Co je nejlepší?

15. září 2014 v 16:10 | Misantrop

Nejlepší je, když nemusím být lidskou bytostí.


Věci nejlepší náleží mně a těm, kdož jsou moji; a nejsou-li nám dány, vezmeme si je: - nejlepší potravu, nejčistší nebe, nejsilnější myšlenky, nejkrásnější ženy!


Pro člověka je daleko nejlepší nenarodit se a tomu nejbližší je zemřít co nejdřív.


Ti nejlepší vegani ve své stravě nesnesou žádné mršiny ani žádné živočišné šťávy a exkrementy, protože se jim oškliví - jsou příliš hrubé pro jejich ušlechtilou duši.


Člověk má být trochu blázen. To je na něm to nejlepší.


To, že jsem přestal být člověkem a nejsem už lidská bytost, neboť vše lidské je mi cizí, to je to nejlepší, čeho jsem v dosavadních třiceti letech života dosáhl!


Své nejlepší city jsem ze strachu před výsměchem pochoval v hlubinách srdce a tam odumřely.


Bývaly doby, kdy nejlepším přítelem člověka byla kniha. Ty doby už jsou dávno pryč. Dnes je nejlepším přítelem člověka vzteklý pes, kterého je nutno stále okřikovat a stejně to není nic platné.


Měl jsem se narodit v lese jako zvíře - to by bylo nejlepší.


Co jest dnes platna nejlepší snaha jednotlivců, když celek zůstane nevšímavým proti nejlepším snahám.


V životě jsou chvíle, kdy je nejlepší nedělat vůbec nic.


Vždy nejlepší knihy byly zakazovány, na ty nejlepší filmy se sejde sotva hrstka zainteresovaných nadšenců, nejlepší hudební žánry doslova živoří po okrajích hlavních proudů, a tak je to i s nejlepšími lidmi.


Ty, kteří dovolují příležitostně svým bláznivým nápadům, aby vystrčily růžky a popadly dechu, protože jinak by je udusily, ty pokládám za nejlepší a nejrozumnější lidi.


Když už jsme se naučili znát písmenka, měli bychom, myslím si, číst to nejlepší, co se v literatuře najde, a ne jen donekonečna odříkávat abecedu a slabikovat slova a celý život jako žáčci jednotřídky vysedávat v těch nejpřednějších škamnách.


Každý, kdo nemá vlohu stvořit nejlepší, má se odříci umění a dávat si dobrý pozor před každým jeho svodem.


Celé lidstvo, dokonce nejlepší hlavy nejlepších dob (vyjma jedinou, která snad ani není lidská) se daly oklamat.


Stále si myslím, že v nejlepší společnosti jsem, když jsem sám.


Vyprávěla, že byla na nějakém úřadě a v přízemí šla kolem dveří, na nichž bylo napsáno: "Rozmnožovna". Dvojí význam toho slova ji skoro rozzuřil. Vzpomínala na to podrážděně. Zdálo se jí, že je to nejlepší důkaz toho, že "svět stojí za hovno".


Člověk! Vždyť je to biologický pojem. A tam, kde je to něco jiného, bylo by nejlepší to co nejrychleji odstranit.


Myslíš, že Héraklés, člověk ze všech lidí nejlepší, božský muž a právem uznávaný jako bůh, bloudil sem a tam se lví kůží na nahém těle a obešel se bez vašich potřeb jen tak z šílenství?


Počet méněcenných oproti těm nejlepším neustále převažuje.


Pomalu rostoucí stromy nesou nejlepší ovoce.
(Molière: Zdravý nemocný)


Neexistoval žádný člověk, který by si aspoň jednou nepřál neprožít následující den. Podle toho by ta tak často oplakávaná krátkost života měla být na něm snad přímo to nejlepší.


Buddha řekl to nejlepší, co se dá říct (a to, co neřekl, není třeba zkoumat, protože jeho mlčení je tím nejrozumnějším stanoviskem).


Jsi nejnešťastnější, ale také nejlepší ze všech dívek, co znám.


Že je vždy výhodnější vyhýbat se jakémukoliv styku s ledmi, není třeba ani připomínat, vůbec nejlepší je, když tě nikdo z ledů ani nezahlédne.


Jednoduchý život je nejlepší a nejvyšší životní úroveň je ta nejjednodušší.


Nejlepší by bylo, kdyby nikdo nevěděl, kde bydlím a že vůbec existuji. Neviditelný muž. Kolik svobody by to skýtalo! Nejlepší by bylo vloupat se do záznamů o mé osobě a zničit je. To by bylo osvobození!


Nejlepší odpočinek, jaký si můžeš dopřát, je procházka o samotě.


Nejlepší myšlenky jsou vlastnictvím všech.


Nejlepší místo, kde najdete pomocnou ruku, je na konci vlastního ramene.


Každý okamžik života, ať nám připadne z kterékoliv ruky osudu, příznivý stejně jako nepříznivý, proměnit v co nejlepší, v tom tkví umění života a vlastní výsada rozumné bytosti.


Naše dobrovolné vyhynutí pro věčné dobro všeho ostatního života na Zemi bude poslední demonstrací těch nejlepších kvalit lidstva: soucítění a rozumu.


Nejlepší ze všech je ten, kdo na vše sám od sebe přijde.


Sni! To je ze všeho nejlepší!


Kinematografie je skvělá a nebezpečná zbraň, jestliže je v rukou svobodného ducha. Je to nejlepší nástroj pro vyjádření světa snů, emocí, instinktu.


Mysli si své, nemluv raději zbytečně, ať se ani slůvkem neprozradíš, flákej to, jak se dá, a potichu se jim za zády směj a utahuj si z nich - to je nejlepší taktika přežití mezi tou chorou spoustou.


Proč ti nejlepší odcházejí vždy první a ti nejhorší jsou tu pořád?


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm