Jedinec stojí nade všemi

6. prosince 2014 v 15:45 | Misantrop

Proti všemu stojí jedno, oheň stojí proti všem a dokonalý jedinec (aristos) stojí nad většinou.


Nedovedeš pochopit, Winstone, že jedinec je jen buňka? Jedinec má moc pouze tehdy, když přestane být jedincem.


Hordy primitivních barbarů (rozuměj tzv. "normální lidé") jsou ovládáni nekonečnou honbou za naplněním svých nicotných afektů a kultivovaný jedinec má tak možnost stát nezúčastněně stranou "světa" a v klidu si užívat té svobody věnovat se jen svým vlastním myšlenkám a zálibám.


Svobodný jedinec nakonec podlehne, protože se příliš váže na hloupé, potrhlé a bezcharakterní magory, kteří jej tak akorát zradí a zdrží v odchodu do "Kanady".


Sebemírnější nepochybná námitka, kterou v sobě zdravý jedinec cítí, nakonec zvítězí nad argumenty a zvyklostmi lidstva.


Pravá hudba je jen a jen pro sluch, krásný hlas je to nejobecnější, co si můžeme pomyslit, a když se před naším zrakem objeví zcela určitý jedinec, který jej vyluzuje, ničí to ryzost a účinek této obecnosti.


Jedinec se silnou vůlí je prakticky neovladatelný.


Jen jedinec není ničím vázán,
však lidstvo jako celek se vleče v poutech.


"Bacilonosič se dá dezinfikovat," prohlásil soudce slavnostním velitelským tónem. "Ale jedinec, který do takové míry už svým postojem, svým dechem šíří nespokojenost se všemi našimi institucemi, nedůvěru v budoucnost, poraženectví, ten se nikdy dezinfikovat nedá. Ten Státu škodí na kterémkoliv místě a v jakékoliv práci, a nedá se zneškodnit jinak než smrtí."


To, co jedinec dává politickému hnutí, dává "à fonds perdu".


Moderní jedinec je ohrožován mnoha věcmi, proti kterým je bezmocný - jsou to jaderné katastrofy, karcinogeny v potravinách, zamoření životního prostředí, válka, stoupající daně, invaze velkých organizací do soukromí, celonárodní společenské či ekonomické fenomény, které mohou narušit jeho způsob života.


Svoboda je to, co ten který jedinec chce a k čemu má nutkání dělat.


Hrozby moderního člověka bývají LIDSKÉHO původu. Nejsou výsledkem náhody, ale jsou na něj uvaleny jinými lidmi, jejichž rozhodnutí není schopen jako jedinec ovlivnit. Následkem toho se cítí frustrován, ponížen a vzteklý.


Vývojová řada opice - člověk - misantrop snese srovnání s řadou embryo - dítě - dospělý jedinec. - Stejně tak je člověk kolektivu stále dítětem, držícím se máminy sukně, zatímco misantrop je dospělý jedinec, který je samostatný a v životě dokáže stát na vlastních nohách.


Naše společnost většinou považuje jakýkoliv způsob myšlení či chování, které jsou systému nepohodlné, za nemoc. Je to zdánlivě přijatelné, protože když jedinec nezapadá do systému, způsobuje to újmu jak jemu, tak je to problém i pro společnost. Manipulace jednotlivcem, aby se přizpůsobil systému, je tedy léčba nemoci a tudíž dobrá věc.


Vy lidé jste mě k tomu, co se stalo, nepřímo donutili vaším jednáním se mnou, nemohli jste si přece myslet, že se jen tak zabiju někde bokem - a bude to vyřízené tím, že obtížný jedinec zmizí.


Pokud jde o pud rozmnožovací, v určitém stupni vývoje je zdravý jedinec schopen instinktivně vycítit, že další řada pokolení by neodvratně vyústila v něco, co se příliš podobá človjeku, zhrozí se toho, a proto mu rozmnožovací pud chybí.


Do určité míry, tak jako vy, jsem byla nucena lidské zlo tolerovat a také jsem to dělala. Tudíž nejsem jedinec přecitlivělý. Naopak.


Zvíře se neptá: "jsem dost silné?", protože silný jedinec se nikdy nestrachuje, jestli má sílu.


Dokonalý jedinec žije bez tužeb, bez lpění na hmotných statcích a jeho duši už nezatěžují následky jeho skutků.


Čím víc má stádo hlav, tím dřív spatří dravce, anebo taky ne, jestliže se každý jednotlivec spoléhá na pozornost druhého, takže nedává pozor nikdo. A když pak dravec zahájí lov, stejně mu padne za kořist ten nejslabší a nejpomalejší jedinec ze stáda.


Každý průměrně vzdělaný jedinec by pohrdavě odhodil knihu, která by vyprávěla totéž, co vyprávějí nejvýznamnější filmy. Přitom tentýž jedinec klidně přijímá i ty nejotřelejší šablony, jakmile se pohodlně usadí v tmavém sále kina, jsa omámen světlem a pohybem, jež na něho působí až hypnoticky, jsa uchvácen přitažlivostí lidských tváří a rychlou změnou prostředí.
(Buñuel: Poezie a film)


Och, dobře vím, že o stromu se nikdy neříká, že byl popraven: a přece je třeba to říci, neboť byl živý. Měl cit? To se popírá; tvrdí se, že neměl citová ústrojí, že to nebyl jedinec a že nemohl mít vědomí o své jsoucnosti. A přece: strom, každoročně se proměňující v kytici květů, slaví zásnuby, jejichž nádheru a plodnost nepředstihuje nic. A je-li, třebaže já tomu nevěřím, necitelný, není pro to méně živý, a zničit ho znamená ubíjet život stejně, jako když zabijeme zvíře.
(France: Blouznivá snění)


Rozmrzelost ze sebe samého přehlušuje jedinec potěšením z rozkvětu obce.


Většina vpřed! (jedinec se musí přizpůsobit)
Při státní hymně se smeká! (nesmíš zlobit)


Nevěřil příliš, že člověk může jako jedinec nějak viditelně přispět k obecnému zlepšení lidského údělu. Celkem vzato byl podle něho člověk ať ve štěstí či neštěstí do značné míry odkázán sám na sebe.


Z nekulturního barbara povstává kultivovaný jedinec; z kultivovaného jedince vzniká ušlechtilý barbar.


Svoboda se pro někoho může stát prostě nesnesitelnou. Ale proč kvůli slabosti otroků od narození má být omezován a vtlačován do jařma jedinec, který chce volně jako hříbě poskakovat po kopcích, smát se štěstím jako ztřeštěný, zhluboka dýchat vůni jarní půdy, radostně pociťovat každé napnutí svalů, rozletět nespoutané myšlenky až za hranice chápání a usínat v bezpečí, v radostném očekávání dalšího dne?


Že by byl jedinec vynikajícího vzdělání, výjimečného talentu a jiskrné inteligence též úspěšný v běžném životě, třeba jako podnikatel? Myslím, že ne; že je to vyloučeno. Určitě by ani tím podnikatelem nechtěl být. Pakliže se vůbec někdo takový mezi lidmi vyskytuje - o čemž pochybuji - pak žije nutně někde v ústraní, nikdo ho nezná, nemá žádné přátele ani rodinu a je takzvaně "chudý", protože veškerý volný čas věnuje pěstování a zdokonalování ducha a na žádné nízké kšefty, obcování s lidstvem a život veřejný ani nepomyslí. Takový jedinec obvykle není dítětem svého století; zaspal dobu - jako Já.


Kdyby se jedinec pouhých pět minut choval ve společnosti tak, jak se vlády chovají ke společenstvím jim svěřeným, vyrazili by ho z každé putyky s rozbitou hubou.


Nemůže-li jedinec nic vědět, proč by všichni jedinci dohromady měli vědět víc?


Je-li privilegovaný jedinec osvícený, vyděluje se z davu prostředních sám a svévolně; není-li privilegovaný jedinec dosud uvědomělý, vyděluje se z davu prostředních také, dokonce aniž by chtěl. Nezavrhne-li dav on sám, zavrhne dříve či později dav jeho.


Jakmile se nějaký přesocializovaný jedinec dopustí nějakého "dobra", hned je to s velkou pompou vyhlašováno jako cosi obecně lidského. Přitom se jedná o jeden výjimečný případ z tisíců pravidelně se opakujících zlotřilostí, jimiž sluje lidský druh!


S těmito zpupnými spáči, s těmito náměsíčníky, s lidmi, kteří se sami uspávají pomocí všelijakých narkotik, s těmi osvícený, probuzený jedinec, kráčející osaměle tímto spícím královstvím běd, s těmito vědomými, avšak nevědomými zatvrzelci misantrop soucit nemá.


V dějinách celého lidstva vyskytl se jen jedinec tak všestranně dokonalý, a to jsem já.


Tak nevýslovně mnoho zmůže jedinec.


Jim není nic do toho, že v nekonečném řetěze živých bytostí jedinec, kterého právě ohlodali, tvoří možná nejbližší článek k nim samým.


Větší počet je silnější než jedinec. Ale kdybychom byli váženi na vahách, pak by ovšem ten, kdo je těžší, musil vážit víc.


Jedinec v davu ztrácí veškeré hodnoty.


Jedinec - neznamená nic. Celek - celkem nic.


Nietzscheánství je dobré pro osamělé lidi, pro izolované a já jsem taky takový jedinec.


Jedinec, který chce ve společnosti dosáhnout klidu a míru v duši, musí neustále vzdorovat pokušením okolního světa, jenž jej nutí zradit čistou věc.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm