Naše ctihodnosti po řadě

10. září 2014 v 16:11 | Misantrop

REVERENDISSIMUS
Ctihodný, nejctihodnější
Titul vyššího církevního hodnostáře.


Pokaždé vybereš si způsob nevhodný
a všech jsi postrach
Ty!
Muž řádný, ctihodný


Ctihodný až hrůza.


Na předposlední zastávce u pláně za Špicí mě již vstávajícího a protahujícího se minul kluk, teenager, který mi uctivě popřál dobrého večera. Odpověděl jsem mu stejně. Asi měl ze mne trochu strach. Stejně si nikdy nezvyknu, že mě lidé považují za nějakého úctyhodného stařešinu nebo ctihodného páprdu - to jsou ještě ty lepší případy. Když se to stalo poprvé, myslel jsem si, že to je vtip.


Zvíře je jako já. Má hlavu, má srdce, má nohy. Ještě bych k tomu přidal, že my se tomu zvířeti nemůžeme vyrovnat, protože člověk má jenom dvě nohy a zvíře má čtyři! Lidi ty superexistence zabíjejí, aby se najedli, ale správně by si zasloužily ctihodný pohřeb se všemi poctami.
(Miroslav Tichý)


"Ale ctihodný otče," řekl Candide, "na světě je strašně mnoho zla."


"Zlatá mládež". Ale jest jen pozlacená. Brzo oprýská pozlátko a objeví se praobyčejná hliněná soška: normální, řádný, ctihodný občánek a šosáček...
(Klíma: Lidská tragikomedie)


To zimní noc ti zkrášlí v jarní den,
blaženství zrovna vyzařuje z tebe;
ctihodný rozvineš-li pergamen,
ach, to si zchystáš učiněné nebe.


Možná přijde den, kdy chůze po povrchu boží země bude chápána jako neoprávněné vniknutí na pozemek nějakého ctihodného majitele.
(Thoreau: Chůze)


"Dejte mi pokoj se státem a státníky," pravila Filina, "nedovedu si je představit jinak než v parukách, a paruka, ať ji má na hlavě kdo chce, vzbuzuje v mých prstech cukání; hned bych ji tomu ctihodnému pánovi strhla, běhala s ní po pokoji a vysmála se tomu plešatci."


I dnes ještě stačí jen krutost pronásledování, aby dala sektářství o sobě sebelhostejnějšímu ctihodné jméno. - Jakže? Mění to něco na hodnotě nějaké věci, že někdo za ni položí život? - Omyl, jenž se stane ctihodným, je omyl, jenž má o svůdné kouzlo víc: myslíte, že bychom vám dali, vy páni teologové, příležitost dělat mučedníky své lži? - Lze vyvrátit věc tím, že ji dáme uctivě k ledu, - taktéž lze vyvrátit teology... Právě to byla světodějná hloupost všech pronásledovatelů, že dodali věci protivníků zdání ctihodnosti.


Jeho pasácká svatost Jan Pavel II. žehná madam představené Vagíně, ctihodným sestrám Ejakulátě, Kopulátě a dalším řádovým kurvám.


Nerad bych ctihodné ctnosti podceňoval; ale velikost duše se s nimi nesnáší.


Myslím, že bych mohl odejít ke zvířatům a žít s nimi,
ani jediné po celé zemi není ctihodné nebo nešťastné.


Ctihodné stáří nezáleží v dlouhém věku ani se neměří počtem let.
Ty pravé šediny je rozumnost a život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk.


Ani nepáchne sem Rozum zdravý -
tak naše ctihodnosti po řadě
objevovaly se tu na hradě.


Vysokou duchovnost vůbec nelze srovnávat s nějakou slušností a ctihodností člověka právě jen morálního.


Popisy nejrůznějších druhů lidských perverzit, úchylek, zvráceností, hnusných oplzlostí a nechutností, nad nimiž se misantropovi zvedá žaludek, odporností vykonávaných hlavně těmi nejctihodnějšími a nejváženějšími autoritami doby druhé poloviny 18. století, jako jsou zvláště chlípní mniši, kteří by ze všech nejvíc měli zachovávat cudnou čistotu pohlavní, dále různí šlechtici, soudci, církevní hodnostáři, poslanci parlamentu, notáři, lékaři, předsedové, finančníci, profesoři náboženství a morálky, výběrčí daní, vysocí královští úředníci, důstojníci, pachtýři a jiní - zkrátka pilíře lidské společnosti -, takovéto pornografické popisy obscenit a perverzit, jimiž lidé běžně vyjadřují svou lásku a sexualitu, nesvědčí právě o autorově lidumilnosti a úctě k lidské důstojnosti.


NA CTIHODNÉHO SOUKROMNÍKA
Až jednou náhrobek, jenž přikryje tvou hlavu,
dá tomu, jenž tě ctí, o tobě skromnou zprávu,
ať úhrnem: "Žil dobře a žil špatně," stojí tam,
"bez úřadu a almužny a ničí otrok ani pán."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm