To že byl život? Nuže, ještě jednou!

18. listopadu 2014 v 14:48 | Misantrop

Odvaha je nejlepší vrah - odvaha, která útočí: usmrtí samu smrt, neb dí tato slova: "To že byl život? Nuže vzhůru! Ještě jednou!"

"To - že byl život?" tak bych promluvil k smrti. "Nuže vzhůru! Ještě jednou!"

*

Dokonce i v hýčkaném dítěti, které bylo zrozeno tím nejjemnějším a bezbolestným způsobem vysoce kultivovanou matkou v přepychovém sále soukromé kliniky zbaveném bakterií, elektricky osvětleném a příjemně vyhřátém, procitne ještě jednou bývalý pračlověk; ještě jednou musí projít po stupních celé tisícileté řady od zmatených prapudů až k sebeomezení a zažít a protrpět si na svém drobném narůstajícím tělíčku ještě jednou celou výchovnou práci, vedoucí ke kultuře. Tak v každém z nás přetrvává nezničitelná vzpomínka na bývalou svéprávnost a v mnoha okamžicích touží opět naše etické já docela zdivočele po anarchii, po volnosti nomádů, po zvířeckosti našich počátků.
(Zweig: Léčení duchem)


Ještě jednou: tento depresivní a nakažlivý instinkt kříží ony instinkty, které míří na udržení života a zvýšení jeho hodnoty: jest jedním z hlavních nástrojů k stupňování dekadence, jakožto násobitel bídy a stejně jakožto konzervátor všeho bědného - soustrast přemlouvá k Ničemu!

Setkáváme se s týmž zjevem ještě jednou a v nevýslovně zvětšených rozměrech, přesto však je to jen kopie: - křesťanská církev postrádá, srovnána s "národem světců", jakéhokoli nároku na originalitu.

Malé povstalecké hnutí, pokřtěné jménem Ježíše Nazaretského, toť židovský instinkt ještě jednou, - jinak řečeno instinkt kněžský, který už nesnáší kněze jakožto realitu, je to vynález ještě odtažitější formy bytí, ještě nereálnější vize světa, nežli jakou podmiňuje organizace církve.
Totéž platí ještě jednou a v nejvyšším smyslu, o bohu tohoto typického symbolisty, o "království božím", o "království nebeském", o "dětech božích".

Ještě jednou se dostalo do popředí populární očekávání mesiáše; zrak byl upjat na historický okamžik: "království boží" přijde soudit svých nepřátel...

A ještě jednou spáchal Židův kněžský instinkt na dějinách týž veliký zločin, - škrtl prostě včerejšek, předvčerejšek křesťanství, vynalezl si dějiny prvotního křesťanství. Ještě více: zfalšoval ještě jednou dějiny Izraele, aby se jevily předhistorií pro jeho čin.

Pavlem se ještě jednou kněz domáhal moci.

Hřích, ještě jednou to říkám, tato forma lidského sebeprznění par excellence, je vynalezen, aby znemožnil vědu, kulturu, každé povýšení a povznesenost člověka; kněz panuje vynálezem hříchu.

Ještě jednou připomínám neocenitelné slovo Pavlovo: "Což jest u světa mdlé, což bláznivého jest u světa, neurozené u světa a za nic položené, vyvolil bůh": to byla formule, in hoc signo zvítězila dekadence.


Zaposlouchej se do zvuků ticha lesní samoty a jsi-li dost vnímavý ke krásám světa, jeho ohyzdnosti ti nebudou ničím a ty se zastydíš ve skrytu své duše, ohlédneš se, jestli tě někdo poťouchlý a zvědavý nepozoruje a se slovy: "To jsem byl ale blbec!", si vrazíš takovou facku, že se rázem ještě jednou probereš!

z-poustevnikovy-lesni-moudrosti.jpg

Nechtěl jsem být úředníkem, ne a ještě jednou ne.


Teprve pak je člověk přemožen, když i poražený a mrtvý ožije znovu v tragédii lidského žití a padne pak a zemře pod náporem slova vznešeného ještě jednou - a naposled!

Běda nám, kdyby se měl člověk ještě jednou vrátit na tento svět!

Strach princezny Humanity ze zrcadel rovná se strachu z uhrančivého pohledu bájné Medúsy. Snad by stejně tak neodolala zkáze ona sama, jakož i celý její prokletý rod, pohlédla-li by ještě jednou Humanita do zrcadla.

misantrop--umeni-nenavidet.jpg

Bůh rozhodl se půl tuctu lidí zachránit a zkusit to s tou rasou ještě jednou od začátku. Nebyl schopen vidět, že to s ní půjde znova od deseti k pěti, neboť Prozíravý je jenom v reklamě, kterou o sobě šíří.


Po prvních potyčkách Trójané ustoupili a Řekové si zřídili lodní tábor. Ještě jednou poslali do města Meneláa s Odysseem vyjednávat, aby Paris vydal Helenu i s jejími poklady a aby se hrozící válečná lítice zažehnala oboustranným smírem. V Heleně se ozvalo zlé svědomí a byla by se ráda vrátila, ale Paris jí v tom zabránil. Dokonce pohrozil, že Meneláa zabije. Pokus o smír se tedy nezdařil a na obou stranách se sáhlo po zbrani.


Utecme! Utecme, nebude to hanba! Démosthenes řekl, že muž, který uteče, bude ještě jednou bojovat.


Všude ho bylo slyšet, ale Trítón zatroubil ještě jednou, aby ho uslyšela každá řeka, každé jezero, všechny vody na zemi i v moři. Jak ho zaslechly, daly se na ústup.


REPETE
Opakuj! Ještě jednou

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm