My, misantropové

2. července 2014 v 9:17 | Misantrop

A jestli nějací živí tvorové přežijí konec éry člověka na Zemi, tak Já a další misantropové budeme mezi nimi!


Optimistická prognóza budoucnosti by vypadala takto: nepočetní misantropové žijí šťastně uprostřed svých zahrad, jež jim zajišťují blahobyt za minimum námahy. Ale protože se lidé zásadně nemění, není optimismus na místě.


Papeže by měl nahradit nějaký nihilista, policisty anarchisté, vojáky pacifisté, sociální pracovníky misantropové apod.


Misantropové nevznikají z misantropů, ale rodí se stále znovu a znovu v každé době a za každých podmínek z úhlavního svého nepřítele.


Předběhni svou dobu a přizpůsob se příštím věkům, kdy lidstvo vymře a místo toho zmetkovitého sériového plemene tu budou unikátní misantropové, kteří už se nebudou nadýmat pýchou a vystrkovat svoje břicho, uštknuté a otrávené tím jedovým zubem, jenž se chlapům tak nechráněně klimbá hned v levé, hned zas v pravé nohavici.


Jsme jedovatí, nejsme k jídlu, nekrmíme nikoho a když, tak jenom jednou - ale jsme okrasou každého lesa, každé planety. Jsme věční jako život. A jsme všude rozeseti po vesmíru. Dejte nám jen vhodné životní podmínky a my vypučíme. Chápete tu dobrou zprávu? Také mimo Zemi existují - misantropové!


Nejvyšší, zatím co znám, v přírodě jsem Já a ostatní misantropové. Poznají se už celkem snadno: když se na ně podíváš, je na nich něco nevysvětlitelně divného, celá jejich bytost vyhlíží tak nějak záhadně. Skoro jako by jim v žilách ani neproudila žádná krev a jako by ani neměli pohlavní žlázy, které by vylučovaly sperma. Zatím jsem poznal misantropy jen mužského rodu, ale kdo ví, třeba někde v podkroví snuje plány na vyhlazení lidstva i nějaká ženská! Ale vůbec: co u misantropů ještě záleží na pohlaví! Jsou to plaší tvorové, kteří potřebují ticho a klid. Potkáš je osamělé uprostřed luk nebo na ulici s hlavou svěšenou a se zamyšleným obličejem. Jindy je lze zase vidět, jak zamračeně pohlížejí s opovržením na všechno kolem sebe. Náhle se vynořují z lesa a stejně rychle v něm mizí atd. nebo občas zahlédneš jejich bledou, sluncem dne nedotčenou tvář, která se za záclonou s nechutí odvrací od venkovního zvěřince. Tak tedy vznikají misantropové: z lidí, kteří se straní kolektivu, kteří svoji svéráznost nezaměňují za uniformitu a kteří svoji pestrost a mnohotvárnost úzkostlivě chrání před každým násilným sjednocením s davem. Tak tedy vzniká cosi, co je pravou korunou tvorstva: nejvyšší a tudíž poslední dítě přírody, protože ono jediné je vskutku hodným potomkem své matky přírody a jako takové už se nechce dál držet její sukně, ale chce se od ní odpoutat a odvrhnout ji od sebe. V něm je veliké završení přírody - konec všeho, něco tak vzácného, že by se tato vzácnost vytratila, kdybys ji chtěl rozmnožit; - vždycky už totiž získáš jen kopie z originálu. Taky jejich život znamená to, co ostatní bytosti neznají: plný život, uskutečněný ráj na Zemi, nenasytné a dychtivé prožívání každičké chvilky, vítězství nad vším, i nad životem i nad smrtí; dokonce i jejich skon je jen dalším triumfálním završením jejich životní cesty růžovou zahradou: Oni se prostě užijí k smrti! A jsou to právě misantropové, kteří vrátili životu jeho vzácnost.


Ale stejně: my ne-lidé, my vyšší tvorové, my rozumné bytosti se zvířecí duší, my misantropové a poustevníci z lesních skrýší - my stejně smýšlíme jinak, není-liž pravda?


Misantropové můžou právem litovat ty, kteří se mají teprve s bahnem života utkat, protože vědí, jak z toho bahna ven a jak do něj vůbec nevstupovat.


Nenávidím lidstvo jako živočišný druh, jako symbol toho, čím hluboce opovrhuji. To ještě neznamená, že nenávidím každého jednotlivého člověka bez výjimky. Výjimky jsou, čehož důkazem jsem např. Já. Pouze tvrdím, že ty výjimky již nejsou a nemohou být lidmi. Protože Já se také nepovažuji za člověka; rozhodně ne za obyčejného člověka! Říkám jim třeba "géniové", "nadlidé", "nelidé", "nelidská zvířata", "misantropové", "bohové".


Jen misantropové, mlčenliví až do afázie, se nelekají psychiatrie, té strážkyně stádovosti, a jdou i proti přirozenosti většiny, když je to tak pro ně lepší. Kolik potenciálních misantropů bylo asi takhle zlikvidováno! Ale stáli vůbec za něco, když se zlikvidovat nechali?


To byli vždycky misantropové, nikým neznáni a přehlíženi, chodili světem, plivajíce po lůze, neboť věděli, že hodnota, cena a popularita je výtvor pitomého davu; oni nečekali na projevy úcty od těch, jež nenáviděli, oni věděli sami, jakou mají hodnotu.


Tyhle případy lze považovat za ponenáhlé zjevování se vrcholných zjevů přírody - misantropů. Už už se připravoval jejich zrod, ale buď byli tak silní, že se dokázali nenarodit živí, nebo tak slabí, že se narodili živí a ještě slabší, že se narodili živí s předurčením, aby se z nich stali misantropové, ale vzdali se své vznešenosti a splynuli s okolím.


Člověka nic tak skvělého neopravňuje k tomu, aby se choval arogantně ke zvířatům. Já považuji lidi za totéž, co zvířata. Jen misantropové stojí nad veškerou tou verbeží.


Mít "děťátko" už dávno není žádné štěstí. Je to dokonce sobecká bezohlednost. My, moudří a vzdělaní misantropové, víme, že to znamená být chudý, utrápený a mít na krku ženu, válku, teror šílenců a za zády byrokrata a nepřejícného souseda, který by vás klidně zabil pro laťku z plotu, kdyby to bylo povoleno.


Zatímco jedni, ti nemyslící, se modlí za narození syna, druzí, ti, kteří začínají myslet, prosí boha za to, aby se vymanili z koloběhu životů a splynuli s nekonečnem; ti, co myslí, ti chytří, misantropové a nelidové, již dávno na sobě provedli tuto nenáboženskou očistu ve své soukromé poslední revoluci myslí a nezmnožují hříšné lidstvo tím nejvýše správným, nejpřirozenějším postupným vymíráním a podkopáváním moci lidstva; my jsme se nezřekli života vůbec, my se zříkáme lidstva vůbec!


Starověcí misantropové mohli lidstvu spílat zatím jen kvůli takovým, z dnešního pohledu zdánlivým drobnostem v celkovém uspořádání člověka, jako jsou lakota a hamižnost, lhaní a proradnost, zkaženost a ničemnost, hloupost a bezduchost. Být misantropem v dnešní době je mnohem, mnohem snazší. Dříve mohly vést k misantropismu spíše důvody jaksi morální a filosofické, zatímco dnes už je to více záležitost obranná, reaktivní, ano, dokonce pudová a reflexívní.


Skuteční misantropové nežijí v samotě, ale ve společnosti; nenávidět lidi učí život, nikoli filosofie.


Stromoví solitéři všeho druhu mě přitahují magickou silou biologické sounáležitosti. Tito osamělí krasavci mají podobné osudy jako vznešení a krásní lidé, jako misantropové, jako Já.


Existuje mnoho tzv. kritiků humanismu, někteří o sobě dokonce tvrdí, že jsou misantropové; ale zdá se mi, že existuje jen jeden skutečný antihumanista a jen jeden skutečný misantrop, který nejenže lidstvo kritizuje, ale i nenávidí tak, že si přeje jeho vyhlazení.


Lidé mají 14. února svátek zamilovaných, ale misantropové žádný jemu protikladný a protivážný svátek nenávistných dosud nemají. Proč ne? Možná je načase, abych světu takový svátek nenávistných konečně přinesl.
A tak jsem stvořil Svátek svatého Misantropa - svátek všech nenávidějících, svátek, který budiž slaven a připomínán hned následující den po lidském svátku zamilovaných - tedy vždy 15. února! Neboť nejlépe nenávidí ten, kdo nenávidí naposledy.


Otravné dolézání nemá rád nikdo, nejen misantropové.


Chtěl bych se dožít té doby, toho vpravdě zlatého věku, kdy my silní, my dokonalí, my misantropové svrhneme vládu slabých a nemocných lidí bez vůle! Lidstvo vymře a zanikne. Na co by nám byl člověk k užitku? Možná nanejvýš jako hodně silně páchnoucí hnojivo!


Ale v tom je právě velikost misantropů, že si život uvědomují jako utrpení - toho šibeničního optimismu už bylo dost!


Připletl jsem se do stohlavého stáda svátečně naladěného a rozjařeného póvlu. Noční můra všech misantropů, aristokratů ducha, samotářů a vůbec všech vyšších bytostí na tomto zhumanizovaném světě! Určitě se mi o tom ještě bude zdát!


Oni chtěli (a chtějí) všechno komentovat, nade vším vyřknout svůj soud, takže to jsou navíc i moralisté. Je mi na blití, už i když se začtu do předcházejících stránek! Misantropové nepíšou knihy!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm