Stojím stranou celého světa

29. května 2014 v 14:30 | Misantrop

On plachý, přísný, prchá stranou
a zvuků, divů, vznětů pln
jde v lůno samot, k břehu vln,
kde šumných doubrav stíny vanou...
(Puškin: Pěvec)


Příroda už dávno není tou tichou oázou klidu, stranou všeho lomozu ultramoderní civilizace, jako dřív, když jsem se do ní uchyloval právě kvůli tomu tichu, jež však čím dál více vytlačují a potlačují množící se řvoucí stroje i lidé. Už to není zkrátka ono a přestává mě taková zhuntovaná příroda, prolezlá lidmi a jejich stroji, těšit. Jiný osamělejší azyl však nemám.


Stojím stranou celého světa, od nikoho nepřijímám podmínky.


Stranou zabíjení stojí jen plodožravci, ale jíst jen plody rostlin je vyhrazeno jen někomu, všechna zvířata by se takto neuživila.


Bezbožný, posměvačný, skeptický zlosyn, který si dělá co chce, je rozkladným prvkem každé společnosti. Tím, že stojí vysoko stranou všeho davu a všech jeho posvátných mínění, tím také víc pohrdá a nenávidí.


Zvířata přírodou prostě žijí, a tím jsou pravdivá, zatímco lidé přírodou nežijí, žijí stranou a když se jí pokoušejí přijít na kloub, zákonitě se dopouštějí omylů.


Bojuj s nimi, ano - ale jen pokud ti nechtějí dovolit být stranou toho všeho náruživého vzedmutí davů. Jinak to nech být. Nesnaž se změnit směr proudění jejich tekoucího bahna, jinak tě smete a odnese s sebou. Drž se stranou.


Hordy primitivních barbarů (rozuměj tzv. "normální lidé") jsou ovládáni nekonečnou honbou za naplněním svých nicotných afektů a kultivovaný jedinec má tak možnost stát nezúčastněně stranou "světa" a v klidu si užívat té svobody věnovat se jen svým vlastním myšlenkám a zálibám.


Já si svoje soukromí úzkostlivě střežím a nejradši bych byl neviditelný, protože v tomhle bezesporu nepřátelském světě je výhodné chovat se tajemně a držet se stranou, aby nikdo nevěděl, čeho se od vás může dočkat.


Pohlédněme si do očí. Jsme Hyperborejci - víme až příliš dobře, jak žijeme stranou.


V biografiích geniálních lidí najde se všude trait, že v hovoru s lidmi hleděli nejčastěji stranou nebo k zemi, nebo "v neurčito".
(Klíma: Hledění do očí)


Nejlevnějším a nejneškodnějším způsobem žije myslitel: neboť, abychom uvedli hned to nejdůležitější, potřebuje nejvíce právě ty věci, jichž si většina neváží a nechává je stranou.


Jistě ani naše doba nezůstane tak docela stranou vůči mužům, kteří si zasluhují zmínky a památky, nýbrž dá zazářit jak nebývalé tělesné zdatnosti, tak i znamenitému filozofickému vědění: tím mám na mysli hlavně filozofa Démónakta.


Na venku, stranou kdes,
tam budu uchráněn té mravní spouště dnes...
(Molière: Škola pro muže)


Geniální člověk prodlévá u sledování života samého. Nadto často nechává stranou sledování své vlastní cesty v životě a prochází ji proto většinou dost nešikovně.


Při představě, že téměř všude u nějaké stojaté vody čumí lidák, od nějž se každé chytré zvíře, včetně mne, drží raději stranou, pak je s podivem, že se třebas takový černý čáp dokáže vůbec uživit a rozmnožit.


Nic z toho, co děláme, nebude nikdy pochopeno; budou se nás bát a držet se od nás stranou.


Zpočátku si na zemi žila plemena lidská
stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,
bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem.


Když jsem byl mladý, vždycky jsem se držel stranou. Už v raném věku mi došlo, že je lepší být schopný postarat se sám o sebe. V samotě byla čistá síla. Při minimu lidského kontaktu jsem měl jasnější myšlenky a zostřené všechny smysly.


Předsevzal jsem si, že nebudu nadávat a budu dělat, že je mi všechno jedno. Jenže ono se to nedá a misantrop si musí ulevit. Jak? Na divadle se to ve scénických poznámkách označuje jako (Stranou).


Není nikdo vševládným suverénem; každý potřebuje a zároveň i ovlivňuje druhého, nikdo nestojí stranou, výš, na nebesích; naopak všichni jsou vtaženi do jednoho soukolí, v němž všichni ovlivňují všechny a zároveň jsou ovlivňováni dalšími.


Miloval ty verše, jako miloval díla toho básníka, jenž ve století všeobecného hlasovacího práva a v době ziskuchtivosti žil stranou literatury, chráněn před okolní hloupostí svým opovržením, libuje si, dalek světa, v překvapeních intelektu, ve vizích svého mozku.


Bylo by omylem považovat právě vysoce vyvinuté a stranou se vznášející duchy za zvlášť vhodné k tomu, aby zjišťovali spoustu drobných obecných skutečností, sbírali je a vtěsnávali do závěrů; jsou spíše, jako výjimky, od samého počátku vůči "pravidlům" v nepříznivém postavení.


Kdo se od veřejných názorů odchýlí a postaví se stranou, má proti sobě vždycky celé stádo.


Vidím tě ušlápnutého stranou
Proč nežiješ tak, jak bys chtěl?
Proč nežiješ naplno?


Na jedné straně zneuživatelé zvířat - hrubé nástroje v rukou kruté přírody, na straně protichůdné ochránci zvířat - fanatici víry v mírový život mezi všemi živočichy. Kterou cestou se dát? Myslím, že je nejmoudřejší zůstat stranou.


V literatuře by měly jít všechny slaboduché ohledy stranou a měly by ustoupit holé pravdě.


Prosím tě snažně, ať si mě tvá prozřetelnost nevšímá: nech mě stranou jako dešťovku, která se plazí pod zemí.


Mám nasazené sluneční brýle. To drží vás na jedné straně a mne na druhé. Neznám vás, vy nikdy nepoznáte mne. Jak tomu říci? Pták bouřím vládnoucí! Nechávám ďábly stranou.


"Lepší je mít volno nežli nedělat nic." - Vtip Atiliova výroku spočívá ve dvojznačnosti latinského otium, které znamená jednak ústraní (ve smyslu být stranou společenského a politického života, tedy čas, který římští spisovatelé využívali k literární práci), jednak volno ve smyslu nicnedělání.


Protože nechali moudrost stranou, nejenže sami utrpěli škodu tím, že nepoznali dobré věci, nýbrž i potomkům zanechali pomník své nerozumnosti, aby nemohlo být skryto, v čem padli.
(Bible: Kniha moudrosti)


Kdo žije stranou tržišť, pěkně v poklidu,
tak jako naši prapředci,
ten žije šťastně: kypří rodný lán
a neví, co je lichvařit.
Všem okázalým prahům vlivných občanů
a Foru též se vyhýbá.
(Horatius: Epódy)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm