Poučení pro tebe, ty nevědomče!

30. července 2014 v 14:55 | Misantrop

Můj milovaný nelidský svět tam venku skýtá tolik poznatků, tolik dobra, tolik nekonečně nevyčerpatelných zdrojů poučení, že bych musel žít tisíc let a stejně bych se jej dost nenabažil, neznudil se jím a od něj neodvrátil.


Viděl jsem mnoho takových, kteří filosofovali mnohem učeněji než já, ale jejich filosofie jim byla takříkajíc cizí. Studovali lidskou podstatu, aby o ní mohli učeně promlouvat, ne proto, aby poznali sami sebe, a pracovali pro poučení ostatních, ne však proto, aby se osvítili uvnitř. Já jsem však toužil studovat proto, abych se něco dozvěděl sám, a ne proto, abych učil druhé; vždycky jsem věřil, že dříve, než člověk začne poučovat ostatní, musí toho nejdříve mnoho vědět sám pro sebe.


Ze svého pokusu v lesích jsem získal aspoň tohle poučení: jestliže člověk zamíří bez váhání tam, kam ho vedou jeho sny, a vynasnaží se žít životem podle svých představ, dosáhne výsledku, s jakým se běžně nesetká. Některé věci hodí za hlavu, překročí neviditelnou hranici a on bude žít, jak žijí svobodné bytosti vyššího řádu.


Nechtějme šlehy všeobecné kritiky pokládat za útok na svou osobu, a můžeme-li, těžme z poučení, aniž dáme znát, že se týkalo nás.
(Molière: Kritika školy pro ženy)


Jen běh života každého jednotlivce má jednotu, souvislost a pravou významnost: ten lze nahlížet jako jisté poučení a jeho smysl je morální.


"Za nic nemohou"! Ani za války ne. "To my ne. To ta hrstka politiků a válečných štváčů!" - Jo, jasně! Vy jste v tom nevinně! Vzpomeňte např. na tzv. "fotbalovou válku" mezi Hondurasem a Salvadorem z r. 1969. Výsledek sportovního zápasu jako snad ta nejsměšnější příčina ozbrojeného konfliktu v dějinách! Leč ukazuje to na mnohé. Poučení plyne z toho zjištění, že i kdyby se nakrásně daly řešit všechny lidské malicherné různice i tzv. "posvátně vznešené" mezistátní tahanice, svaté války a džihády jedním sportovním utkáním v rámci fair-play a jiných "férových" náležitostí, nikdy by se fanoušci poraženého týmu s výsledkem nesmířili a vyrazili by si to se soupeřem stejně vyřídit "ručně".


Důvod k zabití je kniha kriminálních příběhů napsaných podle skutečných událostí. Branaldova knížka v žánru literatury faktu zpracovává 12 případů z černé kroniky naší doby, z trestných činů, pro které má kriminalista nejpřísnější termín: vražda. Spisovatel však užívá záměrně jen termínu zabití, neboť jeho hlavním cílem je odhalení motivace činu pachatele a jeho komplikovaných psychických pochodů v mezilidských vztazích. Vznikly tak citlivé psychologické portréty těch, kdo vraždili pro peníze, z nenávisti, z cynismu, ale třeba i ze strachu nebo ze soucitu. Možná ji Olga při své sečtělosti znala a hledala v ní poučení... Nevíme; svůj deník, k smůle nás, truchlících pozůstalých, před svým činem raději spálila.


Vynikající a ušlechtilí lidé brzy pochopí onu výchovu osudu a tvořivě a vděčně se jí dají k dispozici; pochopí, že ve světě lze najít poučení, ne však štěstí, zvyknou si a spokojí se tím, že vymění naděje za chápání a nakonec si řeknou s Petrarkou:
Altro diletto, che 'mparar, non provo.
Neuznávám jiný požitek, než učit se.


Uvádí se také jedna historka o Silénovi. Je zapsáno, že ho chytil Midás a on že dal králi jako odměnu za propuštění toto poučení: pro člověka je daleko nejlepší nenarodit se a tomu nejbližší je zemřít co nejdřív.


Proč se učit od druhořadých učitelů, když pouhý přírodopisný film ze života zvířat skýtá mnohonásobně víc poučení než zpola hrané a zpola předstírané fragmenty ze života těch nejpřeceňovanějších duchovních lidí.


Říje je holt říje. Ani zvířata to nemají v tuto dobu jednoduché; přírodní pravidla selekce musejí být zachována, aby zdatnost žila dál - poučení pro lidi.


Nevycházím téměř z domu. Na co se někde neužitečně poflakovat a zmrzat a potkávat hnusné lidské ksichty, když mám doma tolik ušlechtilé zábavy a poučení.


Ještě že mi nikdo nemůže zakázat používat mé výpisky z četby v soukromí. Co je mi ostatně po světu. Ať si každý zjedná svou zábavu a poučení sám, tak jako Já.


Vilém Meister je mladý člověk, který se vydá do světa na zkušenou, aby poznal, jak to v něm chodí. Je pln mladického nadšení pro umění a zvláště pro divadlo. Záhy však pozná, že lidé okolo něj takový čistý zápal nemají ani nesdílejí, a že je to samá verbež. Pro jedny je umění jen způsobem, jak si vydělat na živobytí, druhým slouží k obchodní propagaci, jiným k bezduché zábavě, další jím podlézají vrchnosti, zatímco vrchnost si jím chce dodat zdání lidumilnosti a blýsknout se jím před sousedy. Nikdo tedy nesdílí s Vilémem jeho čisté ideály, podle nichž má umění povznášet ducha, přinášet poučení a zušlechťovat duši. Všichni mají s uměním vždy ještě nějaké postranní úmysly.


Hloupější lidé vždy házeli po bližních leda chlebem. Namísto kamene poučení častovali je tak alespoň svou dobrotou, když jim nemohli věnovat trus svých z moudrosti vzešlých nenávistných šípů. Chléb, jejž vrhám Já, je však starý a tvrdý jako kámen. Střezte se jej!


Všechny metody "výchovy" člověka ve "společensky platného občana" jsou také osvědčenými metodami mučení, když se tyto metody znásobí a přeženou. Hle, ty, kdož neznáš lidi, jaké překvapivé poučení pro tebe, ty nevědomče, s nímž Buddha nedoporučoval se stýkat! Já však překvapen nejsem, Já tu lidskou chamraď dobře znám!


Poučení: nikdy nedůvěřujte lidem, podvedou vás. Nikdy nebuďte příliš čistí, buďte vždy tak trochu punk, jinak můžete i propadnout hrdlem! Věta "Rosteš pro šibenici" platí jak pro nenapravitelné darebáky, tak i pro nepoučitelné dobráky. Kdo je příliš čistý, snáze se ušpiní a veškerá nečistota tohoto světa je na něm o to víc vidět.


Ve všech žánrech zábavy a poučení platí totéž: Valná většina nestojí za nic a při tom množství překlepů a chyb a prznění jazyka a špatných překladů je spíš zdrojem reálného utrpení než potěchy.


Když všechno dobře uvážím a vezmu si poučení z dějin, chtěl bych se narodit jako urozený Benátčan kolem roku 1650.


Zahradník zabručel cosi pod vousy o lůze a selských hulvátech a zavedl mě do zahrady. Cestou mi pak zeširoka kázal, že mám být rozumný a pracovitý, neklackovat se po světě, neprovozovat nevýnosné kumšty a zbytečnosti, pak prý bych to mohl ještě časem k něčemu přivést. - Bylo toho ještě víc, samá pěkná, dobře uvážená a užitečná poučení, ale od té doby jsem už skoro všechno zase zapomněl. Vůbec ani pořádně nevím, jak to vše bylo, říkal jsem jen neustále na všecko: "Ano" - neboť mi bylo jako ptáčku, kterému přistřihli křidýlka.


Občané cítí menší potřebu poučení než zábavy a vůbec si všeobecně přejí jen takové síly ducha, která je jim příjemná při večeři; a málo si proto váží schopnosti rozvažování.


Kdy od kterého učitele se dostalo poučení, že člověk je mírný tvor a že je navzájem příchylný? Člověk, který hledá, koho by na potkání kopl nebo kousl není tedy ani dobytče nebo osel, nýbrž něco jako šelma.


QUAE NOCENT, DOCENT
Co škodí, přináší poučení
Smysl: negativní zkušenost přispívá k zmoudření.


G. W. F. Hegel:
Jediné poučení z historie lidstva je, že lidstvo je nepoučitelné.


Bylo nebylo. Jeden vrabčák někam v zimě letěl a zmrznul. A aby to nebylo málo, vysrala se na něj kráva. Ale to teplé lejno jej zahřálo a zachránilo. Vrabčák si samým štěstím začal prozpěvovat. Šla kolem kočka a uslyšela ho. Odhrabala lejno a milého vrabčáka sežrala. Z toho plyne trojí poučení: Ne každý, kdo se na tebe vysere, je tvůj nepřítel. Ne každý, kdo tě vyhrabe ze sraček, je tvůj přítel. A když je ti teplo a jsi šťastný, měl bys držet zobák!


FABULA DOCET
Bajka poučuje, z bajky plyne poučení
Obvyklá formule v bajkách, uvádějící závěr bajky s morálním naučením. Užívá se přeneseně pro poučení, které se má vyvodit z určitého jevu nebo situace.


Je v nevážnosti poučení,
svět celý v temnou noc se mění.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm