Ó běda, ty člověčí plemeno!

11. září 2014 v 15:18 | Misantrop

Námět, trapný pro každého příslušníka plemene, které si přivlastnilo nespravedlivou vládu nad ostatními tvory.


Tupé a slaboduché plemeno! Budeš litovat, že ses tak chovalo. Vzpomeň si na mne. Budeš toho litovat, ba ano. Budeš litovat. Mé básnické dílo nebude nic jiného než neustálé útočení všemi prostředky na člověka, toho divokého dravce, a na Stvořitele, který neměl takovou havěť zplodit. Až do konce mého života se budou hromadit svazky na svazky, avšak najde se v nich jedině tato myšlenka, stále přítomná v mém vědomí!


Zpočátku si na zemi žila plemena lidská
stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,
bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem;
lidé přec vůčihledě a rychle v starosti stárnou.


Pygmejové mě vždy fascinovali jako snad jediní lidé, kteří se dokázali přizpůsobit pralesu, místo aby přizpůsobovali prales sobě, jako to dělají ostatní lidé. I když není pravda, podle moderních poznatků, že je to prapůvodní lidské plemeno.


Arabie je nejmizernější kout na světě. Jak se řekne "Arabie", chce se mně zvracet. Co je to? Je to taková mizerná poušť, nic jiného. Ženy jsou tam opice, muži zbabělí, smrdutí, nevzdělaní, nábožní šakalové a velbloudi. Je to takové mizerné plemeno židovské!
(Klíma: Soud Boží)


- "Ty lidské plemeno!
- Čeho jsi - schopné!" -


Zničila ho žena, věčný nepřítel mužů, toto hanebné plemeno, pro něž se na světě děje tolik zlého.


Příroda je to první, a není ani krutá, ani lhostejná; jen se řídí, řekl bych, jedním jediným zákonem, a to tak majestátně, že naprosto nevnímá subjektivní počitky nějakého člověka. To věděli indiáni severoamerických prérií, nejkrásnější lidské plemeno.


Já věštil jsem ze skvrn zaschlé krve, jíž je potřísněn hanebný lidský rod, plemeno nemírné ve všem a nehodné všeho kromě smrti.


Těší mě už to množství zla, které ti veš působí, ó lidské plemeno; jen bych si přál, aby ti ho působila ještě víc.
Kdyby země byla pokryta vešmi jako mořský břeh písečnými zrnky, lidské plemeno by v hrozných bolestech zahynulo. Jaká podívaná! A já, tkvěje s andělskými křídly nehybně ve výši, bych to pozoroval!


My, muži
modravých mraků,
plemeno draků,
odešli jsme do hor.


Má zuřivost neznala meze; zmocňovaly se mě záchvaty ukrutnosti a býval jsem nebezpečný pro každého, kdo se přiblížil k mým divokým očím, pokud arci náležel k mému plemenu. Byl-li to kůň nebo pes, nechal jsem ho být.


Dědictví hříšného plemene zanikne a jeho potomstvo bude trvale zneuctěno hanbou.


Věčný žid si řekl, že kdyby vláda nad zemí náležela plemenu krokodýlů, neprchal by tak.


Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí?


Jejich oči září temným a mocným plamenem, i nevěřím nejdřív, že by ty dvě ženy náležely k mému druhu. Jejich smích je pln sobeckého sebevědomí a jejich rysy působí odpudivě, nepochybuji tedy, že mám před očima dvě nejohyzdnější ukázky lidského plemene.


Poté co ztratil víru v lidstvo, usídlil se mu v srdci pocit prázdnoty a změnil se v misantropa.
"Ó běda!" zvolal. "Ty zlomyslné člověčí plemeno!"
(Čechov: Román s basou)


Lidské zákony mě ještě pronásledovaly svou pomstou, ač jsem neútočil na plemeno, které jsem tak klidně opustil; svědomí mi však nic nevyčítalo.


Přiznávám se upřímně, že od posledního návratu některé zkažené rysy mé jahuovské povahy ve mně ožily obcováním s několika lidmi z vašeho plemene, a zvláště obcováním s rodinou, což je nevyhnutelné; jinak bych se nebyl nikdy podjal tak zpozdilého záměru napravovat jahuovské plémě v našem království; ale ode všech takových blouznivých plánů jsem už navždy upustil.
A když jsem si pomyslil, že jsem s obcováním s příslušnicí jahujského plemene zplodil další Jahuy, pojal mě nesmírný stud, zmatek a děs.


"Mauglímu se teď v džungli nemůže celkem nic stát, protože mu neublíží ani had, ani pták, ani šelma. Nemá se tedy koho bát."
"Leda svého plemene," zašeptal Baghíra.


Tvé tváři couvnout z plamene?
Jsem Faust! Já tvého jsem plemene.


Nebýt možnosti denně ukájet své vražedné sadistické sklony na nebohých zvířatech, vrhli by se lidáci sami proti sobě - známe přece z archeologických nálezů, že minulost lidského plemene prošla bohatou a dlouhou lidožravou fází.


Předběhni svou dobu a přizpůsob se příštím věkům, kdy lidstvo vymře a místo toho zmetkovitého sériového plemene tu budou unikátní misantropové, kteří už se nebudou nadýmat pýchou a vystrkovat svoje břicho, uštknuté a otrávené tím jedovým zubem, jenž se chlapům tak nechráněně klimbá hned v levé, hned zas v pravé nohavici.


Antičtí autoři popisují kraje a rasy, kde se žilo vegetariánsky. Tak např. Hekataios z Milétu a Tacitus se zmiňují o tom, že obyvatelé severní části Řecka - Thrákie (= "čistý kraj") vůbec nejedli maso (proto byli lidmi "čistými") a byli známí svým zdravím. Ostatně i v našem století badatelé popisují jistá místa dlouhověkosti, izolovaná, hlavně vysokohorská údolí, kde po tisíce let žijí nevelké národy, živíce se zcela vegetariánsky a vyznačující se výrazně dobrým zdravotním stavem a dlouhověkostí. Možno se zde zmínit o "šťastném údolí" v Himálajích, kde žije malý nárůdek Hunza, nebo v údolí Vilcabamba v Andách, nebo o plemeni Tubu, žijícím v datlové oáze ve střední části Sahary.


Jakýsi Timón žil
potulným životem,
neschůdným trniskem
obličej oplocen měl,
jsa z plemen Lític.
(Aristofanés: Lýsistraté)


Stuart-Glennie promýšlel a hlásal teorii, že křesťanství patří k epoše (nebo spíš k úchylce, neboť vzniklo už 6000 let před Kristem a dávno se hroutí), která vznikla tehdy, když početně slabší bílá plemena z nezbytí opanovala plemena barevná kněžstvím a ctnost a lidové náboženství lopoty a pokory prohlásila za prostředek k vezdejšímu posvěcení člověka a k dosažení nebeské odplaty.
(G. B. Shaw: Majorka Barbora)


Já nechci nic mít s tím hadím plemenem.
Odříkám se ho, a pro mne - čert je vem!
(Molière: Škola pro muže)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm