Podstatou světa je změna

25. listopadu 2014 v 12:55 | Misantrop

Vše je jen změna, existuje jedině změna, podstatou světa je změna.


U zdivočelých mezků nebo koní jediná změna, ke které u nich došlo, je to, že jakmile spatří človjeka, prchají v panice pryč. A to je změna rozhodně k lepšímu.


Od té doby, co jsem se vysral na práci a prošlo mi to, mnou zmítají dva protichůdné pocity: V prvé řadě pocit frustrace z toho, že mě nevyhodili, neboť už jsem s tím potají počítal a těšil se, že si udělám rok prázdnin; do práce teď chodím s největším odporem, při němž nemám daleko podat výpověď sám a dobrovolně; druhý, protichůdný pocit, je ten, že nesmírně vzrostlo moje sebevědomí, dokonce jsem dostal i veselou náladu, jsem mírně přidrzlý, čtu si v práci klidně i na ranní šichtě před šéfy a ostatními, vtipkuji se ženskými, střílím od boku mými slavnými ironickými šlehy, jsem najednou výřečný. Myslím, že mě tam nepoznávají, jaká se se mnou udála změna.


Není většího omylu nad domněnku, že slovo vyřčené jako poslední je vždy správnější, že vše později napsané je vylepšením dříve napsaného a že každá změna je pokrok.


Tihle občánci se furt něčeho bojí! A nejvíc ze všeho nějaké změny a je úplně jedno, jestli je to změna k horšímu, nebo k lepšímu. Pro ně je největším nebezpečím změna! Touží po nerušeném klidu svých klecí.


Vystoupil jsem na střešní terasu. Nejdřív jsem nevěděl, v čem změna spočívá. Z pusté terasy se na mne vrhlo něco naprosto cizího. Zachvátil mě strach, a nevěděl jsem proč. Teprve po několika vteřinách jsem si uvědomil, co mě vyděsilo. Hluk letadel, který ve dne v noci vyplňoval vzduch, byl ten tam. Bylo ticho.


Což nenadejde nikdy změna a budou muset zvířata stále trpět a duše lidská se nezušlechtí?


Vousy mužů: účelnou příčinu tuším v tom, že patognomická změna, tedy rychlá změna rysů tváře prozrazující každé vnitřní hnutí mysli, je hlavně viditelná na ústech a v jejich okolí: aby tato změna, jež je často nebezpečná při vyjednávání nebo nečekaných událostech, nebyla zachycena pohledem protivníka, dala příroda (která ví, že homo homini lupus) muži vousy.


Jsem opravdu přelétavý pták, der Wandervogel! Změna je často nejen nutná, ale i užitečná a milá.


Punk byl mrtvý nedlouho po svém zrodu a málem už se začíná podobat melancholickým lidovým písním ze žebráckého flašinetu nebo hospodské kutálce. Na počátku to byla příjemná změna, geniálně jednoduchý styl, hotové zjevení na tehdejší toporné hudební scéně! Ale postupem času jeho revoluční odkaz zevšedněl a vyšuměl. Pro nás, kteří jsme kvůli punku opustili mnoho svých vlasů, desek a životních hodnot, je toto poznání o to nemilosrdnější, leč platné.


Zemi by prospěla změna lidské činnosti.


Změna hlasu nevěstí ostatně nic jiného než řádné nachlazení, nemoc obchodních cestujících, o tom neměl nejmenší pochyby.


To je nádhera! Konečně něco vidím jiného, než lidské ksichty, konečně změna!


Žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížily ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska Těch dole žádná historická změna nikdy neznamenala o mnoho víc než změnu jména jejich pánů.


Punk není jen to, když máš kohouta
Punk je změna vašeho života!


Jakýkoli vzor se stane vězením, protože život, to je nepřetržitá změna.


Zdá se, že mě nenávidíš, protože za mnou stojí změna
Ale na koho poštveš policajty až bude zase měna?


Svítil jsem napjatě ven v marné snaze někoho uvidět nebo ukončit to napětí. Teprve když jsem svítilnu zhasil a zůstal jsem potmě a potichu sedět, přestal najednou divočák vrčet a bylo slyšet, jak se celé stádo na jeho pokyn rychle a hlučně vzdaluje. Ta náhlá změna situace jej zřejmě vyplašila víc než světlo namířené přímo do míst, kde se skrýval.


Je třeba věnovat úvahu a ostře přitom pokárat zemskou politickou správu, aby mužům, kteří jsou tak velice blízko ministerským křeslům a jmenují se Vyžrálek, Vyžranda, Vyžírka, Vyžírač apod., nepovolovala v zájmu veřejného pořádku změnu jmen, poněvadž to pak vypadá, jako kdyby se k něčemu přiznávali. Při celé tragédii je nejsmutnější, že on sám to rozhlásil celému světu, jak se mu protiví to slovo Vyžrálek v souvislosti právě s ministerstvem financí. Měl to nechat klidně plavat a nikdo té shody okolnosti si tak dalece třebas ani nevšiml.
(Hašek: Změna jména)


"Ve dne v noci se mi honí v hlavě zlé myšlenky a v duši se mi zahnízdily city, jež mi kdysi byly neznámé. Teď znám nenávist i opovržení, rozhořčení i pobouření, i strach. Jsem přespříliš přísný a náročný a podrážděný a nezdvořilý a podezíravý. I takové věci, které mi předtím dávaly jen podnět k další slovní hříčce a dobráckému zasmání, ve mně teď vyvolávají pochmurné nálady. Docela se změnila i moje vnitřní logika - předtím jsem opovrhoval jenom penězi, kdežto teď necítím zášť k penězům, ale k boháčům. Předtím jsem nenáviděl násilí a zvůli, ale teď nenávidím lidi, kteří násilí pášou. Co to všecko znamená? Jestli jsou tyhle nové myšlenky a nové pocity odraz změny přesvědčení, odkud se mohla ta změna vzít? Copak se svět změnil k horšímu a já k lepšímu, nebo jsem byl předtím slepý a lhostejný? Jestli má ovšem tuhle změnu na svědomí celkový úpadek fyzických i duševních sil, tak jsem na tom opravdu uboze, protože to znamená, že ty mé nové názory jsou nenormální a nezdravé, že bych se za ně měl stydět a pokládat je za bezvýznamné..."
"To nemá s nemocí nic společného," skáče mi do řeči Káťa. "To se vám jenom otevřely oči, nic víc. Najednou vidíte věci, které jste předtím nechtěl vidět."
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


REFORMATIO IN PEIUS
Změna k horšímu
Právnický obrat, který se týká výroku vyššího soudu v neprospěch toho, kdo se k němu odvolal.


Rozsah změn, které jsou již v pohybu, nelze s jistotou odhadnout, v chaotickém systému se nedá ani nejbližší budoucnost předpovídat přesně. Přesto se však zdá pravděpodobné, že se životní podmínky značné části lidstva mění: celé obrovské skupiny čelí nehostinnému podnebí. Jak naznačil James Lovelock, právě změna podnebí se může stát tím mechanismem, s jehož pomocí si planeta uleví od svého lidského břemene.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm