VEŠ a VŠI v literatuře a filosofii - 1.

8. května 2014 v 13:36 | Misantrop

Vy nacucané vši, kdo smete vaši vládu?
Vesmír je všechen váš - a není vám to dost.
Zítřek i včerejšek, dnešek i minulost,
všechno jste prolezly i spánek náš i bdění.
Hemží se vámi svět a je z vás ouzko zemi,
smrduté, žravé vši. Vlezly jste na náš hřbet
a tam se páříte. Ó, kdy už naposled?
Kdy, Pane, odženeš a z těla světa smeteš
tu krvelačnou sběř, proklatou tuto veteš?
Kdy, Bože, zbavíš už náš domov vezdejší
a naše děti, kdy zbavíš už těchto vší?


Bonzové - buddhističtí kněží; zde v hanlivém významu "nafoukaní šéfíci, magnáti, ředitelé zeměkoule", rozuměj povšechně jako lidská rasa, byť Hugo měl naivně na mysli "pouze" politiky - tyto "vši na hlavě lidstva".
(Misantrop: pozn. k předešlému)


Jsou nakažlivě společenští, a proto rádi pěstují všelijakou jim podobnou havěť: psy, děti, vši...


František z Assisi, přezdívaný Franta Mouchysněztesimě, to je extrém hodný zbožného svatopata jeho druhu, milujícího a pěstujícího si na svém těle vši, blechy a jiné krvelačné parazity, neboť "Bůh si přeje, abychom pomáhali zvířatům, jestliže potřebují pomoc".


Jenom málokdo to ví, že pár lidí přece jen uniklo a zůstalo tam za stěnami. Byli nazí, utekli do lesa. Učili se od stromů, od zvěře, ptactva, květin, slunce. Obrostli srstí, ale pod srstí si zachovali horkou rudou krev. S vámi je to horší, vy jste obrostli číslicemi, číslice po vás lezou jako vši.


Ti učitelé oddanosti! Kde je co malého a chorého a prašivého, tam všude vlezou jak vši! a jen můj hnus mi zabraňuje, abych je rozmáčkl.


Budu krmit krysy, pečovat o housenky, pěstovat vši na své hlavě, - ale nebudu už prokazovat dobrodiní lidem. Krysy a housenky jsou pořád ještě stokrát ušlechtilejší než lidé, - a kousání lidí, jimž prokáže se dobrodiní, bolí tisíckrát víc, než kousání vší. A bude-li ze mne všivák, není to nic špinavějšího a hnusnějšího, než být lidumilem!
(Klíma: Bílá svině)


Démokrita zahubily vši, Sókrata jiné vši. Proč tohle všechno?


TULÁK sedí zamyšlen:
Dost, dost už viděls. Viděls všechny tvory
sát jako vši na velkém těle bytí,
v strašlivém hladu rozmnožit svůj podíl
urvaný druhým. Žít, to značí brát,
nu tedy ber i ty. Už dost jsem viděl.


Zkracuje se a ochuzuje všechno - proč tedy ne literatura? Ostatně, co se divím; vždyť i mně vytýkali kritikastři, že je moje kniha Plivanec na rozloučenou moc dlouhá, že není v lidských silách ji učíst (správně řečeno - v jejich, v lidských silách to opravdu není!); jeden recenzent, jehož jméno jsem již zapomněl, ježto není důležité, stejně jako není důležitá jeho osoba, dokonce žádal mého redaktora Milancoliu Ohniska o doporučení, o radu, o návod, kterou část mého díla si má přečíst! Tak takovéto vši na hlavách umělců si říkají "literární znalci"! Fuj!


Buď proklet svými dětmi a mou vyzáblou rukou, kdo tvrdošíjně nechápeš nelítostné klokany smíchu a opovážlivé vši karikatury...!


Společnost není rozhodně žádnou rovnoprávnou komunitou. Rozděluje se na jakousi elitu, šlechtu zvanou kšatra, a prostý lid viš (viš - srovnej s českým veš, vši, což by mohl být také dobrý expresivní název pro hemžící se všude nadpočetný obtížný parazitický hmyz, otravnou verbež, lůzu, tedy prostý lid. - pozn. Mis.).


Poklekněte plni slitování a nechť se lidé, hojnější než vši, dlouho modlí.


Soucit se zvířaty ohromný; s lidmi - skoro žádný; ale nic nejsem méně, než misantrop - mám lidi naopak zvláštním způsobem rád, podobně tak jako vši.


LEBEDĚV: Ty jsi divný patron!... Tváříš se jako bůhvíjaký misantrop a ještě se tím chlubíš. Napohled jsi docela normální, ale jak promluvíš, tak by člověk řekl, že máš úplně pokažené trávení...
ŠABELSKIJ: To se mám podle tebe s každým podvodníkem a všivákem objímat, nebo co?
Kolik člověk musí vytrpět shovívavých pohledů, hloupých vtipů a trapných úsměvů... To nejsou lidi, to jsou vši!
(Čechov: Ivanov)


Ernest Hemingway:
Kritici jsou vši, které lezou po literatuře.


starý muž: "Budete zakladatelkou nové civilizace, budete nesmrtelná, budete matka lidstva...!"
stará žena: "Nežvaňte! Jsme jako vši, a země se nás štítí."


Jaká osobivost mravenců, vší a mšic! Vědí hovno, a kážou - ano, jen slova, slova, slova jako v té hře o nešťastném princi dánském.

2. část >>>

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm