Praetor se nestará o maličkosti

1. prosince 2014 v 16:42 | Misantrop

Promluvil mocný Apollón k Diovi:
"Nejjasnější otče, opravdu to není maličkost, co ti teď řeknu."


DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR
Praetor se nestará o maličkosti.


Co potřebuje znát "Vševědoucí Bůh"? Kdo, s kým a za kolik, každou titěrnou, nechutnou maličkost ze soukromí svých poskoků. To jsou mi božské zájmy!


Komunisté kdysi zcenzurovali každou maličkost v domnění, že pouhá dvojsmyslná narážka či anekdota by mohla ohrozit jejich vrtkavé totalitní panství. Dnešní tzv. "svobodná" doba - nemysleme si! - však není o nic méně totalitní, jen jinak a dokonce i víc, neboť sahá dál a ovládá čím dál více aspektů života, a normálně pokračuje v tomtéž duchu zákazů a upozaďování nepohodlného.


Furt v nenáviděné práci! Tolik ponížení a ústrků jsem snad nikde jinde nezažil! Není dne, aby mě někdo za nějakou maličkost nenapomenul nebo něčím nevyhrožoval.


Molière: Už jenom taková maličkost, jako je správně napsat jeho jméno i s příslušným francouzským accent grave nad prostředním "e", je pro ně mnohdy neřešitelná obtíž!


Obzvlášť směšná impertinence anonymních kritiků tkví v tom, že hovoří jako králové v plurálu, zatímco by neměli mluvit ani v singuláru, nýbrž v diminutivu, ano, v humilitivu, např. "má žalostná maličkost, má zbabělá prohnanost, má maskovaná inkompetence, má nejponíženější ničemnost" atd.


Ani někteří tzv. "zelení", ekologové či bojovníci za lepší životní prostředí nedokážou udělat takovou základní maličkost, jakou je ekologie vlastního těla - nekouřit a nechlastat.


Není to věru maličkost, vyzrát na ostatní a zbohatnout, a obyčejně se to děje na útraty těch druhých.


Vezměte standardnímu občánkovi jeho ranní noviny, a kvůli takové maličkosti si začne počínat přesně jako narkoman při abstinenčních potížích.


Měla jsem například v puse žvýkačku a otce i tahle maličkost strašně rozčilila a byla z toho hrozná scéna, kdy mě někdy i zbil. S otcem nemluvím už od podzimu, kdy mě naposledy zbil. Sestru jsem nedávno zbila já. Docela hloupě pro maličkost a je zvláštní, že toho nelituji. Dřív mě bila ona.


Protiví se mi všechno lidské. Od dláždění měst, z něhož se dělají ploché nohy a od nichž se namáhá zase páteř, až po takovou zdánlivou maličkost, jako je výroba odporně kyselého patoku, zvaného víno, z jinak lahodně sladkých hroznů.


Velké pravidlo: Jestliže tvoje maličkost není sama o sobě nic zvláštního, řekni to aspoň maličko zvláštně.


I kdybych koupil nepřístupný ostrov s panenskou přírodou, s hojností rajských plodů a s přívětivým klimatem, nezbavilo by mě to daní a obtěžování úředníků. Pro někoho maličkost, pro mne nepřekonatelná překážka!


I když ne mrzkým penízem, přece se za hodnoty přijaté z ruky filantropie musí zaplatit; ponížeností ducha nutno vyvážit každou maličkost.
(O. Henry: Policajt a chorál)


26. srpna - Musím zabít člověka! Potřebuji to.
30. srpna - Je to hotové. Je to maličkost.


Prezident Novotný si soukromě dodělával maturitu. Všechny předměty už měl za sebou, jen ještě z dějepisu potřeboval jít na zkoušku. Po přezkoušení mu examinátor řekl: soudruhu prezidente, bylo mně požitkem vás zkoušet. Jen maličkost: Husa neupálili Hanzelka a Zikmund, ale jen Zikmund.


Dva lidé se pohádají o nějakou titěrnou maličkost, jdou, seberou hned snadno kdesi vojsko a rozpoutají světovou válku.


Maličkost dovede nastavit veliké věci.


Ohromuje mě to. Ta bezcennost lidského života, ta spousta gest, to křížení mečů pro maličkosti...


Paralyzující účinek, který vyvolává hluk na duševně bohatého, vystihuje následující Lichtenbergova poznámka: "Vždy je dobrým znamením, když umělci mohou bránit maličkosti v patřičném provedení jeho umění." Z toho vyplývá, že vysoce nadaná individua upadají mnohdy kvůli maličkostem do prudkých afektů nejrůznějšího druhu, což ostatní nechápou, když vidí, že je do smutku, radosti, strachu, hněvu atd. uvádějí věci, při nichž by průměrný člověk zůstal zcela klidný.


Téměř všichni se nepohodnou a znepřátelí se navzájem pro běžné maličkosti.
(Aristotelés: Politika)


Oceán Příběhů: Líbilo se mi, jak jsou vylíčené postavy ušlechtilé, nebo alespoň ušlechtilých záměrů, jak jsou citlivé až přecitlivělé, jak dovedou umírat pro zdánlivé maličkosti, pro pouhou urážku, pro ztrátu někoho druhého, z odloučení, z neštěstí a podobně.


Pravda jeví se i v nejnepatrnější maličkosti.


Bible zůstává knihou naprosto perverzní a mimoto i špatně napsanou. Stále se v ní jen válčí, lidé se v ní vraždí a pronásledují pro maličkosti.
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


V prvních letech pobytu v Petrohradě, v Oblomovově raném mládí, vzrušoval se jako každý jiný, doufal, radoval se z maličkostí a maličkostmi také trpěl. Ale to všechno bylo dávno.


Ženy zůstávají po celý život dětmi, vidí stále jen to, co je nejbližší, lpí na přítomnosti, vnější zdání věci považují za její podstatu, dávají přednost maličkostem před věcmi nejdůležitějšími.


U každého jiného bylo by bývalo pravděnepodobné zblednutí následkem prázdné sklenice, ale Vittoria znali přátelé jako náramně urážlivého a kvůli maličkostem zlostného.


Jestliže nenacházím žádný pokrok v maličkostech, hledal bych ho zbytečně ve věcech hlavních.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Lidé se neustále chlubí, a maličkostmi.


MEA PARVITAS
(Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky, předmluva)
Moje maličkost
Tj. moje osoba, moje "".


Na projevu Jany Rybářové hned vidíte nejen její až sebevražedně citlivou duši, již zraní a zahubí i zdánlivá maličkost, ale i její nesmírný herecký talent, kromě její tělesné krásy, kterou podle svědectví pamětníků obdivovali všichni tehdejší mladí mužové.
(Misantrop: komentář k filmu Stříbrný vítr)

Jana Rybářová (1936-1957) - "Aničko Posedlá..."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm