Pravda vás vždycky štvala

2. září 2014 v 14:12 | Misantrop
Édouard Debat-Ponsan:
Pravda vystupující ze studny (1898)


VÍM - K HNĚVU NA MNE PŘÍČINU -
KNÍŽKA TATO - ŽE ZAVDÁ...! -
- KLIDNÝM VŠAK ZRAKEM SPOČINU
NA NÍ! - V ŠÍŘ VOLÁM - V OTČINU -:
- "ZLOBTE SE! VŽDYŤ TO - PRAVDA...!


Život je krátký a pravda působí do budoucnosti a žije dlouho: řekněme tedy pravdu.
Pravda není děvka, která se věší na krk těm, kdo po ní netouží; spíše je to nepřístupná kráska, jejíž přízní si nemůže být jist ani ten, kdo jí všechno obětoval.


Pravda nemůže být nikdy zvrhlá! Tajit pravdu je zvrhlost!


Mohlo by to být až příliš pravda. Bez příměsi, jako destilovaná voda. Když pravda není nic než pravda, je to nepřirozené, je to abstrakce nepodobná ničemu ve skutečném světě. V přírodě je k základní pravdě vždycky přimíseno tolik nezávažných věcí. Proto nás dojímá umění - právě proto, že je neporušené všemi těmi vedlejšími věcmi skutečného života. Skutečné orgie nikdy tolik nevzrušují jako pornografické knihy.


Soudíte jistě jako já, že pravda má přednost před všemi jinými ohledy.


Je to částečně pravda. Ale není to tak úplně pravda. Lidi si vždycky myslej, že je něco úplně pravda.


Kdyby člověk, mající jako bůh pravdu, jedinou pravdu, pustil ji z rukou, svět byl by jí rázem zničen a vesmír by se ihned rozplynul jako stín. Božská pravda jako poslední soud rozdrtila by jej na prach.


Plála by již dávno pravda skvěle,
kdyby ku lži přistoupili směle.


Faleš se často nazývá rozvahou a pravda hloupostí - na pravdu se hledívá přinejmenším jako na pošetilost. Je nebezpečná a nebezpečné ctnosti budou vždy přičítány za vady.


Je samo o sobě zcela lhostejné, je-li něco pravda, je však svrchovaně důležité, pokud se věří, že něco je pravda. Pravda, a víra, že něco je pravda: dva světy zájmů, ležící každý zcela jinde, téměř protichůdné světy, - každého z obojího docházíme zcela různými cestami.


Pravda nemá na lidstvo vliv. A bylo by nepříjemné, kdyby jej měla, neboť je na odpor jak povaze lidí, tak jejich zájmům.
(France: Ametystový prsten)


Pravda nemůže být vymyšlena. Pravda je věčná, bezčasová. Takže je absurdní říci: "Já jsem ji objevil." Ty jsi ji pouze znovuobjevil; nikdy jsi ji neobjevil - pouze znovuobjevil. Je objevována stále znovu a znovu, milionkrát! Ty ji vždy znovuobjevíš; nikdy neobjevíš.


"To a to je pravda," říkáme. "Můžete namítat co chcete, nás to nezajímá. Ale za několik let tu beztak bude policie a ta vám ukáže, kdo má pravdu."


Je už dávno na čase, aby lidé pochopili, že pravda nemůže se posuzovat z hlediska určitého prospěchu, určitého praktického použití. Pravda jest pravdou - a to postačí. Není v ní ničeho škodlivého ani prospěšného, je ke všem lidem stejná.


Pravda je pes, který patří do psince a musí dostat karabáčem, zatímco milostpaní čubička smí stát u krbu a smrdět.
(Shakespeare: Král Lear)


Pravda náleží nemnohým; klam, ježto je tak rozšířený, kdekomu.


Pravda pálí, že? Podívejte se na statistiky. Zabíjí dál a dál. Pořád vítězí. Pravdě neuniknete.


Zastrašování, přesvědčování, klam
Pravda je jenom jedna a já ji znám.


Kdyby existovala pravda o světě, určitě by nebyla lidská.
(Joseph Brodsky)


Pouze trpící bytosti chtějí pravdu. Člověk je jako ostatní zvířata, chce potravu a úspěch a ženy, nikoliv pravdu.
(Robinson Jeffers)


Darwinova teorie učí, že zaujetí pro pravdu není pro přežití nebo množení nutné, je naopak často nevýhodou.


Nevím, co namítat. Vy to totiž točíte tak šikovně, že se zdá, jako byste měl opravdu pravdu. Ale ono je zatím pravda, že opravdu pravdu nemáte.
(Molière: Don Juan)


Faleš létá a pravda za ní pokulhává. Uvážím-li, že mnoho lidí má vrozené sklony lhát a spousta zase slepě věřit, nevím, co si mám myslet o zásadě, kterou tak často slýchám ze všech úst, totiž že pravda nakonec vždycky zvítězí; zatímco pravda, o níž se tvrdí, že leží na dně studny, jako by tam byla pohřbena pod hromadou kamení.


Lež je košer. A pravda je dokonávající vykrvácené dobytče s podříznutým hrdlem, z něhož si rudá chátra zaživa odřezává kusy masa. Existuje skryté přesvědčení, že lidé mohou žít v klidu a míru jen ve lži, nikoliv v pravdě, jen v otroctví, nikoliv na svobodě.


Jediná pravda země zní: aby moh' někdo svobodně žít, musí jiný chcípnout.


Každý má prostě svoji neotřesitelnou pravdu, kterou si chrání před okolními zásahy, ať už je ta pravda jakákoli - může být v očích jeho protivníka čistou lží.


Jakákoli pravda je lepší než předstírání pravdy.


To na ženách obdivuji stále,
že lžou, jak dýchají, vše vsadí na lež,
až sama pravda vyhlíží jak faleš.

Vždyť co je vlastně lež? Což říci nelze,
že pravda v převleku? Já ptám se vás -
a myslím reky, historiky, kněze -
zda není v pravdě lež, co v těstě kvas?
(Byron: Don Juan)


PRAVDA je málokdy záživnější než rovnice 2 x 2 = 4.


Není to zvláštní, že všechno ztrácí hodnotu, jakmile to přestane být darem - dokonce i pravda? Dovedete vůbec vyslechnout pravdu? Všichni nejsou dost pravdiví na to, aby mohli pravdu slyšet, to je na tom to smutné.


Orwell se obával toho, že by byla pravda před námi skryta. Huxley se obával toho, že by pravda utonula v moři bezvýznamnosti.
(Postman: Ubavíme se k smrti)


PRAVDA je jen ledská představa o skutečnosti. A protože je človjek omylný, je jeho pravda vždy jen MYLNÁ představa o skutečnosti. Nejvíc pravdu mají zvířata dosud vědou nepotvrzená, jako jsem Já, všechny druhy yettiů, podmořské příšery, lochneska, sněžný levhart a jiná, pravdu mají divoká zvířata, z ledů mají pravdu jen cynici. Skutečná pravda je cynická.


Pravda vás vždycky štvala.


Tak a teď si s ohromnou chutí přečtu všechny mé spisy! V nich je všecko: vášeň, láska, nenávist, poetika i humor, a hlavně pravda pravdoucí!

NAHÁ PRAVDA:
"Pravda je oheň
a pravdu říkat znamená
osvětlovat a planout."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm