Máte odvahu, ó moji bratří?

20. listopadu 2014 v 15:52 | Misantrop
Hlas z fonografu:
"Buď pozdraven, ty, jemuž byla určena tato zásilka! Dostat ji měl nejen ten nejlepší, ale také nejodvážnější. Ano, odvahy bylo třeba, aby ses přihlásil o tuto zásilku. Mohl sis přece spočítat, kolik rukou se v tu chvíli proti tobě nenávistně zvedne a kolik jich dokonce dopadne na tvou hlavu, věnčenou svatozáří bezúhonnosti. Proč mlčíš? Nesouhlasíš se mnou? Či snad to nebyla odvaha otevřeně se prohlásit za nejlepšího člověka?"


Máš-li odvahu, čtenáři, můžeš se pustit do čtení.


Nechybí mi odvaha žít mezi lidmi, chybí mi pro to důvody.


Lidské bytosti, která se zřítila do nejhlubší propasti neštěstí, zůstává jako jediné útočiště odvaha.


K uhájení svobody je potřebná odvaha.


Podmínky za nichž mi kdo rozumí a pak nutně rozumí, - znám až příliš přesně. Záliba síly v otázkách, k nimž dnes nikdo nemá odvahy; odvaha k tomu, co je zakázáno.


Bujarost a životní odvaha našeho mládí spočívá zčásti na tom, že při výstupu na horu nevidíme smrt; neboť ta leží u úpatí druhé strany hory.


Nikdy nepolevujte. Vaše neuvěřitelná odvaha není spoutaná zlovolností slepé ctižádostivosti. Obejdete se bez toho.


Ať žije odvaha, která nás v boji s naším osudem rozněcuje!


Tvrdí se, že odvaha je ctnost. Žena však stojí v této ctnosti na nižším stupni, protože když muž jde do boje, ona se schovává.


Máte odvahu, ó moji bratří? Jste smělého srdce? Nikoli odvahu před svědky, nýbrž odvahu poustevnickou a orlí, na niž ani žádný bůh se již nedívá?


Každá vymoženost poznání vyplývá z odvahy, z tvrdosti proti sobě samému, z čistotnosti k sobě.


Člověku by se věru nebylo ani snilo,
že široké slovanské Ne udělá takové dílo.
Byla to odvaha, co? - Haló! Slyšíte, haló!


Sebevražda! To je síla těch, kteří už nemají sílu, to je naděje lidí, kteří už v nic nedoufají, to je vznešená odvaha poražených.


Táž síla a neslýchaná odvaha, s kterou sebevrah páše sebevraždu, táž síla a neslýchaná odvaha vládla jeho životem za života.


Kůň, kočka, býk ba i osel mají v lese celé složení těla mohutnější, víc životnosti, síly a odvahy než v domě. Jakmile se stanou domácími, ztrácejí polovinu svých výhod; řekli bychom, že všechna naše starost, jak s těmito zvířaty zacházet a jak je živit, je jenom degeneruje. Stejně je tomu s člověkem. Když se stane společenským a otrokem, stane se též slabým, bázlivým, plazivým. Jeho měkký a zženštilý způsob života ničí jeho sílu a odvahu.


Má matka byla odvaha sama, vědoma si propasti, jíž vzdorovala.


Odvaha ve straně. - Ubohé ovce říkají svému vůdci: "Jdi jen stále vpředu, tak nás nikdy neopustí odvaha tě následovat." Ubohý vůdce stáda si však sám pro sebe myslí: "Jen mě stále následujte, tak mě nikdy neopustí odvaha vás vést."


Kdo má odvahu se smát, je pánem světa, skoro jako ten, kdo je připraven zemřít.
(Leopardi: Myšlenky)


Vůbec ta odvaha svobodně pomyslet na sebezabití, jako pravý pán svého života, který jediný rozhoduje; ta odvaha vůbec na to pomyslet - to je základ veškeré svobody, jež mě vzdaluje myšlenkám na smrt.


Jak k životu, tak ke smrti je potřebná odvaha.


Hynu a mám odvahu to vidět.


Měj odvahu opovrhnout smrtí; králové se budou třást před tebou, kdežto ty sám se nebudeš bát nikoho.


IN REBUS DUBIIS PLURIMI EST AUDACIA
Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha


Odvaha je zůstat v přírodě, netečné k našemu neštěstí.


QUONDAM ETIAM VICTIS REDIT IN PRAECORDIA VIRTUS
(Vergilius, Aeneis 2,367)
Někdy se poraženým znovu do srdce odvaha vrací
Aeneas vypráví o své účasti v boji o Tróju a o statečném, i když marném odporu Trójanů.


Nesmíš být příliš odvážný. Slepá odvaha vede často do záhuby.


Vlkovi z hltavých zubů když ovečka vyrvána byla,
nikdy už odvahy nemá z ovčince daleko jít.


Zabít se - k tomu je zapotřebí mít nejvíc odvahy.


Skrytý protivník je podlý zbabělý padouch, který nemá ani tolik odvahy, aby se hlásil k tomu, co soudí.


Rozhodnutí, že se v duchovních věcech vymknu radám a vlivu přátel, mělo za následek, že jsem nabyla odvahy kráčet svou vlastní cestou i ve věcech vnějších.


Nikdo nenajde odvahu prohlásit: "Pánové, myslím, že této otázce nerozumíme."


Neplížil se někdo potměšile k jeho srdci, aby je oloupil, okradl, zbavil odvahy, by samo se probojovalo?


To je velká otázka, vědět, nezeslabuje-li civilizace u muže odvahu zároveň s divokostí.
(France: Ametystový prsten)


Vidíš je, jak se děsí tvé síly, tvé nadlidské mravní odvahy vystoupit proti nim? - Tak pamatuj, že to je pro tebe dobré.


Člověk byl a zůstal vždy otrokem bez odvahy, hlupákem, který se bál myslet a který se nedovedl vymanit z bludiště, kam byli zavedeni jeho předkové.


Řekl bych, že spisovatel potřebuje skoro právě tolik odvahy jako válečník; první nesmí myslet na novináře o nic víc než druhý na nemocnici.


Odvahou rek překonává
nejstrmější horské štíty -
jím nic nemůže tu pohnout,
i když svět se v zkázu řítí.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm