Úkoly, jež sledujeme

16. listopadu 2014 v 15:01 | Misantrop

ARDUA MOLLIMUR, SED NULLA NISI ARDUA VIRTUS
(Ovidius, Umění milovat 2,537)
Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije


Nevědí nic, nic je nezajímá, nevidí než kousek před sebe na svou každodenní práci, na svůj malý svěřený úkol.


Včelí společenství je dokonalý obraz fašistického uspořádání společnosti, v níž jedinec není sám sebou, ale částečkou organismu, která jen plní úkoly.


Ženy si v duchu myslívají, že úkol mužů je peníze vydělávat, avšak jejich, žen, peníze utrácet.


Z krás udělat krásu, je úkol výchovy estetické.


EVA
Mne čeká krásný úkol:
budu první matkou na světě!

LUCIFER (stranou)
Ta idea je, ženo, chvályhodná,
tím lidská bída bude znásobená!


Nemá být úkolem vedoucího státníka plodit tvůrčí myšlenky, namísto aby tento úkol spočíval v umění vysvětlovat genialitu svých návrhů stádu beranů s dutými hlavami a pak si vyžebrávat jejich souhlas?


Život se podává jako úkol, penzum k odpracování, a proto zpravidla jako stálý boj s nouzí.


Smysl pro morálku. Člověk je jediný živočich, který ho má. V tom je tajemství jeho degradace. Je to vlastnost, která člověku umožňuje páchat zlo. Žádný jiný úkol nemá.


Nestačí se jen duševně otužovat, i svaly je potřeba tužit. Duch sám přílišný má úkol, stojí-li sám, nejsa podporován tělem.


Pochopte náš úkol a pomozte nám povznést umění k jeho důstojnosti!


Jaký byl mladý Oscar Wilde student, dokresluje tato epizoda z jeho oxfordských studií:

V Oxfordu dostal mladý Oscar Wilde u jedné zkoušky za úkol, aby přeložil z řečtiny novozákonní pašijový příběh, a poněvadž překládal snadno a přesně, řekli mu zkoušející, že může skončit. Wilde pokračoval a zkoušející jej znovu zastavili. "Ach, nechte mě pokračovat", řekl Wilde, "chci vědět, jak to dopadne."


Nejvyšší bůh Re chtěl potrestat všechny, kdo se proti němu vzbouřili. Pověřil tím úkolem kraví bohyni Hathor proměněnou ve lvici. Ta svůj úkol plnila tak svědomitě a s takovou misantropickou chutí, že ji Re musel opít, jinak by byla vyhladila celé lidstvo.


A když jsem vykonal nejtěžší svůj úkol a slavil vítězství svých přemáhání: tu, svedeni vámi, ti, kdož mě milovali, dali se do křiku, že jim ubližuji nejvíce.


Úkol filosofů není litovat nešťastné, ale být jim užitečný.


Mnichům je zdůrazněn jejich hlavní úkol: meditovat, aby vyvinuli moudrost a dosáhli vykoupení.


Prý jsme byly, dokud jsme žily, kurvy! Že jsme mateřský úkol svůj nevyplnily! Že jsme nebyly jen takové omezené, prolhané, ceckaté samice a semenice, jejichž účel je utírat protivným, vřeštícím fakanům lejna - že jsme milovaly více svůdné, zajímavé muže kvůli lásce samé, že jsme měly něco v hlavě, smysl pro poesii, romantičnost a dobrodružnost, že jako genius sloužily jsme už něčemu vyššímu, hravějšímu, volnějšímu, než živočišnému rozplozování.
(Klíma: Bílá svině)


Ač spis sám o sobě tendenci polepšovací míti se zdá, - mne, - osobně, - ani ve snu nenapadá, vystupovati jako mravokárce! Byl by to, - vzhledem k všeobecné, - pokročilé hnilobě společnosti, - úkol nevděčný a - marný!


Ti, co se liší od druhých natolik, jako duše od těla (takový rozdíl je u všech, jejichž úkol spočívá ve využívání tělesných sil, a to je u nich to nejlepší, co mohou vykonat), jsou na základě přirozenosti otroky, pro něž je lepší, aby byli podrobeni takové vládě.


Veganův úkol, daný jeho vnitřní podstatou a ničím jiným, je zbrusu nový a nejtěžší: má přesvědčit všechny šelmy a dravce, aby přestaly lovit kořist a začaly se živit rostlinami; má přesvědčit masožrouty i býložravce, aby regulovali svoje početní stavy na rozumné, praktické hranici. Jednou větou, vegan má přesvědčovat tvory, s kterými se nedomluví, nebo kteří mu nerozumějí. A to platí i o lidech, jako je třeba McDonald.


Sejmout masky z našich zvířecích tváří je úkol, který stěží začal.


Rozhodnout se pro jediné štěstí muže, adverzitu, a skrze adverzitu angažovanou práci, buldočí zaklesnutost do neproveditelného úkolu, který spočívá ve vypačování struktury z chaosu, bytí z nebytí, smyslu z nesmyslu; to vše agresivně. Přemoci, přemožené ihned odvrhnout, vzápětí zaútočit na další kótu.


Člověku, který to bezpříkladné příkoří, jaké si svrchovaně špatný svět ještě způsobí, pocítí jako mučení na sobě, zbývá pouze jeden poslední mravní úkol: bez soucitu prospat tuto tísnivou dobu, dokud ho nespasí slovo nebo netrpělivost Boží.


Můj úkol nemusí být v tom, jak realizuji obecně lidské, nýbrž jak si sám sobě postačuji.


Není mým úkolem napsat a překonat rozsahem a obsahem nějaké indické védy. Bohatě mi stačí podat o sobě svědectví jedinou větou-perlou jednou za misantropický rok.


Náš úkol není společenský pořádek zničit, nýbrž uvésti jej někde ve zcela malý, kolísavý pohyb, aby vše úplně nezhnilo! Kultura jde jen račím krokem kupředu! A my velcí lidé musíme hledět, jen abychom se udrželi nad vodou - na ofensivu není ani pomyšlení. Jen malinké otřásání společenským pořádkem - toť úkol velkých lidí.


Vejdeš do salónu a nemůžeš se vynadívat, jak pravidelně jsou hosté rozsazeni, jak tiše a hlubokomyslně sedí - u karet. Jen co je pravda, krásný životní úkol!


Nepochopíš, jak hrozně osamělý jsem v této stísněné, mrzácké společnosti, jak jsem každý rok musil slevovat ze své touhy po životním úkolu, jenž by mě celého zaujal. Co jsem vykonal, ať se toho zdá sebevíc? Drobty - malichernosti. Vyššího se tady nic nestrpí!


Jsou na světě šlechetné povahy, které vykonávají však přitom trpný úkol lidí klamaných, lidí, kteří dožijí se konečně všelijakého nevděku.
(Hašek: Drobílkovo milostné dobrodružství)


Což tohle je tvůj životní úkol, k tomu ses narodil, aby si tě oblíbily prostopášné ženštiny?


Tělesům připadl úkol stát v cestě a brzdit.
Úkolem hmoty je všecko stlačovat dolů.


Samuraj musí dokončit svůj úkol, i kdyby mu byla náhle uťata hlava. Proměníš-li se jednou v démona pomsty, budeš s to dokončit svůj úkol, i kdyby ti byla náhle uťata hlava.


Ve Vietnamu měl za úkol likvidovat nepřátelské vojáky. Zabíjet! Vyhrávat nezdolností. Rambo byl prostě nejlepší.


Milý synu, dokud je čas, musím tě z tvého úmyslu zrazovat. To, co žádáš, je nad tvé síly. Vždyť jsi smrtelný člověk, kdežto přinášet světlo světu je úkol bohů.


Měli byste tedy za to, že mé poslání je skončeno, protože jsem, jako bych si hrál, urážel ve svých vysvětlitelných hyperbolách člověka, Stvořitele i sám sebe? Ne: nejdůležitější část mé práce přesto ještě zbývá jako úkol, který se musí provést. Podle mého mínění je tedy teď syntetická část mého díla úplná a dostatečně zpracována. Dozvěděli jste se z ní, že jsem si předsevzal útočit na člověka a na Toho, kdo ho stvořil.


Boj proti zločinu je těžký a nevděčný úkol. A uznání...? Ještě tě lidi nenávidějí. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm