Raduj se, neplodná, která nerodíš!

8. listopadu 2014 v 15:33 | Misantrop

Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti.


A ze všeho nejprotivnější je mi hodný, dobrý, spořádaný, zásadový člověk, protože je sterilní.


Blaze ženě neplodné, která je bez poskvrny, když nepoznala lože hříchu.
Lepší je bezdětnost.
Zato množství potomstva není k ničemu.


Třešeň na jaře sice krásně bíle kvetla jako japonská sakura, ale plody nemá žádné. Její potomci také ne. Sterilní krása. I o tom ostatně píše Schopenhauer.


Vidíme i jinde krásné zřídka spojeno s užitečným. Vysoké a krásné stromy nenesou ovoce: ovocné stromy jsou malé, ošklivé zákrsky. Velká růže zahradní je neplodná, zato malá, divoká, téměř bez vůně nese plody.


Což lidstvo vyhyne?
Alquist:
Vyhyne. Musí vyhynout. Opadá jako hluchý květ.
Helena (u květin Hallemeierových):
Galle, jsou tyhle květiny také hluché?
Dr. Gall (prohlíží je):
Ovšem, jsou to květy neplodné. Rozumíte, jsou kulturní, uměle rychlené -
Helena:
Ubohé hluché květy!
Dr. Gall:
Jsou zato překrásné.


Hle, přicházejí dny, kdy se bude říkat: "Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!"


V Zamjatinově budoucnosti je všechno vyrobeno ze skla. Sklo dodává tomuto nepřirozenému světu jednak potřebnou umělost a sterilní chlad a zároveň také průhlednost, jež navždy a všude ruší veškeré soukromí jednotlivcovo - zdánlivě nevinný, nicméně ve svých důsledcích zhoubný vynález!


Noc ať je neplodná, žádné plesání ať do ní nepronikne.


Řekl jsem studentům, že ve jménu budoucnosti lidstva doufám, že jsou všichni sterilní.


Já vymyslel slovo, jež vyjadřuje nelidský cit nové lepší, čistší dimenze: návist. Láska plodí vůli ochočovat, vůli využít nějak objekt lásky pro sebe, nebo plodí vůli poddat se. Návist je sterilní. Plodnost likviduje každý čistý cit a čistotu samu, tak jako milostné scény kazí dobrý film, a jako sexualita kazí Velký Život.


Lidská nahota má být také sterilní. Nesmí z ní být patrné nic sexuálního; nic, co by upomínalo na pravý účel sexuality: tedy na prostředek k zhoubnému množení lidí.


Člověk pečuje o přírodu nejlépe, když se nechá sterilizovat. Každý jiný způsob jeho péče o přírodu víc pokazí než polepší.


Jsem proti civilizaci, neboť lidi ji vytvořili z potřeby pohodlí, ale dosáhli taky toho, že svoboda tím pádem přestala existovat; že z člověka udělala skleníkovou kytičku, která nesmí zmoknout, aby se nenachladila; která prospívá jen při pokojové teplotě, ve sterilním prostředí a při pravidelném přísunu nejvybranější výživy, aby nezahynula.


Od šesté hodiny ranní rachotí pod mým oknem nesnesitelným rámusem motorové žací stroje Technických služeb. Proč to sekají? Co peněz to musí stát! Mně by se přitom líbilo, kdyby zde tráva rostla bujně a divoce až do výši ramen! Co živočichů by v ní mohlo žít! Jaká druhová pestrost živočichů a rostlin by se zde, před našimi prahy a před našimi okny, mohla vyskytovat! Ale v tomto sterilním úhoru, sedřeném až na půdu?


Sterilita nedovoluje organismu vytvářet obranné látky.


A s miliardami přebytečných lidí se také nic nedělá. Nic, žádný Endlösung. Proč? Žádná povinná kastrace, žádná sterilizace, žádné zákazy, výkazy ani povolenky, žádná eugenická opatření - nic. Proč?


Sterilita jejich hlav jim doporučuje cestu negace: popírají tedy dávno rozpoznané pravdy, např. životní sílu, sympathický nervový systém, generatio æquivoca (praplození), Bichatovo oddělení účinku vášní od účinku inteligence; vracejí se k primitivnímu atomismu atd. atd. Proto je často postup věd retrográdní.


Sterilizace. (Příliš pomalé: i kdybychom zvládli sterilizovat každého Člověka na této planetě, jako druh by tady Lidé byli ještě dalších sto let. A oni by zatím mohli tuto proceduru nějak zvrátit.)
Dobrovolná sterilizace. (Ještě pomalejší, a tudíž i rizikovější. Ale cokoli je lepší než nic, takže i to má svou hodnotu ve chvíli, kdy šíříme slovo a čekáme na něco jiného.)


Když mají bouřlivou říji psi a kočky, tak se vykastrují a basta fidli s povidly; ani nemusí příliš vyvádět a už jdou na sterilizaci. Potom jsou tzv. "klidnější" a "přítulnější". Kdyby se mělo takto přistupovat i k člověku, museli by to mít každý druhý a každá prvá "vybrakovaný" nejen v hlavě, jako doposud, ale i "dole v necudných partiích" pánevní oblasti.


Mohli by například prosadit zákon, podle kterého by musela být každá prvorodička hned po porodu sterilizována. To by byl skutečně účinný a potřebný zákon, jenž by byl pro nás, pro divokou zvěř, opravdovým přínosem. Samozřejmě, že pokud už mluvíme o zákonodárství, nejradši bychom viděli zákon, jenž by trestal zabíjení, mučení a omezování osobní svobody zvířat, ale podobný zákon mají ledi pro svoji vlastní ochranu a je beztak nedostačující... Naproti tomu zákon o povinné sterilizaci prvorodiček by za pár století přinesl první labužnické ovoce v podobě opětné rovnováhy v přírodě, která by nastala poté, co by se vyrovnal počet ledské populace vůči ostatním zvířecím druhům.


Zinstitucionalizovali všechno, na co kdy dosáhli: pohlavní lásku a rozplodňovací pud spoutali manželstvím a rodinou, vše pod bedlivým vševidoucím okem státu se všemi jeho manželskými poradnami, kojeneckými ústavy, spermobankami a klinikami umělého oplodnění. Všechny tyto navýsost přirozené instinkty zpotvořili a zesměšnili svými zákony a ustaveními. Přikovali k nim přírodě naprosto cizí olověné přívažky v podobě odpovědnosti, zletilosti a uměle vytvořených společenských konvencí, takže je tím prakticky odtrhli od nás, kdož si za všech okolností a za všech dob hrdě stojíme za svým. Prakticky nás tím vykastrovali a sterilizovali!


Po určité době můžete lebku opět vzít a vařit ji v zředěném bělícím roztoku, aby se sterilizovala a aby se z ní vyplavila veškerá zbývající tkáň.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


"Jaká škoda, že hrajete hluchými ořechy o hluché ořechy." - Tento výrok nešel Vilémovi několik dní z hlavy; nevěděl, jak si jej vyložit ani co si má z něho vybrat.


A pokud se týče těch "málo dětí", je známo, že už císař Augustus napomínal bezdětné páry a dokonce chtěl zakázat neplodná manželství. Inu, plebejec. Dnes se říká plebejcům "socialisté".


Řekové přiřkli bohyni Artemidě, panenské to ochranitelce přírody a zvěře, do ruky luk a šíp. Ale Já si přesto představuji Artemidu jinak: Její čisté panenství má symbolizovat její neposkvrněnost zvířecí krví. Ona sama, žena člověka, s božským vínkem ve vlasech, nemá zabíjet, ne. Neboť ten její luk a šíp má mít na ochranu zvěře a přírody před lidmi! Nikoli, aby sama ztělesňovala ideál zabíjení! A je pannou také proto, poněvadž je neplodná, neboť člověk nemá mít děti a má vyhynout, protože po všechny časy byl, je a bude největším škůdcem a nepřítelem přírody!


Vzdát se světa, aniž ho známe, podobni jeptišce, - z toho vzejde neplodná, možná těžkomyslná samota.


Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej!


Čtvrtina mladých párů je neplodná, počet spermií v ejakulátu rapidně ubývá, téměř každé těhotenství je rizikové, polovina skončí samovolným potratem. Atd. O všemožných projevech a známkách právě probíhajícího rozkladu se není třeba sáhodlouze rozepisovat, to by bylo nadbytečné a nudné, neboť to vidí každý všude okolo sebe. A není způsob, jak celý proces zpomalit nebo zastavit. Jedině tím, že vymřou! Jsem šťasten, že jsem se dožil tak nádherné věci, jako je zkáza lidstva na Zemi!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm