Dlouhé vlasy v literatuře - 1. část

20. června 2014 v 16:35 | Misantrop

Afrodíté seděla ve své ložnici naproti dveřím na zlatém okrouhlém křesle a husté prameny vlasů jí zakrývaly ramena. Právě se česala zlatým hřebenem, když spatřila hosty. Ustala v práci, vrkoče nechala nezapletené a šla uvítat Héru a Athénu.


COMTE DE LAUTRÉAMONT
(4. 4. 1846 - 24. 11. 1870)
...poddanským jménem Isidore Ducasse, byl bledý, trochu nahrblý mladík s dlouhými vlasy, obvykle posmutnělý, mlčenlivý, zahleděný do sebe.
Ještě vděčnějším polem tu však je Lautréamontův komplex vlasů, zaznamenaný asi ve dvou tuctech příkladů. Ztráta, vyrvání vlasů se tu - jak známo - rovná ztrátě mužnosti. U Lautréamonta se tak zřejmě projevuje jedno ze školních traumat: patnáctiletý lyceista ponížený tím, že si musil dát ostříhat vlasy...
"Ach, jaká slast, surově vytáhnout z postele mladíčka, jehož horní ret je ještě holý, a s široce rozevřenýma očima se stavět, že mu lichotně klademe ruku na čelo, abychom odhrnuli jeho krásné vlasy!"
"A když s planoucíma očima, s vlasy bičovanými vichřicí těkám za bouřlivých nocí kolem lidských příbytků, osamělý jako kámen vprostřed cesty, zakrývám si znetvořenou tvář kusem aksamitu, černého jako saze vyplňující vnitřek komínů: ničí zrak nesmí poznat šerednost, jíž mě nejvyšší Bytost poznamenala s úsměvem hluboké nenávisti."


Rozpletly si vlasy na znamení smutku, oděly se v smuteční šaty, tiskly k srdci nemluvňata a sbíhaly dolů z pahorků. S pláčem a nářkem se vrhly mezi znepřátelené šiky. Robátka vztahovala ručky k svým dědům i otcům, ženy si s nimi klekaly na zem a prosily muže, aby zanechali dalšího prolévání krve.


A hovor se stočil na ženy. Pellegrin nepřipouštěl, že existují krásné ženy (dával přednost tygrům); ostatně člověčí samička je v estetické hierarchii tvor podřadný:
"Svádí vás obzvláště to, co ji jako pojem degraduje: to jest prsy, vlasy..."
"Ať je to jak chce," ozval se Frédéric, "dlouhé černé vlasy, velké černé oči..."
"To známe!" zvolal Hussonnet. "Seňoritu na pažitu - dejte s tím pokoj!"


Šat měla sepjatý hladkou jehlicí, vlasy svázané do uzlu, na levém rameni jí visel toulec ze slonoviny plný šípů a v ruce si pohrávala s pružným lukem.
Když spatřil Atalantu na závodní dráze, ztělesněný půvab, osmahlou krásku s roztančenými vlasy na ramenou, jež se téměř ani země nedotýkala a mihla se kolem diváků jako šíp, tu Hippomenés užasl, zdvihl ruce a volal:
"Ach, kéž mi odpustí každý, koho jsem před chvílí odsuzoval!"


Lúkínos: "Haló, člověče, proč máš vousy a dlouhé vlasy, ale nemáš chitón a chodíš nahý a bosý?"
Líbilo se mu mít dlouhý vous a dlouhé vlasy; a líbilo se to nejenom jemu, ale i všem těm dávným lidem. Byli lepší než jsme my. Každý z nich by se nechal ostříhat asi tak stejně jako lev.
"Proto tedy vypadám takto: jsem zpustlý, zarostlý, mám nuzný plášť, dlouhé vlasy a chodím bos. Ale zato vy vypadáte jako teplouši! Ten chudý pláštík, kterému se vysmíváte, dlouhé vlasy a vůbec celý můj vzhled mají takovou moc, že mi umožňují žít v klidu, dělat, co se mi zachce, a stýkat se s kým chci."

Misantrop kynik.jpg

Víly stromů, lesů, hor a pramenů si oblékly černá roucha a v zármutku si spustily vlasy. Vše živé i neživé plakalo a naříkalo nad smrtí nejlíbeznějšího pěvce.


Těším se na to bezpracné, svobodné stáří jako na nové požehnání mladosti. Jako stařík s dlouhými bílými vousy i vlasy ožiju jistě novou bujarostí.
Už se na ten slavný den těším. Nechám si znovu narůst dlouhé vlasy...


Dívky zajásaly, pozdvihly svá půvabná řasnatá roucha a pospíchaly úvozem zpět, jako by se ani země nedotýkaly. Vypadalo to, jako když se motýli třepetavě vznášejí nad rozkvetlou loukou. Nazlátlé bujné vlasy jim vlály okolo ramen.


Byl to vysoký, silný, pěkně urostlý muž s přímými údy, s krásnou zdravou barvou, s korálovými rty, s přívětivýma černýma očima, s velmi jasným hlasem a s dlouhými černými vlasy a vousy, promíšenými řídce jen tu a tam šedivými vlásky; vlasy mu visely až na kyčle a vous až pod pupek.


Na střeše právě pracovali zedníci. Když spatřili Thésea, který měl šaty až na zem a dlouhé vlasy jako dívka, smáli se mu, že se ten železný kyj příliš k němu nehodí a že ho asi sotva vleče. Théseus přiskočil k blízkému vozu, vypřáhl z něho voly a vůz vyhodil na střechu. Tím přesvědčil posměváčky, že i v dlouhých vlasech může mít vlastnosti muže.


V kapitole o podivínech mě zaujalo vyprávění o muži, který se k stáru rozhodl stát se poustevníkem. Přestal si stříhat vlasy i vous, vlasy si spletl do dlouhého copu (jako kdysi Já!) a - světe div se - jen tak beze všeho si postavil malou kamennou poustevnu, kde žil a zemřel.


Zópyros uřízl si nos a uši, ostříhal si potupně vlasy a bičoval se.


Mignon vyskočila a běhala divoce kolem stolu s tamburinou v ruce. Vlasy jí poletovaly, a když pohazovala hlavou a měla jaksi všechny údy ve vzduchu, vypadala jako jedna z menád, jejichž divoké a skoro nemožné pohyby nás na starých památkách dodnes uvádějí v úžas.


Teprve nyní si povšiml, jak je Astyagés vyšňořen, že má podbarvené oči, nalíčené tváře a přidělané vlasy, že má na šíji zlaté řetězy a na rukou náramky. V Persii nikde takové strojení neviděl. Dlouho si krále prohlížel, a pak radostně zvolal: "Maminko, jak je krásný můj dědeček!"


Na náměstí jsem viděl krásnou dívku. Ne že bych se s ní chtěl oženit, mít s ní "kupu dětí" a podobně, nebo ji chtěl mít dokonce i jen doma, leda snad jednou za čas v posteli - to ne, ale líbily se mi její bujné dlouhatánské rudé vlasy. Takové chci mít taky. Je možné, že jsem míval kdysi takto dlouhé vlasy i Já? Na tomto snímku jsem skutečně Já, jak vyměňuji kazetu v radiomagnetofonu, v mém dnes již porouchaném červeném japonském stereu. Kolik mi bylo tenkrát let? Není to tak dávno. Třicet šest?


Ta holka mi připomněla také jinou postavu z dějin, rovněž takového "podivínského" aristokrata, v tom krásném duchovním smyslu, ale i urozeností a zděděnou modrou krví: míním tím známou "Sissi", neboli naši rakouskou císařovnu Alžbětu Bavorskou, která sama sebe někdy jmenovala jako "Titanie" ze Shakespearovy hry Sen noci svatojánské. Také ona si pěstovala krásné, přímo nádherné dlouhé vlasy.


Opustily přeslice a tkalcovské stavy, rozpustily si vlasy, ozdobily se břečťanem a s thyrsem v ruce pospíchaly za město do lesů a hájů.
Agaué zavýskla, pohodila šíjí nazad, až se jí vlasy ve větru rozvlály, pak utrhla Pentheovi hlavu a jásala držíc ji ve zkrvavených prstech:
"Ke mně, milé družky, a dokončeme vítězné dílo!"


18. září 1970 ... pátek
Kdosi z vedení televize rozhodl, že zpěváci s dlouhými vlasy nesmějí na obrazovku. Gott vzdoroval tři dny a nakonec se odebral k holiči. Vašek Neckář mi včera říkal, že se ostříhat nedá... Samozřejmě, že dá. Všichni se posléze postaví před mikrofon ostříháni...
Seděl jsem v klubu, pil jsem rum a pravil jsem, že režimy, které se bojí dlouhých vlasů, mívají krátké trvání. Ti, co tam seděli se mnou, považovali má slova nejenom za vtipná, ale i za moudrá.

Karel Gott s dlouhými vlasy

2. část >>>

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm