S pocitem největšího potěšení

1. října 2014 v 13:28 | Misantrop
Rembrandt: Autoportrét s vlastní ženou Saskií


EDITE, BIBITE, POST MORTEM NULLA VOLUPTAS
Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení
Motiv z latinských náhrobních nápisů, také slova staré studentské pijácké písně.


Jel zvolna údolími a horami s pocitem největšího potěšení. Viděl tu po prvé převislé skály, šumící bystřiny, obrostlé skalní stěny a hluboké propasti, a přece těkaly už sny jeho nejranějšího mládí v takových krajinách. Cítil se při těchto podívaných omlazen, všechny prožité bolesti byly smyty s jeho duše.


Skutečně spravedlivé je pouze to, co přináší potěšení, a nespravedlivé to, co končí trestem.


Vypadá to tak, že se tvůrci v samotě a tichu dlouho do noci namáhají a snaží, aby poskytli potěšení lidem, kteří jsou zvyklí pohybovat se uprostřed davů a v hluku a plody jejich námahy vychutnají leda nepatrně.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Zlo rodí zlo a první utrpení budí představu o potěšení trápit někoho jiného.


Láska. Nevyčerpatelný námět, ale přitom bez pointy. Neznám nic nudnějšího. Koho to může zajímat? Maximálně jako zdroj potěšení a tělesné rozkoše. Jak se to zvrhne v něco jiného, v manželství, v závislost, v otročinu, výčitky a podobnou veteš, rychle od toho pryč.


Mít potěšení z toho, čemu ředitelé vašich škol říkají napodobení války na hřištích, taková představa by lidem u nás v údolí připadala naprosto barbarská - považovali by to za vyloženě zlovolné podněcování nižších pudů.


Pokud se někdo stýká s nějakým jiným člověkem nebo nějakými jinými lidmi jen pro vlastní potěšení, je to v pořádku, ale jestliže se tenhle vzájemný styk stane potřebou (drogou!), je to odporná slabost!


Já nenalézám potěšení ani v muži ani v ženě.
(Shakespeare: Hamlet)


Možná přijde den, kdy půda bude rozdělena na soukromé parky, které budou přinášet omezené a výlučné potěšení jen několika málo lidem.
(Thoreau: Chůze)


Moudrý člověk se ani nezříká života, ani se nebojí nežít; neboť se mu ani neprotiví žít, ani se mu nezdá, že nežít je něco zlého. Stejně jako si nevybírá pokrm, kterého je nejvíce, ale ten, který je nejchutnější, tak plodně využívá ne toho času, který je nejdelší, ale toho, který přináší největší potěšení.


Nemá snad jednotlivec rozhodovat o tom, co mu poskytuje nebo neposkytuje potěšení? Proto si tedy z toho šikanování, které by rádo usměrnilo vkus obecenstva, nic nedělejme a dbejme vždycky jenom dojmu, kterým hra na nás působí.
(Molière: Kritika Školy pro ženy)


Ze všech živočichů je člověk jediný krutý tvor. Jenom on působí bolest, protože mu to dělá potěšení.


Lidé zabíjejí zvířata nejen na jatkách, ale i na lovech, ze kterých si činí sport, zábavu pro své potěšení. Zabíjení pro potěšení je něčím obludným, nelidským a za takové by se mělo považovat. Zabíjení je vždy drsnou činností. A zabíjení pro potěšení je potupné, hanlivé.


To by byla věc! Lovit bouchaly! Člověk má chcípnout, tak jak žije! Zvláště do takovýho parchanta úskočnýho bych to "našil" s potěšením!


Vidět, jak četbou a vyšším vzděláním nedotčený primitivní tvor bere do rukou jeden z mých nejnádhernějších klenotů mé soukromé knihovny, dává si jej před studiem dosud nezkažené oči a hltá jeho obsah, trochu se u toho červená panenským studem a líbí se mu to natolik, že chce v této misantropu libé duševní činnosti pokračovat někdy příště, k čemuž účelu si do knížky vloží svoji vlastní záložku - toto vidět rovná se stejnému potěšení, jako samotná četba.


Stejně jako se dravá zvěř nepožírá navzájem, nepojídá ani člověk maso lidské; ale dělá něco, co jiná zvířata nedělají téměř nikdy: zabíjí své bližní; nepožírá je sice, ale zabíjí je, aby se zmocnil něčeho, po čem touží, aby jim zabránil užívat jejich majetku nebo také jenom pro potěšení.
(France: Blouznivá snění)


La Rochefoucauld má podezření, že "ctnost" je krásným slovem u těch, kterým neřest už nečiní žádného potěšení.


Básník si napsal na dveře: "Kdo tudy vstupuje, prokazuje mi čest; kdo tak nečiní - potěšení."


Je-li noc krásná, nespím-li, pozoruji hvězdy, které mi činí potěšení od té doby, co jsem zapomněl jejich jména.


Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení, jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů.


Z nemoci i ze smrti se lidé radují. Ale největší potěšení jim dělá, když se tváří, že z nemoci a ze smrti nemají radost.


Nový cumel k utišení!
Nová hračka pro lid! -
Moderní to potěšení
sluje: "právo volit"...!


Jsou-li činnosti různého druhu, jsou různého druhu i ta potěšení, která k nim patří. To bude patrno snad ještě lépe z toho, že požitek plynoucí z jiných zdrojů, je činnosti na překážku; například kdo má rád flétnu, není s to sledovat mluvené, kdykoli flétnistu zaslechne, protože má ze hry na flétnu větší potěšení než z činnosti právě přítomné.
(Aristotelés: Etika Nikomachova)


Ach, strkání, únavo, pocení, prachu, klení, proudy lidského masa, šlapání po kuřích okách, oblbení mozků, ohavné zápachy, zbytečné chození, výdechy davů, závany česnekové vůně, dejtež panu Patissotovi všecko potěšení, kolik se do něho vejde!
(Maupassant: Neděle pařížského měšťáka)


Pokud jde o nové pohledy, které nabízí nějaký román pro poznávání lidského srdce, velmi dobře si při nich připomínám všechny předchozí, a dokonce jsem rád, mohu-li je mezi řádky vyčíst. Tento druh potěšení se týká románů jen potud, pokud rozšiřují mé znalosti o člověku; neprojevuje se na snění, které je pravou rozkoší četby. Toto snění nelze zachytit.


Příjemný pocit z jídla a pití, jakož i veškeré potěšení, které má stejné odůvodnění, jsou sice podle jejich soudu žádoucí, ale jen kvůli zdraví.


STAROST
Koho já si poddám, není
na světě mu potěšení.


Užívání drog je nevysloveným přiznáním zakázané pravdy. Pro většinu lidí je štěstí mimo dosah. Naplnění lze hledat nikoliv v denním životě, nýbrž v úniku z něj. Protože je štěstí nedosažitelné, hledá lidská masa alespoň potěšení.


Vaši nabídku koupit naši zem uvážíme. Nebude to lehké, neboť tento kraj je nám svatý. Máme potěšení z těchto lesů. Nevím, jsme jiní než vy.


A co podotknout k Renčínovi? Těším se na jeho inteligentní, pesimistický humor. Vadí mi jen jeho rybářské vtipy, protože vraždění a mučení ryb, ubíjení někoho ze sportu, jen pro zvrhlé potěšení, nepovažuji ani trochu za vtipné, tím méně filosofické.


A vůbec rybáři - to je kapitola sama pro sebe: Kde se v nich bere to potěšení ze zbytečné krutosti?


Ztrestejte je odsudkem k samotě mezi jim podobnými, ať se užírají sami mezi lidmi, sami bez vás, bez potěšení, jež skýtá pohled na vás, nebeské ptáky, bez osvěžení, jež blaží ty šťastné, kteří se smějí čas od času občerstvit pohledem na jiného tvora než lidského!


"Mé dítě!" vzlykala. "Mé lesní dítě! Obejmi mě: pocházíš ze zetlelého listí, z vlhkosti, která mi činila potěšení."
(Bataille: Matka)


Slyšte mě a nečervenejte se, nevyčerpatelné karikatury krásna, beroucí vážně směšné hýkání své nejvýš opovrženíhodné duše; a nechápající, proč si Všemohoucí jednoho dne, ve vzácné chvíli znamenité šprýmovné nálady, která zajisté nepřekročuje velké obecné zákony grotesknosti, dopřál podivuhodné potěšení, že osídlil jistou oběžnici divnými drobnohlednými tvory, jimž se říká lidé a jejichž hmota se podobá hmotě růžového korálu.


"Nejde mi do hlavy, jak může mít někdo potěšení z toho, že číhá na divoké zvíře pro tu trochu zábavy, kterou takto vlastně ani nelze nazývat, když při ní lovec zabíjí nebohé zvíře, ačkoli nikomu neublížilo."
"A víte, Sancho, že se přece jen mýlíte!" řekl na to vévoda. "Hon je jakoby obrazem války. Je to cvičení, které mnoha lidem přináší opravdové potěšení."


Bouchal je obyčejný sadistický řezník, v řádu přírodním tedy jakási nestvůrná anomálie, od níž se s hnusem odvrací veškerý ušlechtilý vkus i jemnocit; řezník, jenž má potěšení pouze ze zabíjení, a je mu proto jedno, koho zabije.


S. L. Washburn:
Mnoha lidem působí potěšení, když vidí, jak jiní lidé trpí, nebo jim činí radost zabíjet zvířata. A až donedávna se na válku pohlíželo stejně jako na lov. Jiné lidské bytosti byly prostě jen tou nejnebezpečnější zvěří. Válka byla v dějinách lidstva příliš významná, než aby pro zúčastněné muže nebyla potěšením.


Z myšlenek žádného myslitele nemám tolik potěšení jako z vlastních.


Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora.
(Poe: Černý kocour)


Život je utrpení a stálý boj. Jenže dokud vítězíš, tak je furt na sebezabití času dost. Ovšem chápu, že ne každý má z toho zápasu potěšení a bojovat znamená nejen vítězit, ale i prohrávat.


Varuj se bestie Člověka, neboť on je spřeženec Ďábla. On jediný mezi božími primáty zabíjí ze sportu, pro potěšení nebo z chamtivosti.


Smradlavý svatý František. Smradlavý perverzní ubožák, kterého může vzrušit jen olizování vředů malomocných. Ne aby je vyléčil, kdepak! Jen aby je olízal. Pro vlastní potěšení, ne jejich. Vždyť je to hnus!


HORÁCOVA POLKA
Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa,
než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa.


Tihle zpropadení králové jsou mezi námi jako telata a neumějí nic a nejsou k ničemu, leda k tomu, aby působili zlo ubohým poddaným a sužovali celý svět válkou pro své jediné a opovržení hodné potěšení.


Ponechat člověku volbu, to znamená ho pokoušet a bůh ve své nekonečné předvědoucnosti moc dobře věděl, co z toho pojde! Pro pouhé potěšení zavádět na scestí bytost, kterou záměrně stvořil nedokonalou - takový bůh je strašlivý, takový bůh je obludný, takový bůh je darebák, který víc než kdo jiný si zaslouží naši nenávist a nesmiřitelnou pomstu!


Chtěl bych naznačit, že Dočasná Autonomní Zóna je jediný možný čas a místo, kde se umění může dít jen pro čisté potěšení z tvořivé hry.


Jsme ztracení lidé! Nestojíme za groš! Není tu nikdo, na koho by se člověk zahleděl s potěšením! Všude jen duchaprázdnost, špinavost, zchátralost...
(Čechov: Darebák Platonov)


Děkanova modlitba:
"Ó Pane, vzdáváme ti ponížený a srdečný dík za tvůj dar kázně. Jsme si vědomi, že pouze utiskováním druhých poznáváme sami sebe a pouze v opravdovém utrpení nalezneme to pravé potěšení. Amen."


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm