Den lidských hovad

29. června 2014 v 17:07 | Misantrop
Příspěvek ke Dni lidských hovad (vždy 29. června)


mangalavár, 29. června 44
Tropická pohádka! Ale zároveň také den lidských hovad, jichž je všude plno. Začaly totiž prázdniny. Hovada jsou hlavně za městem, v lesích, na polích a lukách.


Vím, že říkáte spoustu věcí, které nemyslíte vážně, protože máte strach z toho, co by o vás řekla jiná připosraná prolhaná hovada.


Všude samé PET lahve! To zase vynalezli věc! Na Seychellských ostrovech je vratná lahev několikanásobně dražší než její obsah. Jedině to nutí ta hovada odnášet své prázdné flašky zpátky do civilizace!


Nesnáším druh lidí, kteří si hrají na něco lepšího než je člověk, ale přitom to jsou v podstatě stejná hovada jako všichni ostatní lidé.


Mohl bych se třeba vzteknout uváděním argumentů pro nejprospěšnější "věc", kterou znám a pro kterou nemá žádná lidská řeč slovo, a stejně ničeho nedocílím, protože vím, že ta verbež všechno zkurví a zkřiví těmi svými hovadinami - vlastně pardon, hovada - člověčinami.


Svatá říše římská je mrtva, ať žije Evropská Unie, že jo, hovada!


Chcete vědět, hovada, odkud jste přišli? - Z horoucích pekel!


Tedy, větší hovada než lidi jsem nepoznal!


Odvracím se v hnusu. Je mi na zvracení. Dobrou chuť, hovada! A ať vám chutná!


Co prostý dav nazývá nazdařbůh dobrým mravem, je jen toporné, otrocké a téměř opičí napodobování způsobů lidí vyšší inteligence (do opic máte však nedozírně daleko - víte, jak to myslím, že, hovada?).


Věnujte se vrkání, hovada podvedená, donekonečna budeme vydávat brevíře lásky, zátiší srdce a konvoluty rondelů, opentlované klisním trusem.


Takovým debilům, z nichž se skládají takzvaní pejskaři, Já ovšem neřeknu jinak než hovada.


Protože jsou lidi hovada a vždy jen pouzí hlupáci, kteří se dají lehce zmanipulovat k čemukoli špatnému, jsou mé vize budoucnosti svobodypustou utopií bez sebemenší naděje na uskutečnění.


Jednoroční dobrovolník si odplivl: "Vidíte, kamaráde, jaká hovada rodí se pod sluncem."


Po světě chodí mnoho nešlechetníků. Někteří vyplazují jazyk a to znamená českou výchovu. Jakmile jsem řekl, že jsou všichni lidé hovada, měl jsem mnoho nepříjemností.
(Hašek: Ve vlaku)


Mencius:
To, čím se lidé liší od pouhého hovada je věc zcela zanedbatelná; ti stádní ji pozbývají záhy, vyšší jedinci si ji pečlivě uchovávají.


Hérakleitos by dnes musel jít pracovat do nějaké absurdní pakárny mezi bandu blbých nekňubů a nemuzikálních hovad, protože z těch jeho bláznivých čmáranic, bezcílných toulek a neužitečného zahálení neplyne jinak žádný hmatatelný zisk - tak smýšlí spodina.


Když jsem před lety v podstatě zahajoval v českých zemích veganství, rozšířilo se jen mezi ušlechtilé lidi, jichž je v každé době mizivé množství bez nároku na ovládnutí toho nesmírného stáda kreténských hovad, jež si říká lidstvo.


Kdybych se s vámi dlouho bavil, ještě by se mi od vás nakazil mozek - jste přece pastýři toho stáda hovad, kterému se říká plebejci.
(Shakespeare: Koriolanus)


Nejvíc "rostu" při čtení těch nemožných marxistických předmluv ke každé ze Shakespearových her. Ty jsou strašné. Ti komunisti byli a jsou prostě hovada, jinak se to nedá nazvat.


Co dobré máme, máme - z "hovad" -!
- bez nich bychom nic - nevěděli!


Lidé žádnou duši nemají, tak jakýpak rozbor? Myslím, že by se misantropická společnost budoucnosti měla takovýchto bezcitných hovad zbavit a vyhladit je z povrchu zemského, jinak zmizí ze světa všechna krása, se zvířaty vymřou i básníci a celá Země se přemění na ohavnou páchnoucí abatoř.


Jak jich, hovad, není miliarda, tak se hned bojí, že vymřou!


Považme, kde bychom nabrali spoustu politických stran, kdyby byl Noe zapomněl vzít s sebou některé druhy hovad.
(Hašek: Zapomenuté jubileum)


Š. F. Náchodský:
Nažraný člověk jest truhla umrlých hovad.


Ze samého záští, které mám k těm hovadům, nedám se jimi zkazit.


Dostávat něco zadarmo, to se těm hovadům líbí!


Přelety stíhaček, štěkot a vytí psů, rachocení sekaček na trávu, klepání koberců, automobilový provoz, různé sirény, cirkulárka, dunění vzdálených explozí z muniční továrny, silné, až se otřásají okna atd. atd. - to těm hovadům nevadí. Ale pusťte si muziku o poloviční hlasitosti než výše zmíněné zvuky a hned je to podle nich rušivý kravál.


Zajisté Platón neví, kam má ženy zařadit, zda k rozumným tvorům či k hovadům.


Příští rok se po těch hovadech možná slehne zem a jejich šprcky zapadají jehličím a nánosy nebo je sám s odporem zahrabu.


Mocipáni byli všichni bez výjimky rovněž naprostými hovady! Ano, HOVADY, pěkně prosím! - se všemi významovými nuancemi, jež toto krásné české slovo má!


Z krav vyzařuje jakýsi až filosofický stoicismus. Ušlechtilá zvířata. Plně sdílím zaujetí a úctu, jež těmto posvátným tvorům prokazovaly moudré kultury starověkého Orientu. EX ORIENTE LUX. A tady u nás, v temných křesťanských Čechách, s nimi zacházejí surově a nelítostně jako s nějakými méněcennými hovady.


Dělají mé neobyčejné kognitivní schopnosti ze mne nadčlověka, nebo je to dáno jen tím, že svůj mozek cvičím, neustále cvičím, tak jako své svaly? No jo, ale tolik? Takový rozdíl mezi mnou a těmi hovady tam venku?


Směšnou úctu, kterou chovají některé africké kmeny k poustevníkům, kteří si odpírají styk s ženami, ale pěstují jej s hovady, nutno nepochybně přičítat přání, bránit přílišnému rozmnožování lidí, a tudíž je to zjev stejného původu.
(Helvétius: O duchu)


Toť jen malá ukázka toho, jaká hovada se rodí pod sluncem.
(Hašek: Doslov ke Švejkovi)

Lidská hovada na záběru z filmu Monty Python a Svatý Grál (1974)

Související článek:


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm