Město Polička se má správně jmenovat Políčka

25. srpna 2014 v 11:19 | Misantrop
Město Políčka

Když český král Přemysl Otakar II. zakládal roku 1265 (přesně 700 let před narozením jeho geniálního rodáka Misantropa) toto středověké město, až do dnešní doby obehnané zachovalými hradbami, nazval jej Políčkami, podle okolních malých políček drobných zemědělců.
V té době (až do Husovy reformy písma z přelomu 14.-15. století) ovšem ještě neexistovala možnost zapisovat zvláštním znakem, to jest diakritickým znaménkem, čárkou nad -i-, dlouhou hlásku. Políčka se tudíž psala jako "Policzka". A protože psané slovo má vždy převahu nad slovem pouze mluveným (podle úsloví "Co je psáno, to je dáno"), ujal se nesprávný název Policzka, a podle toho i nesprávné skloňování tohoto jména ("bydlím v Poličce", "pocházím z Poličky" a tak dále).


Změnila-li se později alespoň ona zastaralá spřežka -cz- na -č-, nezměnilo se už krátké -i- na správnější -í- a nesmyslně směšný název Polička už tomuto městu zůstal, aniž by se kdykoli v pozdějších dějinách objevila alespoň snaha o nápravu.
Městu tak, lidužel, zůstal absurdní název Polička, jako kdyby to byl nějaký kus nábytku, například polička na knihy.
Správný název je nicméně pomnožné jméno Políčka, i s příslušným tomu skloňováním, tedy: "Bydlím v Políčkách", "pocházím z Políček"; jiné tvary, v současnosti, lidužel, používané, jsou proto směšným nesmyslem, jak z historického, tak z lingvistického hlediska!
U příležitosti 750. výročí založení města jsem navrhl městskému zastupitelstvu ve veřejné anketě slavnostní přejmenování z absurdního Polička na správnější Políčka, ale můj návrh nebyl podle očekávání nejenže přijat, ale snad zůstal dokonce nepovšimnut, nebo hůř: shledán projevem jakéhosi blázna, který nemá všech pět pohromadě.
Dalo se to očekávat, protože správné věci se vždy špatně prosazují a letité omyly se vždy těžko napravují - a té práce s tím!
Nezbývá mi než, jako obvykle, alespoň v mém soukromí a v mých spisech pojmenovávat mé rodné město (jež ze srdce nenávidím!) správně, totiž jako Políčka, nikoli Polička.

Misantrop před hradbami

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm