Nezapomenu na žádný jejich skutek

10. července 2014 v 10:02 | Misantrop

Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny a jídají jehňata ze stáda a telata z chléva.
Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.
(Bible: Ámos)


BENEFICIUM BENEFICIO PROVOCATUR
Dobrý skutek vyvolává dobrý skutek


Od chvíle, kdy si je člověk schopen uvědomovat každý svůj škodlivý a asociální skutek, stává se takový skutek neospravedlnitelný.


QUI DEDIT BENEFICIUM TACEAT, NARRET, QUI ACCEPIT
Kdo vykonal dobrý skutek, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal


Kdekoliv je lidská bytost, tam je i příležitost pro zlý skutek.


QUOD NON FECERUNT BARBARI, HOC FECERUNT BARBERINI
Co neudělali barbaři, to provedli Barberinové
Tento verš C. Castelliho († r. 1625) kárá barbarský skutek papeže Urbana VIII. (rodem Maffeo Barberini), jenž dal ulít děla pro andělský hrad v Římě z bronzu v portiku Pantheonu.


Ať Titanie k lidem nechodívá,
k čemu jí svět, v němž druha nenajde,
kde tisíc zevlounů se na ni dívá,
a zvědavě si šeptá: "Blázen jde!"
Kde nepřízeň ji hlídá se závistí
a každý její skutek zkomolí.
Ať radši vrátí se v kraj onen čistý,
kde příbuzné jí krásné duše dlí.
(Sissi, Alžběta Bavorská)


Jestliže se mu zdál nějaký skutek hodný obdivu, mohl být jist, že se nelíbil lidem, mezi nimiž žil.


Moc rád jsem svědkem toho, jak se dokonce i domácí zvířata znovu dožadují svých přirozených práv - stačí mi jakýkoliv důkaz, že zcela neztratila své původní divoké návyky a sílu, jako když kráva mého souseda začátkem jara uteče z pastvy a odvážně plave přes řeku, která se v té době stává chladným, šedivým, sto třicet až sto šedesát yardů širokým proudem, rozvodněným díky roztátému sněhu. Je jako bizon, co překračuje Mississippi. Tento hrdinský skutek dodává v mých očích, jež jsou tím pohledem poctěné, stádu skotu jistou ctnost.
(Thoreau: Chůze)


"Co je to vlast?" řekl si Missirilli. "To není bytost, jíž bychom byli povinni vděčností za nějaký dobrý skutek a jež by byla nešťastná a mohla nás proklínat, když jí vděčni nejsme."


Nemůže existovat žádný zlý skutek, aniž by si ho pachatel nebyl vědom.


Pořád se kritizují ty věčné nudné smrkové monokultury, ale teorie je krásná věc a skutek mezitím utek'.


Zjevně se vykašlali na korektury obtahů, které bych naopak zavedl jako zákonnou povinnost s hmotně postižitelnou odpovědností. Ne že se jen někdo pod to beztrestně podepíše jako odpovědná redaktorka, leč skutek utek'!


Jedné utrmácené housence, černo-červeně-žlutě zbarvené a chlupaté, jsem pomohl z prachu polní cesty do zeleně při jejím okraji. Utrhl jsem list jitrocelu, housenka si na něj sama přelezla a takto jsem ji přenesl do trávy. Vykonal jsem dobrý skutek.


Kdosi nasypal zvířátkům hromadu jablíček na kraj lesa. Naproti se ovšem nachází posed, neboli střílna, takže nejde o žádný dobrý skutek, nýbrž o prachsprostou návnadu, narafičenou nějakým lstivým dobytkem.


Zlo, které je smyslem mého života, nezáleží ve skutcích, ale v lidské povaze. Špatný člověk je mi drahý, nikoli špatný skutek, a kdybyste mohl jeho plody vysledovat dost daleko v prudkém spádu řítících se věků, přesvědčil byste se možná, že jsou třeba požehnanější než plody nejvzácnějších ctností.


Já z činů mrzkých strojím skutek šlechetný.
(Eurípidés: Hippolytos)


Skutek jiného není hanba tvoje.


Smrt člověka je jeho první dobrý skutek.


Stejně jako se satanista nemodlí k Bohu o pomoc, nesnaží se vymodlit si odpuštění za své špatné činy. Pokud vyznavač jiného náboženství spáchá špatný skutek, modlí se k Bohu a žádá odpuštění nebo se vyzpovídá nějakému zprostředkovateli a požádá ho, aby se modlil k Bohu za odpuštění jeho hříchů. Satanistovi je jasné, že modlením nic nezmůže a zpovídáním se druhému člověku dosáhne ještě méně - a nadto je to pokořující.


A když po svých rouhavých slovech odejdu, tvé světlo zas bledne a brzy jsi zas nenápadná a skromná v pevném přesvědčení, žes vykonala skutek spravedlnosti.


"Nechme toho!" řekl si v duchu don Quijote. "Na poušti bych kázal, kdybych chtěl přimět domluvami tuto chátru, aby vykonala nějaký dobrý skutek."


Hmota zvaná karman ulpívá na duších vlivem jejich činnosti, protože každý, i sebebezvýznamnější skutek přitahuje karmickou hmotu - a čím je skutek horší a sobečtější, tím nebezpečnějším karmanem zatěžuje duši.


No ano, občas se i vyskytne pár pomatenců, kteří vykonají nějaký "šlechetný" skutek. Ale komu se tím pomůže, kdo z jejich bláznovství má skutečný prospěch? Riskují svoje zdraví, nasazují svůj krk, dávají v sázku svou životní pohodu - a pro koho vlastně? Pro někoho, kdo celý svůj zpackaný a zbytečně dlouhý život vynakládá jen na vymýšlení nesmyslností, drobných i větších podrazů a lží a páchání více či méně zjevných krutostí a křivd. Ale jakmile se nějaký přesocializovaný jedinec dopustí nějakého "dobra", hned je to s velkou pompou vyhlašováno jako cosi obecně lidského. Přitom se jedná o jeden výjimečný případ z tisíců pravidelně se opakujících zlotřilostí, jimiž sluje lidský druh! A ještě má tu drzost o sobě prohlašovat, jak je ušlechtilý a dobrý! Ale na jeden dobrý skutek za rok připadá tisíc každodenních podlostí a sviňáren.


Hrůza lidí ze samoty (tedy ze svobody) je tak obrovská, že i když člověk vykoná svobodný skutek (tj. když někoho zavraždí), jeho zděšení, jež vraždu zpravidla doprovází, nevzchází ani tak z morálního hnusu nad tím, co spáchal, ani z toho, že před ním leží mrtvola, jako spíš z toho, že zůstal sám.


Všichni lidé, kteří vykonali něco velkého, něco, co se zdálo nemožné, musili být odjakživa prohlašováni za opilce a za šílence. Ale také ve všedním životě je to nesnesitelné, když volají za chlapem, který vykonal aspoň poněkud svobodný, šlechetný, neočekávaný skutek: ten člověk je opilý, je blázen.


Vždyť u nich neřest nazývá se ctnost, špatnost nazývá se dobrotivost, zrada má název věrnosti, krádeži se říká štědrost; jejich heslem je loupež, a provedou-li ji oni, pokládají ji všichni lidé za dobrý skutek.


Skutek dobrý nemá zarmoutit srdce naše.


Podle mého názoru jediný absolutně zlý skutek, jaký člověk může spáchat, je skutek proti životu, proti vlastní neporušenosti.


pohádkový dědeček:
Víš, to máš tak, milej Petře, každá pohádka je v podstatě krutá; tu a tam někoho odmění za dobrej skutek, ale jinak: co je jí do lidí?


AMICI, DIEM PERDIDI
(císař Titus, cit. u Suetonia, Životopis Titův 8)
Přátelé, promarnil jsem den
Prohlásil prý císař Titus (vládl 79-81 n. l.), když si uvědomil, že za celý den neudělal žádný dobrý skutek.

Římský císař Titus Flavius Vespasianus (39-81)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm