Nevěřte člověku!

17. září 2014 v 14:55 | Misantrop

Říkám vám, bojte se člověka. Buďte ostražití, neboť žít v sousedství člověka je nebezpečnější než žít na úpatí činné sopky. Protože má-li vulkán vybuchnout, ohlásí se předem mnoha znameními, která nelze přehlédnout. Ale člověk své vražedné a diktátorské záměry umně skrývá a zahaluje svým předstíráním lásky a dobroty. Nevěřte mu. Neboť i člověk, tento mistr převleků a masek, se vnímavému oku včas prozrazuje. Spatříte-li sebemenší náznak jeho nevítaného zájmu o vaši osobu, pocítíte-li na sobě jeho upřený pohled, který v přírodě nikdy nevěstí nic dobrého, prchněte, prchejte pryč, zanechte veškerý majetek a hloupé hmotné statky, zachraňte si holý život a svobodu, popadněte jen nohy na ramena a pryč, rychle pryč od něj než bude pozdě!


Zapřísahám vás, bratří moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, kdož vám mluví o nadpozemských nadějích! Travičové to jsou, ať to vědí, či ne.


Žido-sociál - oprávcem světa.
Lidstvo chce vzít do správky!
- Nevěřte mu - drazí!
Vezměte naň podávky! -
Sic jen víc lid - zkazí...!


Nevěřte na osud, nedbejte předurčené životní role! Zařiďte si svůj život sami a nečekejte na druhé!


Nemilujte přece nikoho, nevěřte tomuto uštěpačnému odkladu, jímž se kdosi posmívá člověku... Žijte sám a umírejte sám!...
(Arcybašev: Ze zápisků jednoho muže)


Báseň od Emy Destinnové:

Ne, nevěřte lidem -
a nemám je ráda;
oč lepší je voda, slunce, stromy a zvířata.
Hodiny vydržím bez hnutí v zátoce nad Nežárkou,
týdny jsem truchlila nad stromy v parku,
které vyvrátila smršť.
I ta nejžhavější náruč jednoho dne zchladne,
i to nejvěrnější srdce zradí,
nevěřte lidem -
zklame vás každý;
vstulte se v náruč přírody
a nechtějte nic od člověka.

Velmi misantropická báseň od nejslavnější české pěvkyně, což?


Nevěřte, nevěřte, vy svobodní a divocí, prolhaným slovům člověka! Zadívejte se jako do křišťálové koule do ustrašených očí druhů, jež spatřily člověka, a z nich můžete věštit budoucnost a osud, jež vás neminou! Tam, v těch očích, vizte pravdu o "mravním vývoji člověka", ne v přetvářce člověka, jenž je hoden jen nenávisti, nikoli důvěry!


Nevěřte přátelům, až na vás budou žádat, abyste k nim byl otevřený. Oni přitom jen doufají, že v nich posílíte tu krásnou představu, kterou si o sobě pěstují, a že jim poskytnete další důkaz, jehož záruku budou spatřovat ve vašem slibu pravdomluvnosti. Jak by mohla být upřímnost podmínkou přátelství? Nesmlouvavá pravdomluvnost je vášeň, která nic neušetří a jíž nic neodolá.


Jste ještě mladý, milý příteli, ale přijde čas, kdy se naučíte samostatně posuzovat, co se děje ve světě, kdy přestanete spoléhat na tlachy druhých. Nevěřte ničemu, co slyšíte, a jenom polovině toho, co vidíte.
(Poe: Metoda dr. Téra a prof. Péra)


Nevěřte nikdy lidem, kteří se dívají otvorem mnišské kapuce.


Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele; před tou, jež uléhá po tvém boku, se střez otevřít ústa.


"Vážený příteli, nevěřte tomu," zašeptal s rukou na srdci. "Nevěřte jim! To je podvod! Moje nemoc tkví jedině v tom, že jsem za dvacet let našel v celém městě pouze jediného inteligentního člověka - a to je blázen."


Tehdy, řekne-li vám někdo: "Hle, tu je Mesiáš nebo tam," nevěřte!
Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci.


Jakmile ve mně žena jednou vidí nikoli člověka, nikoli tvora sobě rovného, a celý život se stará jen o to, aby se zalíbila, totiž ovládla mě, jakápak tu může být řeč o rovnoprávnosti? Och, nevěřte jim, jsou příliš chytré! My muži se staráme o jejich svobodu, ale ony o tuto svobodu vůbec nestojí, jenom se tak tváří. Strašně chytré, děsně chytré!
(Čechov: Ariadna)


Denis Diderot:
Nevěřte tomu, kdo chce zavádět pořádek. Předpisovat, to vždycky znamená činit ze sebe pána druhých a omezovat je.


Ať už je to jak chce, nevěřte, Trójané, tomu koni! Musíme se bát Danaů, i když dávají dary!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm