Podlost je věčná

4. prosince 2014 v 16:06 | Misantrop

Mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.


Podlost je dovolena, ba do určité míry se připouští jako nevyhnutelná přísada života. Což, může-li skutečně podlost dosáhnout tak obrovských rozměrů? Což, je-li podlost tak rafinovaná, že už je ji málo zavléci, ale nutně musí i nakazit?


Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.


"Tati, co je to ústřice?"
"To je takové zvíře... Žije v moři... Jedí se živé..."
Iluze je ta tam... Teď je mi to jasné!
"Jaká podlost," šeptám, "jaká podlost!"
(Čechov: Ústřice)


Byl jsi bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.


Ve slovech i v hlase zaznívá cosi mimořádně opravdového. Když mluví, poznáváte v něm jak šílence, tak člověka. Jeho pomatená řeč se dá na papíře těžko reprodukovat. Mluví o lidské podlosti, o násilí odpírajícímu pravdě, o mřížích v oknech, jež mu v každém okamžiku připomínají tupost a krutost násilníků.


Chudáci děti, jež škola nebaví a chodí proto "za školu", jsou kvůli tomu týrány a zavírány za trest do pasťáků na tzv. "výchovný dohled", kde jsou drženy jako nějací zločinci za mřížemi! Jen nelítostná verbež může necítit tu podlost!


Viděl jsem náš městský život jen z rubu, každý den jsem přišel na něco, co mě přivádělo k zoufalství. Ti moji spoluobčané, o nichž jsem dříve nic nevěděl nebo kteří navenek vypadali jako pořádní lidé, ukazovali se teď lidmi nízkými, krutými a schopnými každé podlosti.
(Čechov: Můj život)


Chci zpívat volnost posvátnou
a zdrtit podlost vladařskou.


Nebylo by možné pochopit politické výkony našich učených vládních herojů na nejvyšších místech jinak, než že bychom u nich předpokládali místo patologického založení darebáckou podlost.


Jedině ožralý bych byl schopen stejných "výkonů" jako Oni: přátelit se s nimi, vyhledávat je aktivně, balit holky a ženit se s nimi, žvatlat od rána do večera a třebas i ze spaní samé nesmysly, dopouštět se mnoha různých podlostí a zločinů, jíst maso zvířat, pracovat, plodit děti, bez pečlivého výběru čumět na debilní televizní pořady, poslouchat jako zvukovou kulisu rozhlas, vše bohatě prokládané vlezlými a otravnými reklamami, zbohatnout, ztloustnout a jezdit jednou také jako Oni autem...


Průměrnost je nesmrtelná, podlost věčná.


Ti nectní nactiutrhači! Ti humanističtí šovinisti! Ti biologičtí rasističtí xenofobové! Jak můžou mít o sobě tak permanentně vysoké mínění a přitom být takoví užvanění oportunisti a ulhaní vyčuránci, kteří využijí každou příležitost ke spáchání jakékoli podlosti, která se jim vyplatí!


Výchova a vzdělání jsou zjevně jen maskami a ctnost přetvářkou. To nejvyšší, čeho dosáhnou, je, že skryjí svou podlost.


Alžběta Báthoryová: Mezi lidmi lásku nenašla, jen podlost lidí, zklamání v pomíjivém životě a odkvétající mládí a svěžest.


To jsou přec jen jiné oči, než vidíme u největší části lidí... Tam zříme jen zbabělost a její sestru chytrost, pak špinavost, podlost, faleš, - v tvých očích vidím krásnou sílu, přímost, pravdivost, čistotu!
(Klíma: Soud Boží)


Člověk miluje druhého, a proto si ho chce k sobě navždy upoutat, přičemž každá podlost je posvěcena.


Myslil jsi dříve, když nacházel jsi všude jen nevděk, podlost, že stalo se tak proto, že bylo ti jednat stále jen s bandity, s banditskými pomocníky, pašeráky a piráty; ale teď už nahlížíš sám, že počestní lidé jsou v podstatě stejní jako lotři.
(Klíma: Bílá svině)


Usiluj v podlosti a zuřivé špíně světa uchovat se čistý a střízlivý.


Nebylo muže tak upřímného, pravdivého, opravdového, tak čistého! Všechna lidská přetvářka, podlost, ziskuchtivost, špinavost, nízkost byla mu neznáma...
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Jaká podlost, jaká škoda! Napřed zamilovanost (nikdy láska) a pak svatba v kostele, a teď - vyhřezlá střeva. Vyhřezenci.


Ta nezbadatelná touha duše štvát samu sebe - znásilňovat vlastní přirozenost - křivdit jen pro křivdu samu -, ta mě pudila, abych ubližoval dál, abych dokonal podlost, které jsem se dopustil na nevinném zvířeti.
(Poe: Černý kocour)


Člověk vede proti zvířatům, ba proti veškeré přírodě, vyhlazovací a otrokářskou válku, jež nezná slitování! A nedá se čestně tvrdit, že by k tomu člověka vedla nějaká osudová nutnost. To spíše jistá zřetelná osudová podlost!


Ach, tak to dneska v světě chodí
a peníze i podlost plodí!


Koeficient všech prvků v přírodě je konstantní. Konstantní je, Bohu žel, i míra-přemíra vrozené podlosti, falše, hlouposti a zlomyslnosti lidského rodu.


Poučte mě a já zmlknu, vysvětlete mi, v čem jsem chybil.
Chcete mě snad kárat za má slova?
Zadržte, ať nespáchá se podlost!
Což může být na mém jazyku nějaká podlost?


Na jeden dobrý skutek za rok připadá tisíc každodenních podlostí a sviňáren.


To v zájmu boha mluvíte podlost?


Mezi mnohými vlastnostmi je podlost tou, která je ctěna.


Ohavný a zvrhlý člověk pije podlost jako vodu.


Moc. Aby jí dosáhli, ničeho se lidé neštítí. Lze jí dosíci podlostí, lží a nespravedlností? Jsou tedy podlí, prolhaní a nespravedliví.


Je dosti důvodů k úžasu na světě, přes všechnu sprostotu a nepochopitelnou podlost. Váš mozek! hle, kosmos, který se vám třpytí nad hlavou.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm