Ach, ta technika!

6. listopadu 2014 v 15:19 | Misantrop

V současné době je naše životní úroveň, naše technika a průmysl mezi nejpřednějšími na světě. Avšak náš duch, intelekt národa, kultura a umění jsou promyšleně potlačeny, spoutány a přinuceny stát na místě.


Koncem minulého století prohlašoval liberalismus, svedený pokroky přírodních věd a techniky, že člověk je pánem přírody, že brzy ovládne i vzduch atd. A přitom stačí, aby přišel orkán, a všechno se zboří jako domeček z karet.


Čím modernější a složitější technika, tím víc je na prd. Není lepší nic nemít? Diogenés to dělal dobře; zvířata to dělají dobře. Ale holt vysoká inteligence si chce hrát, protože nesnáší nudu a potřebuje řešit zapeklité problémy.


Už zase miluji techniku. Snad bych znovu někdy miloval i ženy, kdyby nezlobily a daly se vypnout.


Technika nám vždycky pomůže
Při úniku nafty do moře


Tady to máš. Nepřišlo to shora od vlády cestou nařizovací. Nezačalo to žádným výnosem, žádným usnesením, žádnou cenzurou, kdepak! Celý ten kousek provedla technika. Jí poděkuj za to, že dnes můžeš být neustále veselý, smíš číst obrázkové seriály, oblíbené senzační životopisy nebo týdeníky plné inzerátů a reklam.


Ach, ta náladová technika!


Nakolik pokročila věda a technika, natolik pokročila i výkonnost zabíjení.


Duše člověka se tajuplným způsobem nedá oklamat o tom, že za bezpočet nových, dokonalejších ukojení rozkoše, jež jí dennodenně předstírají umění, vědy, technika, ovládnutí přírody a jiné životní příjemnosti, jí byl vzat nějaký jiný, plnější, divočejší a přirozenější druh slasti.
(Zweig: Léčení duchem)


Zřejmě se naši ekologičtí technokrati zhlédli v homeopatických metodách léčení stejného stejným. Budou tedy pít žluč a moč a navrch postaví nebezpečnou jadernou elektrárnu, která svým radioaktivním odpadem zamoří planetu na další stovky tisíc let. Nebo se budou opájet idiotskou nadějí, že se všechno v budoucnu vyřeší týmž prostředkem, který všechno způsobil - totiž technikou.


Celý náš vychvalovaný pokrok techniky a vůbec civilizace je srovnatelný se sekerou v ruce patologického zločince.


Industriálně-technologický systém může přežít, nebo se může zhroutit. Pokud přežije, možná bude nakonec dosaženo nízkého stupně fyzického a psychického utrpení, ale to je podmíněno absolvováním dlouhého a bolestného období úprav a stane se tak pouze za cenu permanentního snižování lidí a mnoha dalších živých bytostí na úroveň produktů techniky a pouhých ozubených kol společenského stroje.


Patřím k těm tvorům, pro něž čas nehraje téměř žádnou roli a pro něž hodiny nejsou posledním výkřikem techniky.


Hysterie pod ochranou techniky udolává přírodu.


Jsme zlodějské straky, lovci-sběrači putující světem Komunikační techniky.


Lidstvo dnes vypadá, jako kdyby ke své technice přišlo jako slepý k houslím. Ale i slepec se může naučit hrát na hudební nástroj. Avšak lidstvo se nemůže naučit správně ovládat techniku, k níž se nedopracovalo přirozeným vývinem a s níž morálně nevyrostlo.


Ne nadarmo lidstvo při svém otrockém zřízení udělalo tak velké pokroky v technice.


Nenávidím techniku. Technické vynálezy jen ztrpčují a ničí život; zotročují a nejsou k užitku.
Člověk, který dostane do rukou technické vynálezy, je jako dítě, jemuž dáváme na hraní sirky.


Konečně konstruované dějiny jsou vedeny plochým optimismem, v konečné instanci vždy k nějakému poklidnému, vyživujícímu, tučnému státu s dobře řízenou ústavou, dobrou justicí a policií, technikou a průmyslem a nanejvýš k intelektuálnímu zdokonalení; protože to je vskutku jediné možné, neboť morálka zůstává v podstatě nezměněna.


Celý svět chtěl mít své Roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme žvanili - o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jako by ty řečičky nějak řídily, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou, rychleji, rychleji, pořád rychleji - A každá mizerná, kramářská, špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak, lidičky.


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm