Hymnus na dlouhovlasého (Rgvéda)

26. června 2014 v 15:00 | Misantrop

On, s dlouhými rozpuštěnými vlasy,
oporou je ohni i vláze a nebi i zemi.

On je zcela jako ta obloha, na niž se dívá:
on, s dlouhými vlasy, je zván jejím světlem.

Duchové, přepásaní větrem a rouchem zažloutlým,
letí rychle jako vítr tam, kam vydali se bohové.

Naše duchovno pohání nás neviditelně jako vítr:
a proto, smrtelníci, vidíte jen naše přirozená těla.

Svátost ducha jej spojuje se všemi bohy,
vznáší se vzduchem nad všemi tvary života.

Komoň ducha je jeho přítel, poháněný bohy,
v obou oceánech domov má, v moři západním i východním.

Kráčeje stezkou lesní zvěře, nebeských bytostí a víl,
dlouhovlasý, jenž svá přání zná, nejsladším je jim přítelem.

To pro ně stloukal pán vod prvotní oceán mléka,
když muž s dlouhými rozpuštěnými vlasy pil vodu.


Ve 48. roce života
z angličtiny přeložil

DLOUHOVLASÍ (KÉŚIN)
v literatuře

Tradice duchovního úsilí o konečné individuální vyřešení smyslu života radikálním způsobem byla pěstována v kruzích potulných asketů a lesních poustevníků, kteří se za tím účelem vzdali normálního rodinného života ve společnosti a odešli do bezdomoví. Zprávy o jejich existenci a činnosti nacházíme již v nejstarší védské sbírce Ŗg Védě, často pod jménem dlouhovlasí (kéśin). Někteří z potulných asketů odmítali zdržet se na jednom místě déle než jeden den a všichni se živili darovanou potravou, odívali se jednoduchým rouchem nebo i hadry posbíranými na smetišti či chodili zcela nazí. Jiní spávali v jeskyních, pod stromy i pod širým nebem a další se usazovali v lesních poustevnách. Jejich společným cílem bylo nalézt a dosáhnout osvobození z koloběhu životů v strastných a pomíjivých sférách života.


Související:
Melanésie


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm