomalost, zatímco úsilí a boj dují za okny, osvětlenými bledými plamínky hromniček, jako nepřemožitelný vítr změny, který nepřestává lomcovat mřížemi temných otroctví. A vítr vítězí!
Můžou zavřít okna a nevpustit vítr, nebo zničit samotný vítr, ale vtom zas Já vyjdu ze sebe a sám si zafoukám!


Ty nejlepší hudební skladby, napsané lidmi a pro lidi, jsou pokaždé okopírované, odposlouchané buď od zpěvných ptáků, nebo z jiných přírodních zvuků, jako jsou bouře, vítr, zurčící a šplouchající voda, vzduté moře.


Tolik podzimních, ba i zimních dnů jsem strávil za městem, snaže se vyslechnout, co říká vítr, vyslechnout to a spěšně poslat dál! Investoval jsem do toho skoro všechno, co jsem měl, ale jak jsem se proti němu hnal, přišel jsem o všechno a navíc ztratil dech. Kdyby se to přihodilo jedné z politických stran, ručím vám za to, že by se to objevilo v místním plátku mezi nejčerstvějšími zprávami.


Zdali se hněvám? Bláhový Egypťane, co já mám s hněvem společného? Hněvám se snad na vítr, že mě mrazí?
(G. B. Shaw: Caesar a Kleopatra)


A pak už byly spáleny všechny papíry. Všechny pozemské víry a zákony shořely a proměnily se v hromádku horkého popela, který za chviličku roznese vítr.


Toxaris: "Mnésippe, přísahám ti při Větru a Dýce, že ti neřeknu jedinou lež o skythských přátelích. Při Větru a Dýce přísaháme proto, že vítr je příčinou života a dýka přináší smrt."


sobota, 1. listopadu 43
Znovu jsem dnes vylezl na dub; tentokrát jsem na první záchytnou větev vyskočil na první pokus. Vítr s námi oběma kolébal jako bychom byli bratři. Tehdy nejlépe cítím, že můj posvátný dub je také živá bytost.


Kdyby mohli spoutat vítr, udělali by to! A pak by ti ho s velkou pompou prodávali za "akční slevy"!


Audit zase nahnal všem vítr; ne snad do plachet, nýbrž do něčeho podobného, totiž do kalhot.


Já půjdu třeba celou noc až do ranního svítání
tam, kde mě svěží vítr zulíbá a voda obejme,
že zapomenu na své okovy a hrotu bodání -
tam, kde dosud volně žijí druzi a družky dávné mé.

Vítr, strom i vodní tok,
celá džungle chraň tvůj krok.


Radost k němu proudí ze země, přináší mu ji vítr, hřeje ho v slunečních paprscích.


Po půlnoci už všichni lidáci chrápou nebo jsou zalezlí doma a čumějí na bednu a Já se tudíž mohu oddat nerušenému bloumání po liduprázdných předměstích, jimiž se prohání jen vítr, náhle také jakoby svobodný a volný bez lidí.


Ach, leťte si, leťte s pokojem a buďte jako Já! Leťte daleko, daleko pryč od lidí! K tomu vám dopomáhej vítr a vichřice vzdutá, jež boří lidská obydlí! Ach, kéž by zase bořila, kéž by klátila ta sídla zlé neřesti! Ať hřbí v sutinách stvůry ty zlolajné!


Divoká stvoření se pyšní dlouhými rozevlátými vlasy, nespoutanými jako vítr, jako oni sami.


V mých představách jsem zavraždil lidský rod dříve, než o tom začal šeptat vítr, jenž prorážel smog nad hříšnými velkoměsty.


Už radiační vítr věje
Jenom nikdo nepochopí, co se ve mně děje.


Dlouho jsem takto v zamyšlení proseděl na této mé věštecké hoře jasnozření, kde se vítr prohání svobodně a volně jako můj nespoutaný duch. Jednou dokonce prudký náraz větru málem byl by shodil můj batoh a svrhl jej do propasti, kdybych jej na poslední chvíli nezachytil! Vším ten vichr lomcuje, jen Já tu stojím nepohnut jako Bůh nesmiřitelného hněvu, jenž vynáší svůj ortel nad lidstvem.


Když jste rychlí a neukázněně povykujete s pěnou u huby, střečkujíce a řítíce se neznámo kam a neznámo za čím s tím, čemu říkal Ivan Diviš "chroust v uchu, debilní odskoky, bzikavost" a Henry David Thoreau "tanec svatého Víta", pak nevidíte nic, neslyšíte nic a necítíte vítr v olšinách.


Ale co jsou ta "obecná očekávání"! Nic než písek, s nímž si hraje vítr!


Velkolepým odříkáním, z něhož umění, ono "Erhabenes" (vznešená věc, vznešenost), čerpá sílu, vytvořila si duše ze své osamělosti království, kde už k ní nemohou zvenčí rušivě doléhat bouře, nepřátelské vichry. Zdá se mu, že je sám, se svou hudbou...
"Vítr ... je můj nepřítel."
(Rolland: Beethoven a ženy)


Vítr když zaduje, i vonnou orchidej zlomí.
(Vonná orchidej - častý symbol ušlechtilého člověka, nesnášejícího hrubý mrav. "Mrav", "styl", "obyčej" se vyjadřuje stejným znakem jako "vítr".)


O poslední hodince. - Bouře jsou mým nebezpečím: budu mít svou bouři, která mě zahubí? Nebo uhasnu jako světlo, které nesfoukne až vítr, nýbrž které je sebou samým unaveno a přesyceno - vyhaslé světlo? Nebo konečně: sfouknu sám sebe, abych nevyhasl? -


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm