Jen to nejhorší

26. října 2014 v 15:30 | Misantrop

Ze všeho nejhorší je soucit a tolerance.


Nejhorším trestem by pro mne bylo toto: Sdílet nevytopenou celu s bandou otravných idiotů a nemoci poslouchat hudbu, nemoci zpívat a nemít žádné rezonující předměty, jež by vyluzovaly rytmické tóny.


Nejhorší jsou ukradené tituly, tj. takové, které už nese jiná kniha; neboť za prvé je to plagiát a za druhé zcela jasný důkaz totálního nedostatku originality: neboť kdo jí nemá dost na to, aby své knize vymyslel nový titul, bude ještě mnohem méně schopen dát knize nový obsah.


Vlci se lidem nepodobají v žádném ohledu, neřkuli v tom nejhorším; vlci jsou mnohem lepší než jejich zlá pověst, budovaná po staletí lidmi, kteří jsou horší smečkou než i ty nejstrašlivější pozemské bestie.


Člověk je nejhorší netvor, jakého znám.


A nejhorší je, že není naděje na zlepšení! A po takových lidech bych měl toužit?


Je krušné mít nad sebou dohlížitele, ale nejhorší ze všeho je, když jste sami sobě otrokářem.


Za "radostným poselstvím" šlo v patách poselství nejhorší: poselství Pavlovo.


Jistě má nějaká svá tajemství - ošklivá tajemství, vypadá na to - tajemství tak temná, že v porovnání s nimi i to nejhorší bylo by jako sluneční jas.


Dožijeme se co nevidět systému, proti němuž je fašismus idylkou. Nejhorší je, že si to nikdo nevymyslel. Nikde nesedí žádný žlučovitý skřet, který by sadisticky spřádal plány a udílel telefonem příkazy. Je to mnohem strašnější, nikde není přímého viníka, věci jsou v chodu samy od sebe, řízeny abstraktním mechanismem příčin a následků, nelze je zadržet, lze je jen předpovídat a čekat, že bude stále hůř a hůře.


Nesmíme zapomínat, že panovníci dnešního Ruska jsou krvežízniví odporní zločinci, že se jedná o vyvrhele lidstva, kteří zvýhodněni okolnostmi tragické hodiny převálcovali obrovský stát a ve své odporné krvelačnosti vyvraždili a vyhubili miliony své dřívější inteligence a v průběhu necelých deseti let nastolili nejhorší tyranii všech dob.


Tím, že se zbavíme industriální společnosti, bude vykonáno mnoho. Uvolní se tím nejhorší tlak na přírodu a rány se budou moci začít hojit.


Už v době před školní docházkou, ale i potom ve škole, jsem byla zase ta nejhorší a nejotloukanější.


Vůbec nejhorší z ochránců zvířat jsou milovníci zvířat, často trefně přezdívaní "milenci zvířat". No, ono jde spíš o milovnice či "milenky", skládající se ze starých panen, přestárlých kurev v důchodě a jiných polepšených světic. Takové gorgony praktikují na zvířatech jakousi křesťanskou lásku, což znamená, že je peskují a vychovávají nejčastěji proti jejich vůli.


Snad nejhorší zločin člověka - týrání a zabíjení zvířat.


Nemůžu poslouchat rádio, nemůžu se dívat na televizi, aniž bych reálně netrpěl tím, co slyším. Nemluvě o psaném slově v novinách, časopisech, knihách a internetu - tam je to nejhorší.


Na světě je sice hodně špatného, ale nejhorší zůstává společnost.


Nejhorší ze všech úzkostí je žít a nepoznávat sami sebe, nevědět, kdo jsme.


Snaživí blbci. Nejhorší druh lidí co znám, protože ti ještě ke všemu vyčtou, že jim tu blbárnu kazíš!


"Můj drahý přítel" je můj nejhorší nepřítel.


Štěstí je nejhorší ze všech lží.


Proč ti nejlepší odcházejí vždy první a ti nejhorší jsou tu pořád?


Ti nejpopulárnější hudebníci, nebo vůbec umělci, věci a tak dále, jsou většinou ti nejhorší, nebo přinejmenším méně dobří než nepříliš známí géniové, jež nikdo nechápe a neocení.


Díval jsem se, jak nalévala čaj, jak kývala nohou, jak nesla lžičku k ústům, jak srkala, pila tekutinu, a nenáviděl jsem ji za to jako za nejhorší chování.


Vrať kulhavému zdravou chůzi a způsobíš mu nejhorší škodu: neboť sotva může utíkat, unesou ho jeho nohy a jeho neřesti spolu.


A z toho zřejmo je, jak je žena velkým zlem.
Krásným šperkem přiodívá, nešťastník,
a rouchem zdobí sochu ze všech nejhorší.
(Eurípidés: Hippolytos)


Mnoho lidí má ten zvyk: když chtějí něco mít, jsou potud dobří, než to získají; když ale mají, po čem toužili, jsou z dobrých nejhorší a proradní.
(Plautus: Zajatci)


Nejmocnější, tvořivý člověk by musel být nejhorší, pokud by prosazoval u všech lidí svůj ideál proti jejich a přetvářel je k obrazu svému.


Neměj strach!
Nejhorší smrt je z vyděšení


A přece lze pochybovat, uvažujeme-li, zda průmyslové výrobky nejsou méně škodlivé chudým, kteří je vyrábějí, než bohatým, kteří je užívají, a zda ze všech zel života není luxus nejhorší.


Škola, i ta nejlepší, je pořád trochu horší než nejhorší káznice.
(Klíma: Dětství)


I ta nejhorší nepřízeň osudu musí nakonec podlehnout neúnavné odvaze filosofie.


Lidský smrad = nejhorší smrad, co znám.


Nejhorší chátra jistotu ti dá,
žes člověk v lidské společnosti.


S lidskými záležitostmi to není zařízeno tak dobře, aby se lepší líbilo většině: dav je důkazem, že bylo zvoleno to nejhorší. Hledejme tedy, co je nejlepší, ne co je nejběžnější, hledejme to, co nás uvede ve stav věčné blaženosti, ne co schválil dav, nejhorší vykladač pravdy.


Ze všeho nejhorší je to, čemu říkám "jezuitský syndrom". To je přesvědčení o tom, že to, co je dobré pro jednoho, je dobré také pro druhého.


Před 2700 lety se řecký básník Hésiodos domníval, že v posloupnosti lidských pokolení od zlatého k železnému je právě to jeho nejhorší, jaké může být. To byl ovšem ještě optimista. Neznal zdaleka dnešní pokolení.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm