VEŠ a VŠI v literatuře a filosofii - 2.

8. května 2014 v 13:50 | Misantrop

Takzvaný Ušlechtilý muž (Ťün-c') se obvykle nezanáší ničím jiným než morálním řádem a pravidly správného jednání.
Viděli jste už někdy, jak se usazuje v nohavicích veš? Skočí rovnýma nohama do hlubin nejbližšího švu a tam se zaryje do bavlny v blahé důvěře, že právě našla to nejskvělejší obydlí, jaké kdy svět viděl. Při každém sebemenším pohybu si dá dobrý pozor, aby nepřekročila kraj švu, aby nevystrčila z nohavice hlavu. - Nepochybujte o tom, že i ta veš si myslí, že jedná podle těch jedině správných, jedině pravých pravidel jednání.
Opravdu nevím, jaký je rozdíl mezi Ušlechtilým mužem, Ťün-c', žijícím ve svém omezeném světě, a tou vší, která se zrovna usadila v mé nohavici!


Ta ženská je obtížná jako veš. Škoda, že ji také nemůžu jako tu veš zamáčknout!


Hmyzu na Zemi přesila...!
Krev jí ssají milliony!
Ryje v ní a skáče po ní
lidská veš - jak kobyla!
Drbe ve vzdušném se rouše!
Když havěť příliš kouše,
odpovídá bručením...
Jež zní ale jak sta hromů - -
- otřásá svou koží k tomu,
zvem' to - země-třesením...!
Jestli jednou dopálí se!
- Štípat-li se nedá více!
- Přichystá se k odvetě!
- Začne mačkat ten hmyz drzý!
To bude pak pláče, slzí
a poprasku po světě!


VEŠ A ŠTĚNICE
V loži kteréhosi krále pobývala dlouho nepozorována veš jménem Mandavisarpiní, která tam odkudsi přišla, a najednou zavál do lůžka vítr také štěnici zvanou Títibha. "Proč jsi přišla do mého obydlí? Jdi si někam jinam!" zlobila se Mandavisarpiní, ale štěnice odvětila: "Chtěla bych se napít královské krve, kterou jsem ještě nikdy neochutnala; slituj se nade mnou a poskytni mi tu kousek místa!" Veš se podvolila jejím prosbám: "Je-li tomu tak, zůstaň, přítelkyně; nesmíš však krále kousnout v nepravou chvíli! Kousni ho lehce, až když usne znaven po milování!" Štěnice s tím souhlasila a zůstala tam. V noci však kousla krále, jakmile se uchýlil na lože, a král vyskočil a zvolal: "Hej, něco mě kouslo!" Nato ničemná štěnice rychle uprchla a královi sluhové našli veš a zabili ji.
Tak zahynula Mandavisarpiní pro své spojení s Títibhou.


Když tě zformovaly nemoc, šílenství, vize a šibeniční humor, pak ti asi taky budou nejlíp sedět jako témata. Drž se jich jak veš v kožiše a neprozkušuj si žádné nové žánry.


Je hmyz, který lidé živí na své útraty.
Těší mě už to množství zla, které ti veš působí, ó lidské plemeno; jen bych si přál, aby ti ho působila ještě víc.
Kdyby země byla pokryta vešmi jako mořský břeh písečnými zrnky, lidské plemeno by v hrozných bolestech zahynulo. Jaká podívaná! A já, tkvěje s andělskými křídly nehybně ve výši, bych to pozoroval!


Hleďte dalekohledem na nějakého člověka tak, aby o tom věděl, a uvidíte v jeho kalných zracích tu nenávist! - Neboť ten exemplář člověka si nyní zcela jasně uvědomuje, že je veš, miniaturní, mikroskopický virus na této planetě. Dosud to byl pouze on, kdo pitval duše a těla ostatních tvorů, ale to se náhle změnilo - k jeho úžasu a k jeho vzteku. Nyní je tu lovec; někdo, kdo stojí vysoko, převysoko nad ním - Misantrop!


ALERE LUPORUM CATULOS
Živit vlčí mláďata
Tj. počínat si proti vlastním zájmům. Srov.: Hřát si hada na vlastních prsou; Nasazovat si veš do kožichu apod.


Chtěl bych se dožít doby, kdy lidi konečně pochopí, že si s politiky nasadili do kožichu veš. Ale to se nikdy nestane. I když mnoho lidí umí již dost pěkně ne snad mluvit, ne snad přemýšlet, nýbrž jen a jen pěkně od plic nadávat, přesto o každých volbách zapomenou na všechna příkoří a v jednom dobytčím šiku se vydají opět zvolit nějakou tu veš.


Je-li pan Tichý skutečně blázen, jak zlí a závistiví jazykové tvrdí, pak jedině proto, poněvadž, jak říká: "Blázni jsou ti, kterých je míň."
To jsou koneckonců i moje slova. Ostatně může být blázen takto bezprostředně vtipný, dokonce i před soudem? Může být nesmlouvavost životní cesty a smysl pro humor známkou bláznovství? Nebo jeho schopenhauerovský světonázor světa jako vůle a představy? Myslím, že ne. Ne. Jako blázen se mi jeví spíš ten soudce, který se jej ptal, co říká obvinění, že byly v jeho kynickém oděvu s jistotou nalezeny dvě vši a kuchyňský šváb. "Povolejte je jako svědky!", odpověděl pan Tichý s humorem sobě vlastním.

Miroslav Tichý

<<< 1. část

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm