Kříž - nejhorší všech stromů

8. září 2014 v 2:18 | Misantrop

Země, kde vyrostl nejhorší všech stromů, kříž - ta nemá pranic slibného!Polonahý Kristus, jak jej lze vídat zobrazovaného na kříži, je sex-symbol pro ženské.


To dřevo, z něhož byl zhotoven kříž, mělo větší cenu než ten, koho na něm ukřižovali! Poněvadž to dřevo z kříže bylo kdysi živým stromem a když si představím, že kvůli tomu kříži musel být skácen zdravý, silný a ztepilý strom, který poskytoval blahodárný stín v parném létě, na podzim možná plody a po celý rok kyslík a k tomu navíc i nezanedbatelnou estetickou potěchu pro oko a že byla celá tato nádhera a užitečnost živého organismu vyplýtvána na umrtvení nějakého židáckého kripla, pak je mi z toho zle.


To je kult smrti - co jiného je kříž, symbol jejich náboženství!


V podstatě byl jen jeden křesťan a ten zemřel na kříži. "Evangelium" zemřelo na kříži.


Kdo nosí na krku křížek, ten tam může nosit klidně i oprátku. Když jsou na hrobech kříže, můžou tam být klidně i šibenice. Komu visí na stěně bytu kříž, ten může zrovna tak dobře spávat v rakvi, sedávat v elektrickém křesle nebo nosit na nohou "španělské boty".


Když svatozář pozvolna se ztratí,
zůstane ještě krvelačný kříž.


Všude na svých toulkách míjím němé svědky pomýlené minulosti. Všude se tyčí, jakoby pro výstrahu, popravčí kříže. "Na kolena, neznabozi! Ježíš zemřel za vaše hříchy! Svoboda je otroctví, příroda je krutá, zvíře v nás je zlé! Čiňte pokání!"


A jinak nedovedli milovati svého boha než tím, že člověka přibili na kříž!


Kříž na znamení smrti v utrpení
Další podvod na cestě k zotročení


Ježíši Kriste, komu chceš cpát tvůj kříž? Stvořil jsi jenom obraz sebe, a ne obraz světa. Otrocká lůza tě hypnoticky následuje jako krysy krysaře, a to znamená, že jsi ordinérní jako ona.


A co je mi po tom, že krvelačný dav ukřižoval jednoho náboženského blouznivce? To je sice ohavné, ale ještě to neznamená, že všichni budeme skákat na kříž také.


Tuhle módní potrhlost chceš
zanášet mi do Šírásu,
dřívko, jež se s dřívkem kříží,
má mne přivést do úžasu?


Těch nemnoho, co něco poznali
a, hloupě dost, svou víru, v dálku zřící,
svůj cit, své srdce lůze rozdali,
vždy přišlo na kříž nebo na hranici.


A jestliže Bůh jest, pak je nejvýš odporný, neboť nás soustavně nechává ve štychu, a opustil dokonce svého "vlastního syna", a to v nejzoufalejší nouzi, nechal ho ve štychu a Ježíš v posledním tažení na kříži tu hrůzu prohlédl a svému taťuldovi to vpálil. Eli Eli lama sabachtani, to byl direkt rovnou do ksichtu.


Syn boží byl veselý mladý muž, s pěkným bříškem, zahaleným něčím, co vypadalo jako plavky. Celkem dělal dojem sportsmana. Kříž, který měl v ruce, držel s takovou elegancí, jako kdyby to byla tenisová raketa.


Tvrdí-li otrok: "Já nikdy jsem nekrad," na to
řeknu: Máš odměnu v tom, že nejsi bičován. "Též jsem
nevraždil!" - Nepůjdeš na kříž a nebudeš krkavce krmit.


ILLE CRUCEM SCELERIS PRETIUM TULIT, HIC DIADEMA
Za zločin jednomu kříž a druhému korunu skvostnou


CRUX IN MANTELLIS NON EST PURGATIO PELLIS
Kříž na plášti neznamená, že člověk je čistý
Narážka na lidi, jejichž život se neshoduje s proklamovanými idejemi.


Křesťanství už je vůbec úplný výsměch všem snahám a všem trpícím o Velký Život. Proto těch několik antikristů, kteří nejsou masochisti, nehledá svou spásu v cynickém stínu kříže.


Marika mě láká, abych s ní šel po práci nakupovat do supermarketu. Tím se mi dneska nestrefila do nálady! Nejen proto, že se takovým místům zdaleka vyhýbám jako ohnivý čert Feuerteufel kříži.


Bůh na kříži je kletba životu, znamení, abychom se od něho uchránili.


Popatřte na krucifix, co symbolizuje? Něco neslaného, nemastného a neschopného, co visí na kříži.


Náboženský druh žen:
Nejraději leží na kříži a přijímají Tělo Páně.


To poklekávání, ta zasmušilá obskurní gesta, ty masky utrápených výrazů, to znamenání se křížem, to uhranutí smrtí! Oni to ale považují za výraz nejvyššího duchovna a nejvyšší lidskosti.


Padnul jsem pod svým křížem. A ty sis myslela, květinko, že jsem opilý?


Čerta křížem, svině kyjem se zbavíš, ale ničím zlého člověka.


VIA CRUCIS - VIA LUCIS
Cesta kříže - cesta světla
Kontradiktorní středověká sentence z doby největšího temna a heslo mnoha teologů a tmářů.


Čáka naděje tu nerozkvitá ve stínu strašlivého kříže!


Ukřižování Krista byl sadomasochistický, hromadně orgiastický akt! Kristus bývá ale zobrazován na kříži poněkud nerealisticky. Stálo mu totiž samou rozkoší péro.


Byl politickým zločincem, pokud právě političtí zločinci byli možni v obci absurdně nepolitické. To ho přivedlo na kříž: důkazem toho je nadpis kříže.


Zdaž soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi?


Nic se nezměnilo: tehdy se hlupáci a lháři zaklínali křížem, dnes se ohánějí mikroskopem či laptopem.


Nic se nezměnilo od té doby, kdy loupežník Vojtěch, kterému přezděli "svatý", účinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce při vraždění a vyhubení Pobaltických Slovanů.


Kdo nepoklekl před křížem, od nynějška všudypřítomným, byl popraven.


Hákové kříže, křesťanské kříže - všechno je to stejné.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm