Váš pán, toť váš je nepřítel

7. července 2014 v 11:53 | Misantrop

La Fontainův verš:
Váš pán, toť váš je nepřítel.


Rád bys slyšel ze všech stran
že jsi miloučký a velký pán
Pamatuj však:
miloučké bývá vždy jen
maloučké


Je to úchvatný zážitek, když opouštíte tak rádi zdejší mrtvou zimní krajinu a po hodinách a hodinách letu přistanete plni očekávání na místě, kde všechno kvete a zelená se. Najednou vás přepadne blažený pocit, že jste zase volný, svobodný jako pán světa a připadáte si, jako kdybyste přistál na jiné planetě.


Často již ani pořádně nevíte, kdo koho vlastně chová, kdo je čí pán: zda pes či člověk.


Ba, teď se budu bát všech zbožných lidiček.
Má duše, zhrzena, se jich už navždy zřekla.
Teď budu na ně zlý ... Zlý jako sám pán pekla!
(Molière: Tartuffe)


Duch je podle své povahy svobodný pán, žádný robotník: daří se mu jen v tom, co dělá od sebe a rád.


Ten ustrašený výraz u člověka miluji! Takhle by se mohli přede mnou tvářit pořád; nic jim tak nesluší jako strach ze šelmy - ze zvířete, které je mocnější než samozvaný pán Země.


Žena je jako oheň: dobrý sluha, ale zlý pán.


Náhoda je velký pán všech věcí.


I chuďas může žít jako pán světa, má-li dostatek volna.


Ten budiž největší, kdo dokáže být nejosamělejší, nejskrytější, nejodlišnější, člověk mimo dobro a zlo, pán svých ctností.


Tento osvobozený, tento pán svobodné vůle, tento suverén - jak by nevěděl, čím je nadřazen všemu.


Muž i žena o lásce zpívá
A jejich pán to využívá


Člověk - "pán přírody" -
na opici hledí s patra
- V ní "zvíře" vidí! -
- Za zpět zůstavšího - bratra
proč pak se - stydí?


Šťasten jsem, jen když svého času jsem naprostý pán.


Ten, kdo je s to svým myšlením předvídat, je svou přirozeností vládce a pán, kdo je však schopen pouze tělesné práce, je určen k ovládání a je svou přirozeností otrok.
(Aristotelés: Politika)


Kdyby se věci ubíraly správnou cestou, žil bych teď na vsi jako svobodný pán sedlák spjatý se svou půdou a se svým lesem, jak tomu chtěla příroda.


Prastarý pohanský Bůh, pán lesů a stád, odmítá spojovati se s oním pyšně honosným Bohem, bydlícím v zlatě a hedvábí za pestrými stěnami ikonostasů, i s oním nevrlým starcem, skrývajícím se za ošumělými záclonkami purjochesů synagog.


Oni vás nepošlou do pekel, do jakýchpak pekel, v pekle vládne Satan, a to je přepychovej pán.


Harantí řev a jek dosud tlumí strohá škamna povinná a robotníkům nedopřává oddechu všemocný Stroj, tento krutý Pán Otroků, můj tajný spojenec.


Můj nejbližší soused o patro níž je majitelem psa. Je to velký, zrzavý, rozjívený hafan, ženoucí se vždycky se štěkotem po schodech. Jeho pán pokládá dům za svůj majetek a v ostatních vidí lupiče - proto dává schody střežit touhle obludou. Když se někdy vracím pozdě domů a tápu tmou schodiště a přitom se nohou dotknu něčeho měkce chlupatého, je po nočním klidu. Spatřím ve tmě jiskry dvou fosforeskujících perel. Šnekovitá šachta schodiště se zaplní hlukem - a tenhle kravál má za následek, že se otevřou dveře a v nich se objeví pán, který mne, jemuž bylo ublíženo, doslova zmrazí svým rozvztekleným pohledem. Samozřejmě že ho nepoprosím o prominutí, ale pocítím svou vinu, protože v očích tohoto psího pána je vinno celé lidstvo.


Já také tě začínám znát a vím, kdo jsi, ty stará čarodějnice, starající se tak dobře o posvátné mešity, kde se tvůj podivínský pán vypíná jako kohoutí hřebínek.


Pro toho, kdo je sám, bez boha a bez pána, je život strašná tíha. Bylo by zapotřebí zvolit si pána, když Bůh už vyšel z módy.


Vystoupal jsem na zdejší nejvyšší kopec, odkud jsem se rozhlížel po dalekých obzorech jako přívětivý pán světa, sám strmící do výše jako sosna.


Vůbec ta odvaha svobodně pomyslet na sebezabití, jako pravý pán svého života, který jediný rozhoduje; ta odvaha vůbec na to pomyslet - to je základ veškeré svobody, jež mě vzdaluje myšlenkám na smrt.


A nejvíc obav má ten pán,
jenž nejvíc chce být obáván.


A jsou-li tedy věřící lidé ovce a jejich Pán je jejich pastýř, pak je nejen tento Pán pase a stará se o ně - jako každý jiný pastýř -, ale podřezává jim vposled také hrdla!
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


Jen vyprosť
šíji z mrzkého jařma a zvolej: "Jsem volný, jsem volný!"
Nelze, neb chtíč, pán krutý, tvůj rozum svírá a štve tě
ostrým bodcem, když chabneš, a strhuje zpět, když se vzpíráš.
(Horatius: Satiry)


Dřív býval každý druhý pán generál, ale dneska je jeden jako druhý nekňuba!
(Čechov: Píšťala)


Věz, že tvůj pán tě napadne z té strany, kterou si zvláště budeš chtít chránit.


Artuš: Kdo je váš pán?
Vesničanka: Nemáme pána.
Artuš: Cože?!
Vesničan: Říkal jsem to: jsme anarchosyndikalistická komunita...


QUALIS DOMINUS, TALIS SERVUS
Jaký pán, takový sluha
Velmi časté rčení objevující se v mnoha variantách, např. Qualis rex, talis grex - Jaký král, takoví poddaní; Quales principes, tales populi - Jaká knížata, takový lid. Srov.: Společnost je taková, jaký je člověk (Misantrop, Poslední Revoluce Myslí); Jaký pán, takový pes a když není majitel psa vyložené hovado, ani jeho pes nebude zlý (Misantrop, Reinlebensborn 7.,16.7.41); Jaký pán, takový krám; Jaký hospodář, taková čeládka.


Až jednou náhrobek, jenž přikryje tvou hlavu,
dá tomu, jenž tě ctí, o tobě skromnou zprávu,
ať úhrnem: "Žil dobře a žil špatně," stojí tam,
"bez úřadu a almužny a ničí otrok ani pán."


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm