Mrdej ty falešný hodnoty!

26. září 2014 v 17:39 | Misantrop

Rodina, práce, uznání
Mrdej ty falešný hodnoty!
Pravda, mír, svoboda
To jsou pravé hodnoty každého národa

*

Pro hrdý pohanský Řím byly křesťanské "hodnoty" čirou perverzí, jíž zůstala podnes.

*

Ach, jak je to v tom lidském světě všechno tak neurotické, tak perverzní - všechny hodnoty zvrácené!

*

Největší přínosy a hodnoty bývají nejméně oceňovány.

*

Všechny hodnoty, v nichž lidstvo nyní shrnuje, co je hodno všech přání, jsou hodnoty dekadenční. Všem nejvyšším hodnotám lidstva vládnou pod nejsvětějšími jmény hodnoty úpadkové, hodnoty nihilistické.

*

Lidé o mně říkají, že jsem šílený; ale ještě zdaleka není dořešeno, zda šílenství není vlastně vrcholnou inteligencí, zda mnohé skvělé hodnoty a všechno, co má niternou hloubku, nevyvěrá z chorobné, vyšinuté mysli, která je tak povznesena, že zatlačuje běžný intelekt.

*

Neříkejte mi, že každý ze šesti miliard lidáků může mít normální poctivou a smysluplnou práci, z níž skutečně povstávají nějaké hodnoty. To je prostě nemožné.

*

I když ne mrzkým penízem, přece se za hodnoty přijaté z ruky filantropie musí zaplatit; ponížeností ducha nutno vyvážit každou maličkost.
(O. Henry: Policajt a chorál)

*

Odvrhovali jsme přijaté hodnoty jako celek. Naše morálka se opírala o jiná hlediska, vynášela vášeň, mystifikaci, urážku, černý smích, volání hlubin.

*

Největší hodnoty zahynuly možná beze stop. Ten, kdo pohrdá slávou, stojí výše než ten, kdo ji dobývá lichotnými slovy.
(France: "Nepiš")

*

Morální hodnoty nebo fikce nebo sociální nedostatky nebo utrpení vůbec se chápou přemrštěně vážně. Každé takové přehánění užšího hlediska je samo o sobě známkou choroby. Tak i převaha záporu nad kladem.

*

Candide byl mladík, kterého příroda obdařila neobyčejně jemnými mravy. Jeho duševní hodnoty mu bylo možno vyčíst z obličeje: myslel prostince, své názory vykládal bez oklik - mám takový dojem, že právě pro tyto vlastnosti mu začali říkat Candide (tj. čistý, upřímný, bezelstný).

*

Nikde nemá člověk klidnějšího ani nerušenějšího útulku než ve své vlastní duši, zejména ten, kdo má v sobě takové hodnoty, že stačí do nich nahlédnout, a ihned se ocitá v dokonalé pohodě.

*

Tito vycpaní, neskuteční lidé, tito hastroši v poli, nekonečně zmatení a do hloubi nejistí sami sebou - to jsou právě oni, kteří zuby nehty drží své posty, tyranizují své podřízené, a to ne nějakou knutou, ale nekonečnou blbostí - a přece jeden každý z nich má své lidsky slabé místo, přece i oni na něčem úpěnlivě visí... I oni se svými pošlapanými hodnotami, i oni mají hodnoty a děsně se o ně bojí...

*

Fuj! mít cenu, za niž už není člověk osobou, nýbrž šroubem! Jste snad spoluspiklenci v současném bláznovství národů, které chtějí co nejvíce vyrábět a být co nejbohatší? Vy byste jim měli předložit protiúčet: jak ohromné vnitřní hodnoty se vyhazují za takový vnějškový cíl!

*

Prohlédá všechny iluze a přehodnocuje všechny hodnoty. Dobro je zlo, pravda je podvod a život je žert. Z výšin svého tichého šílení hledí s jistotou boha na celý život jako na zlo.
(London: Démon alkohol)

*

Falešné hodnoty... životní lži... - to mě nezajímá. Jedinec v davu ztrácí veškeré hodnoty.

*

Søren Kierkegaard:
Strach před smrtí prakticky likviduje jakékoli hodnoty.

*

Vyšší filosofický člověk, který má kolem sebe samotu, nikoliv proto, že chce být sám, nýbrž že je něčím, co nemá sobě rovna. Jaká nebezpečí a nové bolesti jsou pro něj uchystány dnes, kdy jsme ztratili víru v pořádek hodnot, a proto neumíme ctít samotu a nerozumíme jí!

*

Konzervativci jsou blázni: úpí nad rozpadem tradičních hodnot, ale zapáleně podporují technologický pokrok a ekonomický růst. Viditelně je nikdy nenapadne, že ve společenské technologii a ekonomice nelze provádět rapidní, drastické změny, aniž by to zároveň nezpůsobilo rapidní změny v ostatních aspektech společnosti. A takové rapidní změny neodvratitelně působí rozpad tradičních hodnot.

*

Úpadek mravů a hodnot. S tím se starověký Řím potýkal také. Různé perverzní úchylky nabývají na vrchu. Převládá bezduché požitkářství, konzum, zvrhlost v myšlení a konání, celková apatie, přesycenost přepychem, nuda, z níž se lze dostat už jen čím dál vyššími dávkami adrenalinu. Oslavovanými idoly mládeže se namísto básníků, filosofů, učenců a vojevůdců stávají bezduché modelky, transsexuálové, buzeranti, různí neuvěřitelně pitomí účastníci televizních pořadů a falešně zpívající zpěváci, tzv. "Superstar", kteří by ještě tak před třemi čtyřmi stoletími mohli takto uboze kvílet a ječet pouze někde bez obecenstva kdesi na dvorku na hnoji, kam také patří.

*

Žebříček hodnot lidí je přímo k zblití! Větší úctě lidí se těší víc mrtvoly a další neživé věci, než živí a život. Svědčí o tom všechny ty pomníky, pyramidy, mauzolea a celá města mrtvých - hřbitovy, jimž musí živí sloužit.

*

Nepodceňujme to: my sami, my svobodní duchové jsme již "přehodnocením všech hodnot", jsme vtělené vyhlášení války a vítězství všem starým pojmům "pravdy" a "nepravdy".

*

Je to zdánlivě podivné společenství jakýchsi bezcitných bytostí, které znají jen násilí, sex, mocenský boj a uctívání svinské modly. Ale vlastně se až tak příliš tato ohavná pakáž neliší od jakéhokoli běžného společenství lidí: to přece také nezná žádné jiné hodnoty, žádnou jinou duchovní kulturu, než právě jen takovou, která opět podporuje jen toto násilí, sex, mocenský boj a modlářství.
(Misantrop: Komentář k filmu Masseba)

*

Důsledně pojatá láska ke všemu lidstvu by dopadla podobně jako v Buñuelově Viridianě: rabováním lůzy a destrukcí posledních zbytků kulturních hodnot!

*

Nepíšu vám o člověku nic, co není pravda. Neboť na člověku není nic, co by nesmrtelnému nepřipadalo přinejmenším podivné. Na nic nepohlíží tak jako my, jeho smysl pro proporce se od našeho beznadějně liší a pořadí jeho hodnot je od našeho tak dalece divergentní, že je krajně nepravděpodobné, že by dokonce i nejnadanější z nás se svými obrovskými intelektuálními schopnostmi byl schopen člověku zcela porozumět.

*

Mám vážné pochybnosti, že mě někdo zaměstná. Zaměstnavatelé ve mně cítí popření svých hodnot. Strachují se mě. Soudím, že dobře chápou, že jen z donucení funguji ve století, kterým opovrhuji.

*

Konrad Lorenz:
"Ochrana přírody a ochrana zvířat souvisí bezesporu s hodnotovým systémem lidí. Navrhoval jsem takový experiment, který by dosvědčil přítomnost určitých hodnot v každém člověku. Představte si dlouhý stůl. Na stole leží obrovský dlouhý nůž - mačeta. Vedle něj leží hlávka salátu, škeble, mlok, žába, myš, kočka, pes, štěně, šimpanzí mládě a lidské mládě. Pokusná osoba dostane do ruky mačetu a má rozseknout jediným mávnutím jeden z vystavených objektů na dvě půlky. Každý, kdo nerozsekne salát, propadl, je proklet!"

*

Ta nejvznešenější, jak my říkáme poetická láska nezávisí od mravních hodnot, nýbrž od fysické blízkosti.

*

Ten, koho zvou vykupitelem, ukoval je v pouta:
V pouta křivých hodnot a poblouzněných slov!

*

Vyšší povaha má singulární míru hodnot. Omezme se tedy na očištění svých mínění a hodnocení a na vytvoření nových vlastních desek hodnot.

*

A tady mi dovolte pro mne typicky odvážné, ale pravdivé a hlavně převratné tvrzení: Náboženství je odpovědné za nesprávný, neřkuli zvrácený vývoj lidstva! Neboť pošpinilo do základu mozek a ochromilo myšlení. Svým nesprávným pohledem na svět a zcela chybným výkladem jevů, jež nás obklopují, natolik zkomolilo soustavu hodnot a výchovu, že člověk se nerodí svobodný, ale rodí se již svázaný závazky vůči rodičům, příbuzným, kolektivu, státu a morálce.

*

Jedním z nejúkladnějších nepřátelů, spíše než lidského rodu, lidí - je sexuální chtíč. Ve chvíli, jak jeho nebo její příslušníci a příslušnice ucítí dole onu nedefinovatelnou mohutnost, neodolatelně příčivou a hltavou sílu - všechno se mění. Drtí se škála hodnot, ostatně vždy měnlivá a vždy problematická. Tentokráte se však drtí úderem karate na svršku cihlových tašek. Vše je náhle, vše je teď, mizejí Bůh i Satan, vše jde v podstatě k čertu, po česku do prdele.

*

Vše přerušují všude a kdykoliv vlezlé reklamy, aby se nakupovaly zbytečnosti a aby bylo proč chodit do práce, z níž se pracující blb vrací utahán znovu jako v začarovaném kruhu zpět před hypnoticky blikotající obrazovku své posvátné "bedny", u níž sedě či leže modlí se touto svou postmoderní modlitbičkou před spaním, vzývaje démona lidských bezcenných "hodnot", jež stvořily ďábla civilizace.

*

Když jsem byl ještě malý kluk, vůbec jsem se necítil jako Američan, s celým tím ideálem předměstí a celkovou bezútěšnou šedivou novinovou cenzurou veškerých opravdových hodnot, ale když jsem objevil buddhismus, najednou jsem cítil, že už jsem kdysi žil, před neskutečně dávnými věky a kvůli chybám a hříchům toho minulého života jsem byl degradován do mnohem ubožejších sfér existence, a moje karma se proto musela zrodit v Americe, kde už nikdo nevěří ve svobodu. Proto jsem taky vždycky sympatizoval s hnutími za svobodu, jako byl anarchismus a vůbec...

*

O všech těchto a ostatních jim podobných věcech rozvažuj ve dne v noci a nikdy ani v bdění, ani ve snění nebudeš vyveden ze stavu klidu a budeš žít jako bůh mezi lidmi. Neboť nikterak se nepodobá smrtelnému tvoru člověk, který žije uprostřed hodnot nesmrtelných.

*

Doris: "Ty neuznáváš žádné hodnoty. U tebe je všechno jen nihilismus, cynismus, sarkasmus a orgasmus."
Harry: "No a? Ve Francii bych s tímhle heslem vyhrál volby!"


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm