Na ostří nože

12. září 2014 v 14:21 | Misantrop
RES SITA EST IN CUSPIDE FERRI
Věc spočívá na hrotu meče
Latinská obdoba Homérova obratu (Ílias 10,173): na ostří nože. Srov.: Pohybovat se na ostří nože.


Nůž je to nejvěčnější, nejnesmrtelnější, nejgeniálnější ze všeho, co člověk vytvořil. Nůž byla gilotina, nůž je univerzální způsob, jak rozvázat všechny uzly, po ostří nože vede cesta paradoxů - jediná cesta neohroženého rozumu...


Byl jsi příliš pomalý a váhavý - možná jsi mu měl ten nůž vrazit do zad dřív ty, když se k tobě na chvíli neopatrně obrátil zády.


Boj na nůž s Římem!


Svobodník Koloman Kulina neví, kde se narodil, v jedné kapse nosí ostře nabroušený jídelní nůž, zřejmě je to maďarský cikán, mluví dobře česky, ale jen tak tak píše...


Kdysi jsem si chtěl pořídit pořádný lovecký nůž, něco okrasného v pouzdře za pas. Ještě že jsem si jej nekoupil. Jednoho dne bych se neovládl a vážně bych někoho zabil!...


Na stole leží obrovský dlouhý nůž - mačeta. Vedle něj leží hlávka salátu, škeble, mlok, žába, myš, kočka, pes, štěně, šimpanzí mládě a lidské mládě. Pokusná osoba dostane do ruky mačetu a má rozseknout jediným mávnutím jeden z vystavených objektů na dvě půlky. Každý, kdo nerozsekne salát, propadl, je proklet!
(Konrad Lorenz)


Na ulicích je plno lidí, plno psů. Jeden zle doráží na jakéhosi opěšalého cyklistu. Bez košíku, bez vodítka, bez dozoru majitele, tudíž v rozporu s novou městskou vyhláškou. Já bych mu dal! Alespoň bych se ohradil. Ale spíš si s sebou příště vezmu pořádný klacek nebo nůž. Probít se domů z lesa a zpět je adrenalinový sport.


Toho mého staletého dubového stařešinu nahoře v lese stále obklopuje aura charizmatičnosti, i když jej jacísi chuligáni poskvrnili horolezeckým lanem a třemi podlážkami svázanými z kůlů motouzkem; ani nahoru se teď kvůli těm debilitám, jež na něj navěsili, nedá vylézt. Příště musím vzít nůž a odříznout od mého dubiska ty ohavné lidské přívěsky. Jako kdybychom si nevystačili jen my dva!


Postrádaná pravda není špičatý nůž
Pravda je co znáš a víš a toho se drž


Sedlák - děti - čeleď již se trousí!
I kat - řezník - je tu už!
Na vepře si břitký nůž,
- ti druzí pak si naň zuby - brousí...!


Nůž nemají a lžíce neznají.


Aby se o člověku mluvilo, stačí zabít vlastní domovnici. Na neštěstí se tím dosáhne jen efemérní slávy, poněvadž domovnic, které po zásluze dostanou nůž do zad, je bezpočtu. Nadto se za takové krátkodeché triumfy platí příliš draho.


Češi vhozenou rukavici zásadně nezvedají. Když po nich hodíte nožem, vyhnou se mu, seberou ho, ale neopětují útok: oni ten nůž ukradnou a utíkají s ním pryč jako s nejcennějším majetkem!


Ta, která ostří vaši chuť na sexuální radovánky, také ostří nůž.
(Euthanasijská církev: Právo na potrat je posvátné)


Co jest větší zločin: ponořiti ve zbožném shromáždění na uctění Božstva nůž do srdce mladé dívky, ozdobené obětními páskami, nebo snísti ničemného člověka, jenž se mohl brániti, než byl zabit?


Abychom se vyhnuli zařezávání do svalů a vnitřností, měli bychom používat nůž s krátkou čepelí.
Dbejte velice na to, abyste neprořízli střeva, ježto znečistí všechno okolo bakteriemi a výkaly (stane-li se to, důkladně vše očistěte). Nejlepším způsobem, jak tomu předejít, je držet nůž uvnitř břišní stěny ostřím ven směrem k vám a postupovat opatrně dál.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


Žertva, prostá vší vady a postavou nad jiné krásná
(právě ta krása ji ničí!), jsouc zdobena stuhou a zlatem,
poblíž oltáře stojí nic netušíc, modlitby slyší,
vidí, jak na její čelo a doprostřed rohů jí sypou
zrna, jež pěstila sama, a raněna zabarví krví
nůž, jejž před malou chvílí snad v jasné viděla vodě.


Ko Bao:
"A co máš pro štěstí ty, Rambo?"
Rambo (se zamyslí a pak ukáže na svůj nůž):
"Asi tohle."


Mercy:
"Se Stevem jsme o dětech mluvili... Bože, představíš si ten život? Ty jsi jediný pracující z rodiny; pár dětí máš přikovaný k peněžence, áááh! To bych radši měla v krku nůž."


Než půjdeš spát, ukryj si ve svém lůžku ostrý nůž.


Člověk mi klidně a s úsměvem na rtech vrazí skalpel do břicha, rozpárá mi ho a jménem vědy pozoruje moje tlukoucí srdce, jak v zájmu humanity jeho činnost slábne a slábne, dokud se nezastaví. A v okamžiku, kdy mu zachutná moje maso, nevidí už ve mně živou bytost. Brutální řezničinu završí způsobným pozřením ze stříbrného talíře za pomoci vidličky a nože podle všech pravidel bontónu správného stolování - a kosti háže po psovi - ne jménem výživy, ale jménem brutality.


Jak to, žes nezabil nožem, jak to, žes nezabil, nezabil, nezabil?


A protože nechtěl sám sebe a svůj směr popřít a rozhovor hnát na ostří nože, mlčel a trpěl.


Je to pokrok, používá-li kanibal vidličky a nože?


Staré přísloví praví:
Chirurgie je mrzačení, a ne léčení. Měla by se používat jen tehdy, kdy životní síla nestačí na to, aby sama způsobila uzdravení. Jen pak je chirurg oprávněn sáhnout po noži.


Ani tyto ubohé životy nám není souzeno prožít až do konce. Žádné zvíře nakonec neunikne krutému noži.


Spíše doporučuji, aby se děti kupovaly živé a aby se z nich postupně odřezávalo nožem, když jsou horké, jak to děláme při pečení selat.


Na pokraji vod sedí lovec žab se sítí, udicí a nožem. Šest i více kop žabích stehýnek má ve svém košíku. V palčivém letním slunci na břehu svíjejí se strašně raněná zvířata, lezou zmrzačená celé hodiny po zemi kolem, barvíce písek a trávu svou krví, až v mukách zahynou. A ten, který způsobil tu hrůzu, sedí klidně, pokuřuje si a usmívá se, neboť dnes vydělal pěkný peníz.


Jeho rány se už úplně zahojily, nic už mu nevadilo, žasl nad tím a vzpomněl si, jak se víc než před měsícem nepatrně řízl nožem do prstu a jak ho ta rána ještě předevčírem bolela. Že bych byl teď méně citlivý?, pomyslel si.


Za svou osobu nepochybuji o tom, že srovnáme-li jednu v bolestech strávenou noc jedné jediné hysterické kulturní ženušky s celkovým utrpením všech zvířat, která byla dosud za účelem vědeckých odpovědí dotazována nožem, pak se jejich bolest té její zdaleka nevyrovná. Co na utrpení pobuřuje, není ani tak utrpení o sobě, jako nesmyslnost utrpení.


Kdybych já, který jsem celý život soudil, odsuzoval na smrt, vyřknutím rozsudku zabíjel, dával zabíjet gilotinou ty, kdo zabili nožem, kdybych to já udělal jako všichni vrazi, kdo by se to o mně dověděl?


Jeden blbec si dloubal nožem v noze, aby přehlušil bolest zubů. Není v tom něco analogického s učením buddhismu, podle kterého se lze vysvobodit z koloběhu životů (= utrpení) přísnou životosprávou a ctností, když přitom třeba člověk rád žije prostopášně a jinou radost nemá a přísná sebekázeň, jakou doporučuje Buddha, by mu způsobila zbytečná utrpení navíc? Nedloubá taky ono náboženství nožem v noze, když by mělo radši bolavé zuby vytrhnout?


Když vidím někoho, kdo je lidmi klamán
Připadá mi jak v zahrádce pažitka vonná
I když den co den je nožem zraňována
Co jí vrozeno, znovu obnovit vždy sílu má


Člověk je nádor - Misantrop nůž!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm