Masožravost - barbarský přežitek

5. listopadu 2014 v 13:54 | Misantrop

Nikdy by mě nenapadlo zabít zvíře kvůli masu. Jak bych mohl jíst maso bytosti, která dýchá stejně jako Já a v níž proudí krev stejně jako ve mně! Masožravost je barbarský přežitek minulosti. Do háje s tradicemi!


Líbil by se mi např. takový politik, který by se nebál pojmenovat nejožehavější problémy dneška, jako je třeba přelidnění, automobilismus, ničení životního prostředí, drahota, nadměrná práce. Mohl by to být i osvícený diktátor (a vlastně jedině diktátor, "misantropický tyran" - jak by ho nejspíš nazvala chátra), který by zakázal mnohé škodlivé věci; který by kupříkladu zakázal rodinám mít více než jedno dítě; zakázal opilectví, chov domácího zvířectva, odpornou barbarskou masožravost; vymyslet by se dalo mnohé, co by bylo nekomplikovanému a zdravému životu na prospěch, jenže - jak už jste se jistě pousmáli - nic z toho stejně není uskutečnitelné. S člověkem nikdy.


Taková je síla lidského sebeklamu, že zabití zvířete nenazývají vraždou a masožravost nejmenují kanibalismem.


Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.


Až budeme tak pokročilí, že budeme moci jíst něco jiného než živé věci, pak si budeme moci dovolit mít soucit i s rajčaty, fazolemi a jablky; ale přece už pocit zhnusení nad záběry z jatek a z kožešinových farem nás sdostatek poučuje, v čem je rozdíl mezi životem celého zvířete a "životem" pouhé nahraditelné části rostliny. Zatím jsme se ještě nezbavili ohavného a zaostalého kanibalismu čili masožroutství. Ano, jistě, jiné rostliny hynou pod ostřími kombajnů či vytaženy i s kořenem ze země, ale přece je to lepší než proříznout hrdlo jehňátku či stáhnout zaživa kůži z lišky.


"Hlupákovcům není třeba chleba, Hlupákovci se jedí navzájem a bývají syti," řekl jakýsi mudrc a řekl nespornou pravdu. Zasmušilí kapouni čichem cítí, že někde kolem nich je důvod ke skandálu, a když jej očichali, projevují příkladnou masožravost. Zapomínajíce, že v tomto případě jsou nejvzácnějšími nádobami starobylé hlupákovské prostopášnosti, oni stejně jako jejich veleslavní předkové čistosrdečně a s radostí v srdci svém pitvají život prvního jedince, jenž se jim připletl pod ruku, a když se dosyta najedli živého masa, s rozkoší si olizují krví zbarvené rty. Jim není nic do toho, že v nekonečném řetěze živých bytostí jedinec, kterého právě ohlodali, tvoří možná nejbližší článek k nim samým. "My jsme neudělali v životě ani jeden špatný čin," říkají.


Nebýt možnosti denně ukájet své vražedné sadistické sklony na nebohých zvířatech, vrhli by se lidáci sami proti sobě - známe přece z archeologických nálezů, že minulost lidského plemene prošla bohatou a dlouhou lidožravou fází. A je otázka pro seriózní vědecký výzkum, není-li snad dávný překotný vývoj mozku pračlověka, jdoucí až do současných patologických rozměrů, právě důsledkem onoho lidožroutství a masožravosti vůbec. Víme přece, jak priony z mozku vlastního druhu ovlivňují vznik nemoci šílených tvorů, krav, lidí... A nejedná se jen o minulost. Člověk se totiž v zásadě nemění. Říkám proto, že jen silná hrozba zákonné odplaty, společenská tabu, kulturní stravovací návyky a zlozvyky a mučení nevinných zvířat zabraňují plnému propuknutí všelidského kanibalismu. Toto je současnost; přičemž různá zvrhlá individua s narušenou psychikou a porušeným sebeovládáním, osoby bez mozku i bez sebezáchovného instinktu, se dopouštějí kanibalismu i dnes, právě teď. Otázkou je, zda termín "kanibalismus" nelze vztáhnout i na každé obyčejné masožroutství, věříme-li - jako kupříkladu Já -, že zvířata jsou naši bratři a sestry. To už by bylo pro "někoho" zřejmě příliš.


MASOŽRAVOST

Mám hlad, tak se po něčem porozhlédnu...
Tvoje maso se zdá být tak sladké

Masožravost - jako mánie
Masožravost - jako denní úkaz
Masožravost - jako učitelka života
Masožravost - žádný podraz není dost podlý
Masožravost - umírání, umírání.


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm