Ve strašně převládající většině

3. května 2014 v 14:20 | Misantrop

DOKTOR STOCKMANN: Velká většina naší společnosti mne olupuje o moji svobodu a chce mi zakázat vyslovit pravdu.
HOVSTAD: Většina má vždy právo na své straně.
BILLING: A pravdu také!
DOKTOR STOCKMANN: Většina nemá nikdy právo na své straně. Nikdy, povídám! To je jedna z oněch společenských lží, proti nimž se svobodný, myslící člověk musí vzbouřit. Kdo to je, kdo tvoří většinu obyvatelstva v zemi? Jsou to chytří lidé, nebo jsou to lidé hloupí? Myslím, že se můžeme shodnout, že hloupí lidé jsou přítomni na celém širém světě ve strašně převládající většině. Ale nemůže přece, u všech ďasů, být správné, aby hloupí lidé vládli nad chytrými!
(Hluk a křik.)
DOKTOR STOCKMANN: Ano, ano; můžete mne ovšem překřičet; ale nemůžete mi odporovat. Většinamoc - bohužel -; ale právo nemá. Právo mám já a několik ostatních, jedinci.
(Ibsen: Nepřítel lidu)


Většina lidí se ve značné míře chová nehezky. Lžou, dopouštějí se drobných krádeží a dopravních přestupků, flákají se v práci, někoho nenávidí, vedou pomlouvačné řeči nebo používají nečestných triků, aby se dostali před ostatní.


Většina? Je tohle odpověď, kterou hledám? Většina je vždycky posvátná, že? Vždycky, vždycky, ani na jediný malinký bezvýznamný momentíček se nikdy nemýlí, že? Ještě nikdy za celých těch deset miliónů let se nezmýlila? Co je tahle většina a kdo ji tvoří? A co si vlastně myslí a čím to, že jsou takoví, a změní se vůbec někdy, a jak se k čertu stalo to, že i mě pohltila tahle prohnilá většina?


Moudrý vymění všechny věci za Jednu; ale většina lidí je jako nenažraný dobytek.


Co je platná většina, když nemá rozum.


Bez falešné skromnosti - jsem krásnější než většina lidí, jako je krásnější každý vlk než většina psů.


Máme sice world wide web, ale valná většina toho, co se tam nachází, je beztak jen odpad, porno nebo podřadná zábava. Stejně jako u tiskovin, rozhlasu a televize.


Dnes je všelijakých vyžírků většina, ale nejsou to žádní svatí moudří mužové, jsou jen vychytralí: jsou v úřadech, v pojišťovnách, v bankách, na vedoucích místech, v parlamentu, ve školách, v ozbrojených složkách, v řadách nezaměstnaných, v ordinacích...


Většina mladistvých trestanců mučila v útlém mládí zvířata!


Naprostá většina knih je špatná a měla zůstat nenapsána.


Většina lidí se naučila číst jen pro potřeby zcela nicotné, tak jako se naučili počítat, aby si vedli účty a v obchodování je nikdo neošidil; avšak o čtení jako o ušlechtilé duševní činnosti vědí pramálo nebo vůbec nic.


Svoboda znamená odpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí.


"Můj starý učitel mi jednou důvěrně prozradil, že většina těch protivných mužských je nebezpečná nejen pro ctnost děvčete, nýbrž i pro jeho zdraví."


Řemeslo, obchod, orba, věda, většina umění, jedním slovem celý souhrn činností v povolání snáší se naprosto jen s prostřední schopností a žádostí; něco takového by bylo nemístné mezi výjimkami, instinkt k tomu příslušný by odporoval jak aristokratismu, tak anarchismu.


Skutečnost je možná taková, že každá bytost mluví, ale většina z nás je hluchá k jejich poselstvím.


I ti nejuznávanější myslitelé a výzkumníci byli a jsou nutně blbí, protože to je ta ohromná většina průměrných lidských blbů, která je vynesla na piedestal. Kdyby byli chytřejší než ostatní masa idiotů, nikdy by se nestali slavnými, protože by je ti blbci ani nepochopili, neměli by ani tušení, o čem to vlastně hovoří!


Vládne většina, kterou z velké části tvoří chátra. Všeobecné hlasovací právo vládne jako tyran, a je to tyran se špinavýma rukama. Lidé nejsou váženi, nýbrž počítáni.


Nejlevnějším a nejneškodnějším způsobem žije myslitel: neboť, abychom uvedli hned to nejdůležitější, potřebuje nejvíce právě ty věci, jichž si většina neváží a nechává je stranou -.


Nesnáším lidi, kteří se pokorně rozplývají v "lidu", pochlebují mu a činí z něj boha. Nechci přizvukovat těm, o nichž píšu, že žijí dobře, že jsou správní lidé a že většina vytváří vzor. Vždyť to jsou převážně maloměšťáci nebo pásci nebo obojí dohromady.


U sociálních demokratů teď tvoří přímá hrozba dokonce součást agitace v předvolební kampani, jak jsem si povšimnul: jejich heslo NEVOLÍŠ - ZAPLATÍŠ není nic jiného, a tuto stranu můžou tudíž volit opravdu jen duševně méněcenní podlidé - takže většina.


Víte, já jsem patrně jiný než většina lidí. Jestliže je člověk jiný, zůstává osamělý. Lidé jsou k němu hrozní.


Většina lidí necítí žádných povinností vůči zvířatům. Tak se zdá, že člověk ve své podstatě jest bytostí doopravdy zlou.


Většina uloví za života bídu, aniž by se nechala dovést k uvažování.


Že život je utrpením, vypovídá většina filosofů, a v Indii všichni filosofové vůbec.


Většina lidáků je nenapravitelných hlupáků, jež předčí každé zvíře v lese s normálním mozkem v hlavě.


Většina lidí by mimo lidskou společnost nepřežila ani týden.


Většina společností je ustavena tak, že kdo ji vymění za samotu, udělá dobrý obchod.


Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.
(Seneca: O krátkosti života)


Je hanba, že většina našich slov jsou nesprávně používané nástroje, páchnoucí často ještě špínou, kterou je znesvětili dřívější majitelé.


Aristón Chijský tvrdil kdysi správně, že filosofové posluchačům škodí, neboť většina z nich není prý tak duševně silná, aby měla z vyučování prospěch.


Takové jsou tedy mé názory. Jistě se v mnohém liší od myšlení většiny lidí. A nelze se vůbec divit, že když se od nich lišíme svým vzezřením, že se pak tolik odlišujeme i svým učením. Myslíš si, že musíme vypadat stejně jako většina ostatních - i když ta většina je špatná.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm