Nadmíru blahodárný vliv

30. června 2014 v 21:26 | Misantrop

Nadmíru blahodárný vliv, který má život v ústraní na náš klid mysli, spočívá hlavně v tom, že nás zbavuje stálého života před očima jiných, tedy stálých ohledů k jejich momentálním názorům, a tím nás vrací zpět k sobě.


Mezi zvířaty nalezneme náruživé ctitele klasické hudby, přátele staré hudební školy, najdeme však též mezi nimi ctitele Wagnera i Straussových valčíků.
Na to hlavně má vliv temperament jednotlivých zvířat.


Rád o všem pochybuji. Tento sklon nemá vliv na rozhodnost charakteru, naopak, co se mne týká, jdu vždycky směleji vpřed, když nevím, co mě čeká.


Je úplně jedno, zda právě vládne král nebo lidová republika, zda je u moci tyranský diktátor nebo parlamentní demokrat. Na mne nemají takové podružnosti vliv, Já bych byl svobodný i za Stalina, ale cítil bych se jako v base i mezi samými anděly.


V povídce Tak jedl Zarathustra paroduje Woody Allen německou filosofii z hlediska gastronomie, což je docela zábavné a ne tak zcela od věci: třeba takový Nietzsche se otázkou správné výživy a jejího vlivu na životní postoj jednotlivců i celých národů zabýval dost často.


Taliban pohlížel na dlouhé vlasy u mužů jako na vliv západu a trestal jejich nositele zatčením a nuceným ostříháním, byť to bylo v přímém rozporu se sunnou Prorokovou.


V blízkosti lidí upadám do koprolálie. Koruna tvorstva má na mne divný vliv. I jediná kapička sliny z plivance na rozloučenou by byla na tu verbež věčná škoda!


Autoři knih jsou v každé společnosti přirozenou a podmanivou aristokracií a vykonávají na lidstvo větší vliv než králové a císařové.


Nezavinil snad ve Francii vliv žen od Ludvíka XIII. stále rostoucí ponenáhlou hnilobu dvora a vlády, což připravilo cestu první revoluci, jejímž následkem byly všecky další převraty?


Rozhodnutí, že se v duchovních věcech vymknu radám a vlivu přátel, mělo za následek, že jsem nabyla odvahy kráčet svou vlastní cestou i ve věcech vnějších.
(Goethe: Zpověď krásné duše)


Pokud sahá bohoslovecký vliv, je hodnotící soud postaven na hlavu, jsou pojmy "pravdivý" a "falešný" nezbytně obráceny: co je životu nejškodlivější, zove se zde "pravdivým", co jej povznáší, stupňuje, co mu přisvědčuje, jej ospravedlňuje a vede k triumfu, zove se "falešným"...


Mnoho se jistě nedbá toho, jak velký psychologický vliv má trýznění zvířat na duševní stav člověka a jak tím vzněcují se zvířecí pudy při dané příležitosti.


Světový názor, jenž odmítá demokratický masový názor a podle nějž tomu nejlepšímu vlku, tedy nejvyššímu člověku, patří tato zem, se musí logicky také projevit uvnitř tohoto národa aristokratickým principem, který nejlepším mozkům zajistí nejvyšší vliv a vedoucí úlohu v příslušném národě.


Všechny technické vymoženosti dohromady vytvořily svět, ve kterém je osud průměrného člověka už ne v jeho rukou či v rukou jeho sousedů a přátel, ale v rukou politiků, zástupců velkých korporací a vzdálených, anonymních techniků a byrokratů, na něž nemá jako jednotlivec žádný vliv.


Inkvizice je dobrá pro prostý lid, ale na lidi vzdělané nemá žádný vliv, proti nim je její logika bezmocná.
(Stendhal: Vzpomínky italského šlechtice)


V Schopenhauerově díle nyní také jasně poznávám, koho všeho ovlivnil: Nietzsche, Darwin, Marx, možná i Malthus, Klíma, celá umělecká dekadence, Čechov, L. N. Tolstoj a jiní Rusové, Maupassant, Poe, Wagner, Hitler ("Vedu bez všech ohledů vyhlazovací válku proti Kantovým chybám a omylům", vece Schopenhauer)..., v novější době pak onen nepřeberný přehršel rockových, zvláště metalových kapel; mezi mnoha a mnoha jinými bych uvedl alespoň jeden příklad: geniální album norské Tristanie "Beyond The Veil" čili "Za závojem" (zřejmě je míněn závoj Májin z hinduistické mytologie). Zjevný a největší vliv měl samozřejmě na Nietzsche, na svého mladistvého obdivovatele; takže například jeho Mimo dobro a zlo, jeho Genealogie morálky, Ranní červánky, Vůle k moci a další Nietzschovy spisy nesou patrný vliv tohoto skvělého pesimisty. No a raná práce "Zrození tragédie", i když se Nietzschemu moc nepovedla, je potom už zcela pod Schopenhauerovým vlivem.


Definujeme-li slovo "neobydlený" jako oblast, kde je lidský vliv ekologicky bezvýznamný, pak myslím, že najdeme velice málo takové zbylé do dáli se rozprostírající země.


Zůstává otevřenou otázkou, jaký vliv má maso na zdravé lidi, kteří je požívají. A zda škodliviny masa nejsou větší než jeho hodnota.


Z novodobé literatury má na mne silný vliv Poe. Dnes jsem se přistihl, jak si na ulici celý v černém čtu básnická čtyřverší na úmrtních oznámeních.


Zkrátka, pravda nemá na lidstvo vliv. A bylo by nepříjemné, kdyby jej měla, neboť je na odpor jak povaze lidí, tak jejich zájmům.
(France: Ametystový prsten)


Vhodnost místa a především doby jsou strašáci, kteří odvracejí lidstvo od rozjímání nad velkolepou nádherou. Sám jsem kdysi zachovával dekorum, ale sublimace pošetilosti měla neblahý vliv na mou duši.
(Poe: Dostaveníčko)


Vegetariánství se v Indii rozmohlo během historického vývoje velmi silně, ale netroufám si určit příčiny toho jevu. Jistě tu byl značný, snad i rozhodující vliv morální zásady neubližování (ahinsa), podporované jednak ohromným bohatstvím zrnin, luštěnin, zeleniny a ovoce, jednak teplým podnebím.


O svobodě slyšíme jen tehdy, když jedna strana chce ujařmit druhou a nemyslí na nic jiného, než aby moc, vliv a jmění přešly z ruky do ruky.


Věci se začaly dělat pro masy. A poněvadž se začaly dělat pro masy, zjednodušily se. Dřív měly knihy vliv na několik málo lidí. Mohly si dovolit být různé. Na světě bylo dost místa. Ale postupně přibyla spousta dalších očí, loktů, hlasů...


Nebezpečí má, bratře, špatný vliv,
to člověk často jako vyšinutý
připustí, co by nechtěl jaktěživ.


První řečtí filosofové skutečně žili jako ti indičtí asketové - a možná i pod jejich vlivem -, kteří v Bezdomoví hledali Nadčlověka a Vznešeného v moudrém Zvířeti. Povědomost o bráhmanech či o nahých mudrcích, řecky γυμνοσοφιστοι, přineslo jistě do Řecka vojsko ze slavného Alexandrova tažení na východ. Ten indický vliv života mimo lidstvo a nad lidstvem je nejvíc patrný právě ve starém Řecku, jež se zbláznilo radostí malého děcka do právě objevené filosofie.


Nedokážu popsat vliv, jaký na mne má dobrá muzika. Myslím, že hudba Johna Coltrana, správně použitá, by dokázala zastavit válku a vyléčit rakovinu.


Konzumní "výdobytky" a více či méně represívní praktiky každého organizovaného státního aparátu mají na skutečnou svobodu jednoho každého člena společnosti zhoubný vliv.
(Šerý: Předmluva k: Bataille: Příběh oka / Matka)


Stát je pánem mého ducha, vyžaduje ode mne víry, má na mne morální vliv a vypuzuje moje "já", aby vstoupil na jeho místo, jako "já" skutečné.


Na bouchala si nikdo nepřijde. Nikdo si na něj ani pořádně dupnout nechce, neboť myslivci mají vliv na vysokých státních místech, lobbují úspěšně v parlamentu, určují které zvíře je "přemnožené" a tedy na odstřel a které ne.


Křesťané byli až příliš často jen lidmi. Dokud jich bylo málo, mluvili jen o snášenlivosti; když jejich počet a vliv vzrostl, kázali proti toleranci.
(Helvétius: O duchu)


Všichni milovníci lidského masa pochutnávali si vlivem křesťanství na misionářích.
(Hašek: Lidožroutská historie)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm