Lži, všude samé lži

27. září 2014 v 14:53 | Misantrop

Lži, všude samé lži, jež jsou tak okaté, že jen úplný myopický blbec by nedohlédl na jejich průhledné dno. Ale to jsou všichni lidé; nikdo nemá tak poctivý zájem na pravdě, nikdo nemá tak dlouhodobý zrak, aby přehlédl posvátnou lží zarostlý záhonek a chtěl jej vyplet od všeho lidského. Byli by sami proti sobě.


Všeobecně rozšířené lži byly vždy nejmocnějším nepřítelem osobní svobody jednotlivce. Existuje pouze jediný možný přístup: vyříznout je až k samému jádru jako rakovinové nádory. Vymýtit je, aby se nemohly dál šířit. Sprovodit je ze světa, nebo to samé udělají s námi!


Je snadné poznat, že jsou zvyklí lhát a na to, že se jim lže, ve skutečnosti podle mých dohadů používají lži jako základní prostředek k výměně informací. Když s nimi jednáte, používejte lži, abyste se s nimi spřátelili.


Náboženství je přece věcí slaboduché, samostatně nemyslící, nesvobodné většiny; směšné a nesmyslné náboženské rituály, morálka a všechny ty posvátné lži kolem, to není nic pro svobodné duchy.


Když mi řeknete, že potřebujete jejich lži, abyste měli pocit, že jste naživu - neřeknu vám, že jste v prdeli. Jen vám popřeju hodně štěstí.


Co je mi po lžích a nereálných nadějích absurdního lidského údělu! Tady jsem přirozený jako ostatní zvěř. Tady jsem vyrovnaný jako ten starý dub nade mnou.


Nekonečné a věčné jsou jen lidské lži a lidská hloupost.


Ach, je mnoho lží, jež páchá společně dobro i zlo.


Strhávám masku z jeho zrádného obličeje, plného bláta, a odhazuji vznešené lži, jimiž sám sebe klame, jednu za druhou jako slonovinové koule do stříbrné mísy.


Slyšel jsem už za život příliš mnoho lží a nesmyslů, jež vzešly ze sebevíc učených hlav, abych jim přikládal velkou váhu. Zvykl jsem si zásadně lidem nedůvěřovat, neboť vím, že jsou plní omylů, slabé inteligence a že si rádi vymýšlejí záměrné, úskočné lži. Vždycky se ukáže, že nepravdy šíří někdo záměrně: prazdroje lidských lží se nikdy úplně nedohledáte.


Vědění pro mladého člověka nejužitečnější, které je ve dvaceti letech známkou největší rozumové bystrosti, je vědění o tom, jak prohlédnout lži.


Neposlouchejte nikdy ty, kteří vám budou tvrdit, že člověk a zvíře mají společné zájmy, že prospěch jednoho je prospěchem druhého. To vše jsou lži! Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe. Všichni lidé jsou nepřátelé!


Falešné hodnoty... životní lži... - to mě nezajímá.


Vaše realita jsou jen samé lži a pitomosti, takže jsem rád, že tu vaši realitu nechápu.


Většina nemá nikdy právo na své straně. Nikdy, povídám! To je jedna z oněch společenských lží, proti nimž se svobodný, myslící člověk musí vzbouřit.


Žijeme až po uši v takovém bahně lží, že netřísknou-li nás po hlavě, nevzpamatujeme se z toho.


Ano, Člověk je Král všech Lží. To je základní premisa vznešeného mrzoutství a také základ každého empirického poznání.


Tvrdí se nám, že ďábel je otcem lží a lhářem byl od počátku, takže vynález lhaní je bezesporu starý.
Ačkoliv je ďábel otcem lží, přesto jako ostatní velcí vynálezci zřejmě přišel o značnou část reputace vinou všech možných vylepšení, s nimiž po něm přicházejí jiní.


Můžu připadat těm, kdo to tak nedělají, jako netvor bez citu, protože jejich citečky jsou brnění na obranu jejich neduživých lží před realitou.


Také kněz ví, jako kdo jiný, že už není "boha", není "hříšníka", není "vykupitele", - že "svobodná vůle", "mravní řád světa" jsou lži: - vážnost, hluboké sebepřemáhání ducha, nedovoluje už nikomu, aby o tom nevěděl...


Co je vlastně lež? Což říci nelze,
že pravda v převleku? Já ptám se vás -
a myslím reky, historiky, kněze -
zda není v pravdě lež, co v těstě kvas?
A proto sláva lhářům a všem lžím!
(Byron: Don Juan)


Největšími znalci možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco se to točí kolem jedné rasy, a sice kolem jaké. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství.


Lidstvo visí na životě jako nikdo. Přitom jsou jenom k vzteku a žrát to taky nikdo nechce. Jak si vysvětlují svoji existenci? K jakému účelu si myslí, že tady jsou? Nejsou ničím a nikomu užiteční. Co je jejich hnacím motorem? Jak uvažují? Jaké si myslí, že je jejich místo na této planetě? Jaké rafinované lži a důmyslné podvody to musejí den co den konstruovat, aby mohli pokračovat dál!


Svět jej obkličoval nenávistným kruhem úkladů a lží. Láska nechodila světem s pomněnkovýma očima, nýbrž s hadem za ňadry.


Starý a Nový zákon je velice zajímavá kniha. Je v ní kus krví zbrocených dějin, řada mravních naučení a spousta obscenit. A tisíce lží.


Stane se ze mne notorický lhář. Ode dneška budu ve všem lhát a zapírat, všechno jejich snažení sabotovat nebo budu němý. Jako ve válce. Nenápadné, zato však pádné sabotáže. Skryji svého misantropického ducha za závoj neproniknutelných lží a vzdorovitého mlčení.


Štěstí je nejhorší ze všech lží.
Zdání nás rázem oslepí,
že nevidíme netvora, který se za ním skrývá.


Ale jak by pravda pravd nezdála se ubohému antropopitekoidnímu mozku zpočátku lží všech lží?


Nenávist je matka pravdy, láska je matkou všech lží.


Přidej k tomu věrolomnost celých národů, nedodržování smluv, vše, co nemohlo klást odpor, odvedené jako kořist silnějšího, podvody, krádeže, lsti, lži, věci, na které nestačil trojnásobný počet soudních dvorů.


Galimatyáš byl znamenitým tvůrcem zmatků.
Kol něho Předsudky se hemžily,
Nesmysly, špatné Vtipy, Pitomosti,
Hádanky dvojsmyslné, Omyly,
Lži nehorázné, různé Dvojznačnosti.


Noviny nečtu a straním se jich, neboť v nich jsou jen samé lži, hlouposti, humanistické bláboly a nepodstatné zprávy.


Ó - ze všech nejodpornější všem, lidské plémě, ty proradný sbore zrad a lsti, ty mistře lží, strůjče všech špatností, na duši pokřivený, v němž nic zdravé není a na vše myslící v kličkách, na posměch všemu živému i neživému se ti daří na Zemi!


Člověk (abstraktní) je posledním přízrakem a zlým duchem, lhářem a původcem mnohých iluzí, vzbuzujícím největší důvěru, jenž se cítí dobře mezi všemi, tvář má poctivou a je otcem všech lží.


Jdi mi z očí, ty lidská zrůdo, skládko lží, nečistá schránko úskoků, jámo přechovávající podvod a klam, strůjce všelijakých ničemností, hlasateli podlých nesmyslů a především: úhlavní nepříteli povinné úcty, jaká náleží osobám královským!


Ohavný je hřích, jenž sobě samému se protiví; lhář totiž nanejvýš nenávidí lži.
Kde nesnesou pravdu nahu,
lží si pomáhají k blahu.


Svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.


Chlouby pytel, a lží dva.


Kolik slov, tolik lží!
(Lessing: Emilia Galotti)


Někdy jsou nabídnutí k sňatku plná lží. Tak například:
Ušlechtilý majitel psince hledá touto cestou... atd.
Může být majitel psince ušlechtilé povahy, když při kupírování štěňat řeže jim ohony a stříhá uši?
(Hašek: Malý oznamovatel Národní politiky)


Proč hlavu plnou lží a klamu máte?
V mysli chováte všechny štíry jedovaté


Lidé zpravidla cítí potřebu věřit, ať už to jsou pravdy či lži. To je vlastnost vždy žádostivá pastvy.


Dotazují se Pýthie, aby vyslechli lži, a jiným vykládají věštby. Ó, jaká je to nestoudnost a jaké kejklířství!


Miroslav Dolejší:
Jakmile jednou nahlédnete přes vysokou mohutnou zeď iluzí, klamů, polopravd a lží, které jsou pravděpodobně nutné pro život normálních lidí, už se mezi ně nemůžete vrátit.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm