Jsme ve vězení

3. října 2014 v 15:13 | Misantrop
Theodor Leopold Weller: Návštěva ve vězení


Hamlet: Dovolte, abych se důkladněji tázal: Co jste vlastně, dobří přátelé, zavinili u paní Štěstěny, že vás poslala sem do vězení?
Guildenstern: Do vězení, můj princi?
Hamlet: Dánsko jest vězením.
Rosenkranc: Pak je svět také vězením.
Hamlet: Ó - kapitální vězení! - v kterémž jest mnoho klecí, žalářních děr a sklepů; - ba Dánsko jest jedno z nejhorších.
Rosenkranc: To nemyslíme, můj princi.
Hamlet: Nu, pak vám není vězením; neboť není na světě věci, která by sama v sobě byla dobrá neb zlá - teprv myšlením stává se tím neb oním. - Mně jest vězením.
Rosenkranc: Pak vaše ctižádost je vězením činí. Jeť vašemu duchu příliš těsné.
(Shakespeare: Hamlet)


Pomyslete na ty lidi ve světě, co by dali všechno, co mají, za to, aby se mohli dostat ven ze svých čachrů a aby byli na takovém místě, jako je tohle - jenže oni se ven z těch čachrů dostat nemůžou! Jsme tedy my ve vězení, nebo jsou tam oni?


Jeho touha po vládě byla tak silná, že celý jeho život proměnila v pochmurné vězení.


Škola je jako vězení. Ale je krutější než vězení. Tam nejste přinuceni číst knihy sepsané těmi, kdo nejsou schopni vytvořit čtivou literaturu. Pokud nejste s to memorovat nezáživný obsah těchto děl, pak jste biti i jinak mučeni. Ve vězení také trápí vaše tělo, ale netrápí váš mozek.


Od zřízení nejlepší z republik jsme prodělali dvanáct set dvacet devět tiskových procesů, z nichž pro spisovatele vzešlo: tři tisíce sto jedenačtyřicet let vězení a nepatrná sumička sedm miliónů sto deset tisíc pět set franků pokuty. - Roztomilé, co?


Už bych nevydržel být uzavřený mezi čtyřmi zdmi - i ulice ohraničují zdi! Připadal bych si jak ve vězení, jak v rakvi!


Mezi nástupem do zaměstnání a nástupem do vězení není zas až tak velký rozdíl. Úplně vám to zlikviduje soukromý život.


Musím jít ven pokaždé, kdy to jen trochu jde. Jinak bych se asi zbláznil. Jinak bych si připadal jako ve vězení a měl bych pocit promarněného života.


Píšeš mi, že jsi ve vězení našla únik před světem. Myslím, že Ti tam bude alespoň nějakou dobu dobře. To je tak - když je už člověk na dně, hledá úkryt před nepohodou života.
(Dopis do vězení Olze Hepnarové)


Vězení není pro zločince žádným trestem; nebojí se ho, protože tam ničím netrpí. Všechno mu donesou, obslouží ho. To je faktická beztrestnost, ba navádění k trestnému činu! Dnes je skoro pohodlnější sedět v base, než si těžce vydělávat na svůj denní chléb na svobodě. Kdyby tak jedly děti v Africe, jako si debužírují muklové!


Kvůli předtuchám, jež mě znepokojovaly, bych si býval přál, aby mi z toho útočiště udělali doživotní vězení, aby mě tam zavřeli navždycky, aby mě připravili o veškerou možnost a naději se z něj dostat, a znemožnili mi jakékoli styky s pevninou, a tím, že bych nevěděl, co se na světě děje, zapomněl bych, že existuje, stejně jako by lidé zapomněli, že existuji já.


Měl jsem a dosud mám nejaristokratičtější záliby, udělal bych pro blaho lidu všechno, ale myslím, že bych raději polovinu každého měsíce strávil ve vězení než s lidmi v hospodě.


Ti, kteří mají vlasy krátké, ostříhané (či oholené), jsou často titíž, kteří žijí pod společenskou kontrolou, jako například ve vězení, nebo je to trest za nějaké provinění, kdežto ti, kteří mají vlasy dlouhé, žijí typicky vně společenských systémů.


Verbež pohrdá kriminálníkem snad jen právě proto, aby si zalhala, že sama žije celý svůj život v duševním i fyzickém vězení.


Rád bych řekl svým bližním jednou provždy: Pokud jen můžete, žijte volně, neupoutáni k ničemu! Je v tom jen malý rozdíl být upoután k farmě nebo k mřížím okresního vězení.


Před pár dny jsem dostal z vězení dopis od nějakého chlápka. Psal mi, že už zapomněl, jaké to je být "na svobodě". Nevím, že by něco takového existovalo. Odepsal jsem mu. Jako bych psal dopis na Mars.


Není horšího vězení nad školy! Nechápu, že lidé mohou se bát žalářů, když proseděli všichni aspoň 8 roků v trestnici, proti níž všechny státní nejsou ničím!
(Klíma: Soud Boží)


To, čemu lidé říkají "svoboda", je jen druh poroby, s níž většina souhlasí. Nejsem-li sám, nejsem svobodný. Nerozhoduji-li o sobě sám, nejsem svobodný. Je zvláštní, že tyto jednoduché premisy odmítají ti, kteří věří, že bojují za svobodu, k čemuž účelu se spojují do různých organizací. To je jako kdyby se chtěl někdo vyhnout dalšímu životu v manželství nikoliv rozvodem, nýbrž tím, že se nechá zavřít do vězení.


Seděl v svém pokoji a uvažoval o plánu cesty, jako dovedný zloděj nebo čaroděj ve vězení někdy vytahuje nohy z uzamčených pout, aby v sobě živil přesvědčení, že jeho záchrana je možná, ba mnohem bližší, než se domnívají jeho krátkozrací strážcové.


Často nevyjdu celý týden z domu a žiju velice spokojeně. Ze stejně dlouhého domácího vězení na něčí rozkaz bych onemocněl. Kde je svoboda myšlení, tam se člověk s lehkostí pohybuje ve svém kruhu, kde je myšlení pod nátlakem, tam se i dovolené myšlenky vynořují s bojácnou tváří.


Matčinu omezenému mozku připadá psychiatrické oddělení jako lákavá alternativa. Ne. Něco takového nepřichází v úvahu. To už raději do vězení. Tam jste omezeni pouze fyzicky. Kdežto na psychiatrii si zahrávají s vaší duší a světonázorem a zdravým rozumem. To by nesnesl.


KUKLA křičí:
Místo! místo! já se zrodím,
z vězení celý svět osvobodím!
Jaká ohromná myšlenka!


Křesťanství ospravedlňuje bezectnou, zbytečnou a žalostnou existenci člověka na zemi zázračnou láskou Boha, který nestvořil - jak se mylně domnívali krásní Řekové - člověka pro radostné, sebevědomé bytí na zemi, nýbrž uzavřel ho zde do hnusného vězení, aby mu odměnou za opovržení k sobě samému, jež zde nasál, připravil po smrti nekonečný stav nejpříjemnější a nejnečinnější blaženosti.


A tak jsme byli od prvopočátku bezprávnými otroky, potom nevolníky na vlastním políčku a nakonec ubohými bezzemky, vyhnanými z vlastní živné půdy a nahnanými z čistého zdravého venkova do chorých, úchylných, černým morem nakažených měst, kde nás opili levným alkoholem, kde nás kurvy kazili chtíčem a syfilidou, kde nás pejzatí, nosatí die Scheiß-Ausländer odírali lichvou a kde nás břichatí vyžírkové nechali pozavírat jako do vězení do svých špinavých páchnoucích fabrik!


Takových idiotů, kteří ze života dělají nesnesitelné vězení, bez slunce a bez radosti, jsou milióny!


Nepomýšlím na sňatek vůbec, zatím bych raději šel do vězení.


Vyhlásili v celém areálu podniku zákaz kouření. Já sice nekouřím (ve fabrice by mi to ani nechutnalo, nebyl by to ten pravý požitek) a kouření nesnáším, ale přesto mi to přijde jaksi nepříjemné, zavánějící kriminálem a bachařinou; ba i v tom vězení mohou jistě kouřit a nemusejí tam nic dělat.


Jakýkoli vzor se stane vězením, protože život, to je nepřetržitá změna.


Když vidím zvířata narozená na svobodě, jak nenávidí zajetí a rozbíjejí si hlavy o mříže svých vězení, když vidím množství divochů, zcela nahých, kteří pohrdají rozkoší Evropanů a čelí hladu, ohni, železu a smrti, aby zachovali svou nezávislost, cítím, že nepřísluší otrokům uvažovat o svobodě.


Když se ho zeptali, jestli se neobává, že ve vězení přijde o rozum, odpověděl:
"Ne. Jestli se něčeho v tomto smyslu obávám, tak pouze toho, že si zvyknu na zdejší prostředí, zpohodlním a přestanu jakkoli vzdorovat. A bojím se, že bych mohl léty zapomenout, začít ztrácet vzpomínky na hory a lesy, a úplně nejvíc ze všeho se obávám, že bych mohl ztratit celkový cit pro divokou přírodu a kontakt s ní. Ale nevěřím, že vězení zlomí mého ducha."


Sedmdesátá léta jsem strávil zavřený ve vězení, kterým je škola. Pro někoho může být škola úžasná příležitost něco se dozvědět. Pro mne byla. Dozvěděl jsem se, že ji fakt nesnáším.


Ve svém věčném vězení jsem se mnoho napřemýšlel. Jak ve mně vzrostla všeobecná nenávist k lidstvu, to uhodneš.


Věru špatně jsme založili naše životy, když domov je nám nepřítelem a vězením, a my z něj proto musíme prchat do bezdomoví, abychom v samotě nalezli spásu, abychom nalezli volnost a moudrost a abychom seznali svůj omyl!


Mohou mě vsadit do vězení, dát na mučidla, dobrá, ale nikdy mě nedonutí, abych lhal svému svědomí.
(Stendhal: Vzpomínky italského šlechtice)


Fialový hrom dostal domácí vězení, poněvadž práskl do kardinálů na římském koncilu. Darmo se vymlouval, že koncil odhlasoval, že rouhači mají bleskem být usmrceni.
(Hašek: Fialový hrom)


Hloupí a pošetilí se zbytečně namáhají
Lnou ke zdroji trápení, jež potkávají
Patero běd - zel desatero
I trojí jed - bez nich pro ně bytí není
Zemřou, do země jdou jako do vězení


Paul Valéry:
Byl to originál. Od té doby je ve vězení.


CUSTODIA HONESTA
Čestné vězení


Ve vězení pro nebezpečné psychotiky poznal jen další lidskou obdobu klecí pro divoká zvířata. I tam bránil svou "rodinu". I tam toužil po svobodě v lidském světě, jenž je jedinou takovou velkou klecí. - Krásný byl závěr filmu, kdy "šílený" vědec prchá z vězení, stoupá k lesu a mizí navždy v temné zeleni džungle. - "Nenajdete ho. On už se nevrátí."
(Misantrop: komentář k filmu Instinkt)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm