Každý podle své duševní úrovně

29. července 2014 v 10:20 | Misantrop


Většina lidí si s volným časem neví rady a tráví jej třebas netvůrčím a prázdným čuměním do bulvárních novin a na nepodnětné stupidní televizní show, ale to je konec konců každého věc, čím se kdo baví, každý podle své duševní úrovně, nebo, jak krásně řekl Goethe, "každý trhá ovoce ze stromu vědění jen z té větve, na kterou dosáhne". A rostoucí stupidita lidstva je vlastně dobrá věc, poněvadž lidstvo oslabuje.


Jelikož se lidé nemohou povznést na vyšší úroveň, nezbývá jim nic jiného, než stáhnout všechny ostatní dolů na úroveň svou.


Soudní lékaři jsou toho mínění, že obžalovaný Švejk, dávaje různými výkřiky najevo, že chce císaři pánu sloužit až do roztrhání těla, činil tak z mdlého rozumu, neboť soudní lékaři mají za to, že normálně duševně vyvinutý člověk rád se zbaví toho, aby na vojně sloužil. Láska Švejkova k císaři pánu jest abnormální, vyplývající jedině z jeho nízké duševní úrovně.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Chce-li mít muž svoji sexuální hračku-ženu stále při... - ruce, musí vstupovat do manželství se ženou a neustálým intelektuálním stykem s ní a snahou dorozumět se s ní klesá nutně na její duševní úroveň.


Hnusím si lidi jako nějaký aristokrat. Ale aristokraty si hnusím taky, protože oni se stavějí, jako by blahosklonně milovali lid, čímž klesají na jeho odpornou úroveň.


Nevím, co mě v té době nejvíce děsilo: hospodářská bída mých tehdejších druhů, mravní a morální otrlost nebo nízká úroveň jejich duševní kultury.


Můj primitivismus by nezavedl člověka na úroveň hmyzu, narážejícího hlavou a křídly do oken v zoufalé snaze vyletět z uzavřeného prostoru. Můj primitivismus by nezavedl člověka na úroveň ptáka, který vletěl komínem do místnosti a teď neví, kudy ven. Právě vzdor vysoké inteligenci se člověk stále podobá tomu hmyzu a tomu ptáku. Taky se zoufale snaží překonat něco neprorazitelného, taky se trápí a neví kudy ven z něčeho. Jenže u člověka není na vině slabá inteligence, ale silná inteligence, která se utápí v hromadě zbytečného harampádí a pro samé zbytečnosti vymýšlí a vylhává škůdce plného života - člověčiny.


Přirozeně, čím je duševní a kulturní úroveň takového výrobce umění nižší, tím neomezenější je jeho plodnost, až takový chlapík začne vrhat svoje neřádstvo jako katapult ostatním lidem do obličeje.


Považuji 99% lidí za nemocné blázny a za nebezpečné šílence. Opírám se s tímhle tvrzením o přeplněné čekárny u lékařů, o souhrn jevů, jako jsou nepřetržité utrpení tvorů, kteří se považují za rozumné, čítajíc v to války, vraždy, násilí a nevyjímaje stav životního prostředí, katastrofální přelidněnost a úroveň myšlení a moudrosti. Kultura je potom pouze odrazem toho všeho.


Čím menší je zodpovědnost jednotlivých vůdců, tím větší je počet těch, kteří se budou i přes svou ubohou úroveň rovněž cítit být povoláni dát národu k dispozici své nesmrtelné síly.


Majetek boháče lze "znárodnit", ukrást, zatížit ohromnými daněmi, ale dosud ti duchovně a intelektuálně hendikepovaní nemají jiný způsob vyrovnání naší obrovské duševní převahy, než že nás svým idiotským halekáním překřičí, svým množstvím upozadí a svou vládou hlouposti poníží na jejich úroveň.


Jezení masa vůbec není potřebné a užitečné, naopak toto bezmezné utrpení, způsobované zvířatům, nejen že snižuje citovou a morální úroveň lidské společnosti, ale přináší jí obrovské škody na zdraví.


Jen nesmiřitelný hněv je na místě! Nevím, co by se musilo stát, aby to jednou bylo jinak. Museli by mi udělat lobotomii, zdrogovat mě, opít! Však už jsem několikrát zmínil, že jedině pod vlivem alkoholu se ze mne stává člověk. Alkohol na mne působí asi jako na ostatní zvířata vzteklina: přestávám být plachý, ztrácím ostražitost a odstup. Vše to jsou pro mne absolutní nutnosti. Jinak to nejsem Já. Pod vlivem alkoholu klesám na jejich úroveň stavu vědomí.


Nemysleme si s troufalou povýšeností, že dnes je úroveň vzdělanosti vyšší. Dnešní doba také s vážnou tváří zastává mnohá "vědecká" stanoviska, jež budou možná za dalších sto let, nebo i dřív či později, směšná jako řekněme psí dečky.


Dosavadní úroveň lidského jedince, světa a společnosti je nízká nebo v každém případě nedokonalá. Člověk zůstává většinou, s malou výjimkou několika géniů, na úrovni zvířete, civilizovaný, kulturní člověk dokonce i pod ní, protože potlačil přirozené zdravé instinkty, jimiž se bezprostředně projevuje u zvířete jeho "já", a změnil je sice za projevy vůle, ale vůle chabé, podřadné, orientované k méněcenným, nízkým cílům prospěchářství a požitku.


Tvé bytí má úrovně. Nejvyšší úroveň, nejpovrchnější, rozumí jazyku a nejhlubší rozumí tichu.


Každou směnu si všímám jedné opakující se věci: jaké nemožné triviální chyby v dokumentaci ženské dělají. Pokaždé po nich musím něco opravovat, hledat, zjišťovat. Já vím, že tam v té fabrice nejsem v žádné akademii věd, ale někdy je to s nimi zoufalé. Úroveň jejich inteligence by mohla dobře doložit kupříkladu tato dnešní příhoda: Sečetl jsem jen tak z hlavy dvě jednoduchá pětimístná čísla a dostalo se mi od jedné z nich takovéhoto směšného uznání:
"To ste dobrej, to já bych bez kalkulačky nedovedla."
A tato "hlava" tam, prosím pěkně, dělá kontrolorku! Jak jsou na tom s inteligencí ostatní "obyčejné" dělnice, to už se tím pádem nemusím dohadovat - to už vím.


Film je doménou blbců, nebo přinejmenším méně umělecky a filosoficky zaměřených jedinců. Žádná moudra nebo uměleckou úroveň vyššího řádu v nich prostě nehledejme, abychom nebyli zbytečně zklamáni jejich marným hledáním a nenalezením.


Jedině chlastat je nejlepší s ostatními ožralými hovady bez mozku. To pak člověk klesá ještě níž pod úroveň zvířete. On tam byl totiž vždycky.


Děláš-li totéž co dav, stavíš sebe s ním na jednu úroveň.


Této věci musíš především věnovat pozornost, aby ses totiž s některým ze svých dřívějších známých nebo přátel nesblížil tak důvěrně, že bys klesl na stejnou úroveň s ním; jinak přestaneš být, čím jsi.


Duchovní zájmy židé nemají. Jestliže se u nás zabývali duchovními záležitostmi, pak proto, že to patřilo k dobrému tónu, anebo že do nich mohli ukládat peníze. Nemají ani smysl pro umění, ani výchovu srdce, jinak by museli v místech své koncentrace dosáhnout enormně vysoké kulturní úrovně.


Zdá se, že jakási politováníhodná zákonitost v životě geniálních lidí požaduje, aby přátelé geniálního člověka byli lidé hodně průměrní. S duchy své úrovně se může génius přátelit jen mimochodem.


V cizině, tam kde jim záleží na pozvednutí úrovně vzdělanosti, jsou dokonce i veřejné knihovny přístupny zcela zdarma, bez poplatků.


Ze samoty dívám se na verbež,
jak Marťan na Zemi cítil by též
či jak pozemšťan by se tak tvářil,
kdyby se až z budoucnosti vrátil,
že lidi, to posud jsou divoši,
leč kulturou pyšně se honosí;
že trápí, zabíjejí se navzájem;
že ničí sami sebe, ničí Zem,
trýzní zvířata a žerou maso,
jak v úrovni s kanibalskou chasou.


Myslím si, že každý, kdo se kdy doopravdy snažil zachovat si své vyšší či básnické schopnosti na vynikající úrovni, byl obzvlášť nakloněn zdržovat se živočišné stravy a vůbec množství jídla jakéhokoli druhu.


O úrovni vzdělanosti a o mrzačení jazyka jsem se již také několikrát zmínil. Vývoj jako by směřoval zpět. Hlavně v oblasti řeči je toto směřování více než patrné. V p@kárně byly k nalezení exempláře, které se dorozumívaly jen pomocí několika vyjmenovaných sprostých slov a zbytek tvořily neartikulované skřeky, různé syčení a pískání, které mohlo znamenat cokoliv. I šimpanzi mají širší škálu výrazových prostředků - bez přehánění!


Ve vztahu k Přírodě mi lidé, bez ohledu na jejich umění, z větší části připadají na nižší úrovni než zvířata.
(Thoreau: Chůze)


Jest dokázáno největšími vědeckými autoritami, že někoho zpolíčkovat jsou schopni jen lidé velice nízké duševní úrovně, pseudointeligenti, lidé nemravní, zlotřilí, padouši a sprostí.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm