Nejsem proradný jako oni

16. září 2014 v 16:13 | Misantrop

Otevřenost a přímost jsou těmi nejstrašnějšími zločiny světa a svým současníkům bych připadal zlý a zuřivý, i kdybych v jejich očích nespáchal jiného zla než toho, že nejsem falešný a proradný jako oni.


Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit.
Ochrání tě před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví,
před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách,
kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi.
(Bible: Přísloví)


Vše za ni řídí proradný a křivý
ministr její Šibal, všeho chtivý.


Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
(Bible: Přísloví)


Ó - ze všech nejodpornější všem, lidské plémě, ty proradný sbore zrad a lsti, ty mistře lží, strůjče všech špatností, na duši pokřivený, v němž nic zdravé není a na vše myslící v kličkách, na posměch všemu živému i neživému se ti daří na Zemi!


Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vyťat.
(Bible: Přísloví)


Láska je proradná.
(Plautus: Hra o skříňce)


Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce
a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.
Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti,
z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.
(Bible: Přísloví)


Zavádění křesťanství, této cizácké židovské sekty, tohoto protosocialistického hnutí, tohoto mezinárodního protiaristokratického, protipřírodního komunistického spiknutí, provázely ostatně stejné proradné podvody a lži, stejná korupce moci a peněz, stejná neodbytná dotěrnost, jaká doprovází v dnešní době zavádění Evropské Unie.


Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí.


Mnoho lidí má ten zvyk: když chtějí něco mít, jsou potud dobří, než to získají; když ale mají, po čem toužili, jsou z dobrých nejhorší a proradní.
(Plautus: Zajatci)


Na veselý dvůr krále, v jehož službách jsem byl, přišla odkudsi zdaleka, z neznámé daleké země dívka, jejíž kráse mé proradné srdce naráz podlehlo - k jejímž nohám jsem se v nejhoroucnějším, nejpokornějším milostném zbožňování bez váhání sklonil.


Je to proradné pokolení.
Popouzeli mě lžibohem, svými přeludy mě uráželi.


Je toho přespříliš, co moje zraky mučí.
Nevidím kolem nic, než co mi hýbe žlučí.
Vždyť já se setkávám jen se lží, s proradností,
se šalbou, zištností a nespravedlivostí!
(Molière: Misantrop)


Co dělali pánbíčkáři za Hitlera? To, co jiní. Zdvíhali paže a hajlovali. Radovali se, že konečně někdo udělá pořádek a zatočí s těmi proradnými Židy.


Jest vám jen schválit to, co v duchu pojal jsem:
útěkem do samot se spasit před lidstvem,
tou rasou proradnou a veskrz naskrz klamnou.
(Molière: Misantrop)


Bellerofón se vypravil do Řecka, aby potrestal úskočnou královnu Anteiu za to, že ho osočila u krále a usilovala o jeho život. Přemluvil ji, aby se s ním projela vzduchem na okřídleném Pégasu. Královna mu ráda vyhověla, a když se Pégasos vznesl do výše, Bellerofón shodil zlou a proradnou královnu do moře.


Starověcí misantropové mohli lidstvu spílat zatím jen kvůli takovým, z dnešního pohledu, zdánlivým drobnostem v celkovém uspořádání člověka, jako jsou lakota a hamižnost, lhaní a proradnost, zkaženost a ničemnost, hloupost a bezduchost. Být misantropem v dnešní době je mnohem, mnohem snazší.


Nadobro ho ohromil můj dějepisný přehled událostí u nás za poslední století. Dušoval se, že je to pouhá snůška spiknutí, vzpour, vražd, řeží, převratů, vypovídání, nejhorších to následků lakoty, stranictví, licoměrnosti, prorady, ukrutenství, zběsilosti, šílenství, zášti, závisti, chlípnosti, zloby a ctižádostivosti.


Xerxés dal položit most přes Helléspont z Asie do Evropy. Když už byl most hotov, přišla veliká bouře a celé dílo zničila.
Když se to Xerxés dověděl, velmi se rozhněval, poručil vysázet Helléspontu tři sta ran bičem, spustit do něho okovy a vpálit mu znamení hanby jako proradnému otroku.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm