LEVÁCTVÍ v literatuře a filosofii

6. srpna 2014 v 13:12 | Misantrop
Příspěvek ke dni leváků (13. srpna)

13. srpna 42
Den leváků, jak jej od roku 1992 vyhlásil britský Left Handers Club, čili také můj den.


HYMNUS

Ó ta moje levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
tu Já nikdy nezvedám ku pozdravu vám, lidem;

ta nikdy neční dvěma prsty jako sprosté podávky
k hanebné přísaze dávané vám, hnusným lidem;

ta nepracuje pro vás a schválně levá je na práci;
jen mně slouží nejlépe, ježto právě tak to stačí;

s tou levou rukou jsem živen a najeden a čisten
a píši jí jedem a vztekem a hněvem proti lidem;

vždyť má levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
a znovu jí píši zase proti vám - hnusným lidem!


Leonardo da Vinci (1452-1519), jeden z nejslavnějších malířů italské renesance, zanechal po sobě kolem sedmi tisíc listů literárních projevů na nejrůznější témata, psaných "zrcadlovým písmem" (střízlivá historie je velice skeptická k názoru, že to byly šifry; "zrcátkové" písmo se dá snadno číst a Leonardo jako levák prostě psal obráceně).
(Pokorný: Doslov k: Leonardo da Vinci: Nápady)


HYMNUS

Ó to srdce mé nepokojné, jež třepotá se v hrudi;
na pravém svém místě je tamo vprostřed vlevo;

a ty je převracíš v druhou stranu, když naň zříš,
neb z tvého pohledu zvráceného zase je vpravo,

tam, kde buší tísněno tak náhle o překot a mělce,
a Já pak musím prchnout od tebe, ty krutý smělče;

což nevidíš ni netušíš, jak převracíš to srdce bídně,
když zleva vpravo měníš je v nezvyklou tu polohu,

kde naň zvyknout nechci si a vlastně ani nemohu?
A jen zády k tobě dám mu zase jeho levou polohu.


Geniální Leonardo je mi duchovně blízký hned několika věcmi: svým celkovým uměleckým zaměřením a rozsahem zájmů, neustálou touhou po vzdělání a vědění, svým nezávislým způsobem života, neboť žil samotářsky a kontemplativně, vyhýbal se dokonce i ženám, žil střídmě, ze soucitu se zvířaty nejedl maso a byl to stejně jako Já levák.


HYMNUS

Vykročím-li za svým cílem levou nohou,
tu vždy štěstí a zdar přihodit se mohou;

takhle šťastně vykročil jsem kdysi od lidí,
čehož teď nelituji a za což se nestydím;

ta levá posvátná noha odvedla mě od nich,
a Já teď svobodný a sám žiji si co mnich;

vždyť právě levou nohou kdys jsem vykročil,
a veliké štěstí rázem padlo mi do náručí;

Já mnoho děkuji ti, levá noho, tys svatá určitě,
vždyť lidem jsi mě vzdálila a naučila samotě.


S mým nejlepším kamarádem z lavice jsme znali každé hlavní město jakéhokoliv státu na světě, čímž jsme dráždili naši učitelku zeměpisu, která je neznala. Byli jsme jako dva bratři. On je levák, Já jsem levák. Jeho ty hovada přeučovali na praváka, až z toho začal koktat, Já to samé. Líp by nám bylo mezi divošskými Kelty, kteří považovali levou ruku za čarovnou, než mezi našimi "vysoce kultivovanými" moderními dědici židokřesťanství!


HYMNUS

Můj mozek, toť věru prazvláštní jest orgán!
Někdy levým bývá, jindy zas pravým poznán;

jeho polokoule levá je u mne vlastně pravá,
a ježto levák jsem, s pravou funkcí si hrává;

ta levá půle dokáže pak vhodně vnímat hudbu
a zároveň mít smysl pro řeč, kritiku i sudbu;

mám tak stejnou sílu v logice, psaní i umění,
a tyto mé schopnosti se nadto časem nemění.

Hle, zde ustrň u samé snad geniality brány:
neboť můj mozek levé má obě dvě strany!


A jak bych o tom nepsal, když Já sám trpím tou výjimečností od útlého dětství, kdy mě jako leváka přeučovali na praváka, až jsem z toho začal koktat, takže toho radši nechali, až podnes.


Levý bok mu připadal jako jediná dlouhá, nepřiměřeně se napínající jizva, a na obě řady nožiček vyloženě kulhal.


Knížku lze vsunout pod levý prs a na chvilku zapomenout, že nám ukradli a zničili život.


Jímá mě smutek a nálada melancholická. Jako by se mi usadil černý havran na levém rameni.


Kdo si lehne, sílí vůčihledě,
zvláště na levém-li leží boku.


Princezna Humanita říká, že zrcadla nejsou potřebná, protože jsou zvrácená, ukazujíce jen obrácený obraz skutečnosti, nic víc; vždyť co je v nich vpravo, ve skutečnosti je na straně levé, a naopak, co je ve skutečnosti vpravo, jeví se být v zrcadle levým (jako kdyby to bylo u namalovaných podobizen jiné, nebo jako kdyby právě tyto drobné odchylky neumožňovaly vůbec veškeré vnímání a poznávání); nač je tedy mít a zhlížet se v nich, když nám lžou a všechno převracejí?


Jedí vše pravou rukou, do levé nic nevezmou.
Levá ruka je při jídle naprosto vyloučena - tou se provádějí tzv. nečisté úkony.


Všichni lidé jsou pod týmž dozorem, připoutáni jsou i ti, kteří připoutali, a nepředpokládám, že bys považoval řetěz na levé ruce za lehčí.
(Vysvětlivka: Voják, který něco provedl, byl připoután řetězem k svému strážci: vězeň měl řetěz na pravé ruce, strážce na levé.)


Řezníci, rybáři, komedianti, popravčí a metaři jsou vykázáni za město a své příbytky musí mít jaksepatří označené. Když tito lidé přicházejí do města anebo se z něho vracejí, musí chodit po levé straně cesty.


Ten mladší je krejčovský pomocník v jedné římské konfekci; nedělá nic jiného než levé mužské nohavice. Vydává se za profesora, lékaře, soudce, inženýra.


Kulturu a civilizaci by byla měla vybudovat žena, jenže ona zas neumí myslet a obvykle je na obě ruce levá. Ono je to složité.


Pravá ruka perlu poznání ve dlani svírá
Levá ruka pevně meč moudrosti tiskne


Filmy, i ty odměňované nebo hlavně ty, jsou většinou udělány levou rukou, vznikají náhodně a někdy i proti vůli režiséra.


Ženy nesvedou bez pomoci takovou základní přirozenou věc, kterou ostatní savčí samičky zvládají levou zadní!


Kdykoli měl použít svého rozumu, bylo mu, jako když pravák má něco udělat levou rukou.


Velmi přesná jsou pravidla pro ceremonie, po nichž lze s pomocí bohů zplodit syna. Nejprve vloží kněz ženě do pochvy oběť pro Pradžápatiho, pána tvorstva, potom musí muž vstoupit do manželského lože nejprve pravou a žena levou nohou.


Píle je nejlepší pomocník jen pro průměrného ducha. Génius všechno zvládá levou zadní.


Jedl jsem pravou rukou, jak vyžaduje slušný mrav a dobré vychování, a levou jsem soustavně a marně odháněl hejna much.


Laverna - původně nejspíše bohyně podsvětí. Pokládána za ochránkyni zlodějů a podvodníků. Usmiřována úlitbami prováděnými levou rukou.
(Misantrop: vysvětlivka k: Horatius: Listy)


Že mezi Židy velice často se fackovalo, o tom svědčí slova Kristova: "Dostaneš-li jednu na pravou, nastav levou."


Slavní leváci:
Matt Groening (tvůrce Simpsonových)
Ed O'Neill (představitel Ženatého se závazky)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Považuješ se za leváka?

Ano 100% (1)
Ne 0% (0)
Obojí 0% (0)

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm