Příbuzní - smí to vůbec být?

24. října 2014 v 15:36 | Misantrop

Načeradec: "Podívejte se na tohle: tolik příbuzných pohromadě - no, smí to vůbec být? Přece příbuzní by měli být policejně zakázaní! Policie! Příbuzní, rozejděte se! Ven!"


Je přinejmenším pošetilé přičítat zvláštní význam stykům s příbuznými, s nimiž nás ve většině případů nespojuje nic, kromě společného rodu, jejž jsme si ovšem nevybrali dobrovolně a svobodně, s lidmi, kteří s námi nemají společné názory ani cíle, když si prostě nerozumíme. Dávám přednost příbuzenství ducha před příbuzenstvím krve.


Soused tě udá, příbuzní tě zapřou, přátelé zradí, nikdo ti nepomůže.


Nehledě na tu protivnou zimu, furt k nám lezou nějací příbuzní, na které nejsem zvědavý, které jsem nezval a které už málem ani neznám a znát nechci.


To je tedy renesance, o které jsem si myslel, že byla nejušlechtilejší dobou v dějinách. A zatím papežové měli nemanželské děti, které se stávaly v osmnácti letech kardinály a příbuzní se vraždili, jako by se nechumelilo.


Moji lidští příbuzní si jistě myslí, že jsem blázen. Nebudu jim to vyvracet. Jak bych také mohl, vždyť nehovořím lidštinou.


Čestným člověkem mě udělala kniha, kterou jsem četl potají, proti vůli svých příbuzných.


Bonobové, asi naši nejbližší biologičtí příbuzní, se zabývají sexem víc kvůli společenským důvodům než kvůli reprodukci.


Jak dokázali primatologové, naši nejbližší příbuzní mezi lidoopy mají mnohé duševní schopnosti, které jsme si zvykli považovat za výhradně lidské.


Kněží, kteří u nás večeřeli, si chtěli zasloužit pohostinství mých příbuzných a vykládali mi nadšeně o Royaumontově Bibli; přeslazený a úlisný tón ve mně budil nejhlubší nechuť. Příbuzní, stejně jako dnešní králové, chtěli, aby mne náboženství udržovalo v poddanství, ale já jsem byl plný vzpoury.


Počasí je hnusné. Doma mají haha to čiči (japonsky máma a táta) mejdan na oslavu tátových narozenin. Je mu právě 75 let. Za dveřmi je bot jako před orientálním chrámem. Zalézám honem do pokoje a zamykám se, aby mě nepřišli otravovat. Nemám rád tyhle sešlosti a cizí lidi navrch v bytě. I když to jsou příbuzní, mně příbuzní nejsou v ničem. A i kdyby nakrásně byli; chci být sám.


Toto je tajemná rovnost!
Ten, kdo jí dosáhl, nikde nemá příbuzných.


Kdo si oblíbil v pohádkách záporné hrdiny a v detektivkách sympatizuje se zločinci, jimž přeje, aby je neodhalili, ten je zaručeně mým duchovním příbuzným.


U nás se neustále, až to bylo protivné, mluvilo o lásce k příbuzným. Ti dobří lidé nazývali láskou neustálé pronásledování, kterým mě již pět nebo šest let uctívali.


Misantrope, Misantrope, co se to jen z tebe stalo? Co se to jen s tebou děje? Proč jsi takový? Příbuzným se vyhýbáš, lidí se straníš, jen samotu vyhledáváš.


To hovno, jež jsi teď vysral,
snad abys příbuzným poslal,
chlubě se jím, by viděli,
že činíš se i v neděli.


Člověk se nerodí svobodný, ale rodí se již svázaný závazky vůči rodičům, příbuzným, kolektivu, státu a morálce.


Když jsem se snažil vysvětlit lidem dharmu, mé matce, příbuzným, přítelkyním, prostě všem, nikdy neposlouchali, vždycky chtěli, abych poslouchal já je, oni všechno totiž věděli, já ne, já byl prostě jenom hloupý, mladý cucák a nepraktický blázen, který nechápe skutečný význam tohohle strašně důležitého a hrozně reálného světa.


I - jen ať se nestydí za příbuzné!

Člověk - "pán přírody" -
na opici hledí s patra
- V ní "zvíře" vidí! -
- Za zpět zůstavšího - bratra
pročpak se - stydí?


Ustaňte, volá můj hlas, ó, ustaňte bezbožnou vraždou
vyhánět příbuzné duše a krev svou sytiti krví!


Abys však nemyslil, že ti uvádím jen příklad samotáře, který neměl ani ženu, ani děti, ani vlast, ani přátele, ani příbuzné, kteří by ho dovedli obrátit a rozptýlit, vezmi si Sókrata a pozoruj ho: měl manželku a děti, ale jen jako cizí majetek.


Vyslovuje se v ní (v knize) myšlenka, že lidoopi jsou našimi nejbližšími příbuznými, což je, myslím, průkopnická teze až pozdějších vědců, kteří si na ní vydobyli slávu a uznání. Však si Schopenhauer na nejednom místě stěžuje na to, že jej "profesoři filosofie" v čele s Hegelem ostentativně přehlížejí!


Společnost moudrých přináší štěstí stejně jako setkání s milovanými příbuznými.


U některých národů se, jak známo, udržuje ustanovení, že příbuzní snědí nebožtíky, a dokonce prý se často zlobí na nemocné, že se maso nemocí zhoršuje.


Jak šťastni byli Buddha nebo Shakespeare, že je hodní příbuzní a doktoři neléčili z extází a inspirací! Doktoři a hodní příbuzní způsobí nakonec to, že lidstvo otupí, prostřednost bude považována za genialitu a civilizace zahyne.
(Čechov: Černý mnich)


Manuův zákoník, nejvyšší hinduistická autorita ve věcech společenských a rodinných vztahů, mezi formami uzavření sňatku uvádí i takové, jako je únos nevěsty a pobití jejích příbuzných.


Vraždili se příbuzní, vraždili se bratři. Muž usiloval o život své ženy, manželka ohrožovala život manželův. Ubohé byly děti, jimž zemřela matka a na její místo nastoupila macecha. Co zkusily, a nakonec? Najednou jim zlá macecha dokonce namíchala jed a otrávila je.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm