Má cesta je tam a vaše zde

30. listopadu 2014 v 16:03 | Misantrop

cesta je tam a vaše zde.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Ve chvíli, kdy se tratí Velká Cesta,
nastoupí takzvaný vztah k lidem a takzvané vědění:
nastane Veliký Podvod.

Slyší-li velcí o Cestě,
hned pílí po ní.
Slyší-li prostřední o Cestě,
kolísá, zda je či není.
Slyší-li malí o Cestě,
nahlas se Tomu smějí.
A nebyla by to ani Cesta,
kdyby se jí nesmáli -
proto je takové úsloví:
Nejsvětlejší Cesta je ta, která se zdá temnou.

Kdo z nás má byť jen špetku vědění, půjde po velké Cestě a bude se strachovat, aby se nedal cestou křivou. Velká Cesta je hladká, je rovná, jenže lidé chodí rádi postranními cestičkami:

dvůr má ta nejvýstavnější schodiště,
lidé se oblékají do pestrých výšivek,
nosí nabroušené zbraně,
holdují pití a jídlu
a hromadí nadbytečné statky!
Toto je obžerství a loupež, to není Cesta!


Cesta je svízelná
Mysl je smutná, roztrpčená a plná pochyb
Sám tu jen, ach, skromně a oddaně ve svém úsilí vytrvávám


Všichni a všechno se rodí samo sebou a nic není rozeno jinými věcmi. Tak to je přirozená Cesta všehomíru!


Chcete znát, kudy cesta do oblak vede?
Cesta do oblak vede prázdnotou


Zraňuje jím, ach, ty, kdo ve klamu žili
A já to miluji, jak bych se toho jen nabažit sved?
Sotva však uprostřed tří cest zla stanu na chvíli
Začnu si vědom být, jak plná nástrah je cesta vedoucí vpřed


Po ostří nože vede cesta paradoxů - jediná cesta neohroženého rozumu...


Hans Josef Karbach:
Naše cesta k anarchii nemůže být vydlážděná mrtvolami. Násilím není možné dosáhnout stav bez násilí.
*
Abraham Lincoln:
Práva zvířat jsou pro mne stejně tak důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.
*
Konfucius:
Třemi cestami můžete dojít k moudrosti:
První je cesta zkušenosti - to je cesta nejtěžší.
Druhá je cesta napodobení - to je cesta nejlehčí.
Třetí je cesta přemýšlení - a ta je nejušlechtilejší.


Vždyť co je to "lidský život"? Není to nic jiného než cesta ke smrti, k vymření celého druhu.


Nejvíc mě na cestování baví právě ta nadějná možnost, to svůdné pomyšlení, že ta cesta může být poslední, najdu-li někde přívětivé podnebí, rajské liduprázdno a zdroj potravy; že se tam můžu jakoby "ztratit" a víckrát se už nevrátit k nenáviděnému životu mezi lidáky.


Jedině hloupost a bezhlavá zlatá střední cesta, tvořící život jednotvárným mrtvým močálem, není hysterickou, není nesmyslnou. Ta je vždy pojištěna před omylem, neboť žije šablonou od staletí stejně vypracovanou a nikdy si neodporuje. Nemůže si ani odporovat; neboť její myšlenka jest jen prázdnou abecedou.


Misantropie už ne jako choroba, ale jako cesta ke svobodě.


Není nám lhostejné, jakou cestou půjdeme. Existuje správná cesta, ale my jsme vinou své nedbalosti a hlouposti náchylní se vydat tou špatnou. Rádi bychom vyrazili na cestu, kterou jsme se v tomto fyzickém světě dosud neubírali a která je dokonalým symbolem stezky, po níž rádi kráčíme ve svém vnitřním a myšlenkovém světě.
(Thoreau: Chůze)


Copak neexistoval jediný bod, ani jeden jediný bod v dlouhém vývoji lidského pokolení, kdy bylo možno zvolit jinou cestu? Musí cesta vést přes propast? Vede nějaká cesta přes smrt k novému životu?


Cesta k osvobození je pojímána zcela střízlivě. Osvobození je záležitost striktně individuální.


Existuje jen jediná cesta, jak bláznům a hlupákům ukázat svůj rozum, totiž ta, že s nimi nemluvíme.


Nenadávejte na metafory, je to jediná cesta, jak znovu oživit silné rysy v jazyce, když začnou blednout, a jak všemu dodat života a vřelosti.


Byl zvířetem, že ho hudba uchvacovala? Měl pocit, jako by se před ním otvírala cesta k vytoužené neznámé potravě.


Mířím rovnou domů, a to stejnou cestou, jíž jsem šel ráno - tedy alejemi. Královská cesta pro krále, na níž nestrpím žádnou chátru.


Střední cesta nikam nevede
A auto bez nafty nejede
Po nás ať si přijde potopa
Už si nevážíme života


Vším opovrhovat, všemu se smát, se vším si hrát - toť jediná Výše a jediná k Výši cesta!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Zamiř rovnou k svému cíli, poslušen své vlastní přirozenosti i vesmírné přírody. A cesta obou je jedna a táž.


Celý lidský život není nic jiného než cesta kanálem.


Lidstvo - hnáno elektřinou -
na hvězdu chce opět jinou...!
- Přírodě se - bohu, rouhá! -
Cesta nebude však - dlouhá!
Hlas nebes jen zahřmí: "Ouha!"


Jen dávejte pozor a uvidíte, jak krátká a jak pohodlná je cesta vedoucí ke svobodě. Ptáš se, která je cesta ke svobodě? Je to kterákoli žíla v tvém těle!


Abychom pochopili tuto vášeň, musíme o ní mluvit jako o chorobě. Je to jediná cesta, jak ji v některých případech vyléčit.


Učenec hledá jistoty pouze pro nejbližší etapu cesty, na níž právě stojí; vynalézaje výbušné látky, nestará se o to, že jeho dynamit rozerve více lidských těl než skal, více zplodí nenávisti a zločinů než strojních hybných pák. Jemu je důležito učinit zbytečný krok na cestě do věčné tmy, obklopující lidstvo, a kam ta cesta vede, co čeká člověka na jejím konci, na to on, pakli vůbec, myslí jen všeobecnými krásnými frázemi.


Jenom jim nedávat nic tak ošemetného jako filozofii nebo sociologii, aby si mohli dát dohromady dvě a dvě. To je cesta k nespokojenosti.


Dobromyslní lidé se nedokázali přimět k pochopení, že cesta za pokrokem skončila masovými vraždami.


Touží po zrušení sebe sama - je to jediná cesta, jak se vrátit do ticha.


Kde je logika, kde astronomie, kde dobře upravená cesta moudrosti?


Cesta pravdy je přímá, cesta podvodná křivá a temná.

Smrt není zlá, zlá je pouze cesta k ní.


Patří k těm blouznivcům, kteří si myslí,
že znají obecnou a jedinou
tu pravou cestu!
A každého, kdo tuto cestu minul,
se cítí nuceny tam na ni přivést. -
A sotva mohou jinak. Neboť je-li
pravda, že tato cesta jen je správná,
jak mohou s klidem hledět na přátele,
jdoucí po jiné cestě?
(Lessing: Moudrý Nathan)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm