Stále s něčím v rozporu

15. prosince 2014 v 15:47 | Misantrop

Kdo nenajde v tom textu pravé zalíbení,
nebo snad i ten, kdo v čtení nevyzná se,
ten na obrázku sebe pozná v plné kráse,
spatří, komu roven, spatří potvoru,
jež je s tím, co správné, stále v rozporu.


Proti komárům existuje jediná obrana: Jít tam, kde nejsou. Kouř a chemické odpuzovače účinkují krátkodobě, ohánění se po nich a boj s nimi je marný a byl by nekonečný a vábil by jen víc komárů. Jen hlupák by s nimi bojoval, moudrý je ten, kdo se dlouho nezdržuje na místech výskytu komárů. Nikdo, kdo odchází znechucen z luhů, kde byl obtěžován roji těchto bodavých démonů lesa, si nezaslouží, aby se o něm říkalo, že je zbabělec. Ale kdo odchází z lidské společnosti pobodán miliardami morálních sosáků, kdo odchází od lidí do ústraní samoty, s oteklou duší, často si vyslouží nespravedlivé přízvisko "zbabělec" a právě ponejvíce od těch, kteří mu nejvíc pijí krev. Sečteno a podtrženo: Kdo se vzdaluje od komárů, je moudrý, ale kdo se vzdaluje od lidí, je zbabělý. Tento rozpor je tím větší, když si uvědomíme, že komáři nejsou zdaleka tak démoničtí jako lidé. Komáři nemstí smrt každého svého soukmenovce, tak jako to dělají lidé.


"Nejdřív se nauč řemeslo" znamená v podstatě jen "nejdřív to dělej jako já". A to už je opravdu v přímém rozporu s mým pojetím umění! Můj umělec je vždy a napořád samoukem!


"Humanitní" požehnání křesťanství! Vypěstit z humanity vnitřní rozpor, umění sebezprznění, vůli ke lži za každou cenu, odpor, opovržení všemi dobrými a poctivými instinkty! To mi tak je požehnání křesťanství!


PROČ PLODÍME?
Důvody udávané: Mám kvalitní geny.
Důvody skutečné: Nerozezná vzájemný rozpor.


V úctě ke zvířatům a zároveň v nesmlouvavém jednání, až nenávisti k lidem nevidím žádný rozpor, žádný příznak chorobné vyšinutosti. Rozporuplné je spíše to, když někdo říká, že má rád zvířata a přírodu vůbec, ale má rád zároveň také lidi, kteří jsou přece největšími nepřáteli zvířat a škůdci a ničiteli přírody.


Věda mě nezajímá. Zdá se mi nadutá, analytická a povrchní. Nebere v úvahu sen, náhodu, smích, cit a rozpor, všechny ty věci, kterých si vážím.


Cesty obou umělců se střetly poprvé a naposled v Teplicích roku 1812; příhoda, kterou tu společně prožili, stačila, aby rázem osvětlila rozpor v jejich povahách a aby je od sebe oddělila. Událost je známa. Jdouce procházkou zavěšeni do sebe, potkali na cestě královskou rodinu pruskou s dvorem. Beethoven naznačil Goethovi, že se ho nemá pustit a že se panstvu nevyhnou. Goethe se však vyvinul z Beethovenovy paže, stanul po straně cesty se smeknutým kloboukem v hluboké úkloně, zatímco Beethoven klátě rukama se pustil středem skupiny jako povětroň. Princové se zdvořile rozestoupili a přátelsky skladatele zdravili; Beethoven se sotva dotkl prsty okraje klobouku, počkal, až dvůr přejde, a když ho Goethe dostihl, pokáral ho těmito slovy: "Počkal jsem na vás, protože si vás vážím a ctím vás, jak si zasluhujete; ale prokazujete jim přílišnou úctu." Není známo, zda a co Goethe odpověděl. Je však jisté, že byl lekcí dotčen a že Beethovena až do smrti ignoroval.
Beethovenovo gesto chtělo být symbolické. Beethoven si přál projevit hloučku aristokratů opovržení. Lichnovskému přímo napsal, že děkuje náhodě zrození za to, čím je; "za to, čím jsem já, děkuji sobě" - a aby nebylo mýlky, dodává: "Princů bylo a bude ještě na tisíce. Beethoven je jen jeden!"
(Holzknecht: Předmluva k: Rolland: Goethe a Beethoven)


Je v tom viditelný rozpor - chránit všechna zvířata před člověkem. Proč právě před člověkem? Proč nechránit i myši před kočkami, mouchy před pavouky apod.? Myslím, že skutečným motivem je pro vegana jeho víceméně latentní misantropismus a antihumanismus.


Jako kdyby měl být rozpor mezi krásou a zvířeckostí. Podle mého názoru to rozpor není - v rozporu s Lúkiánovou malou nerozvážností.


"Běž ven a žij!" říkávala mi matka, když viděla, že si čtu, jako kdyby moje tichá činnost byla v rozporu s tím, co znamenalo být naživu.
(Manguel: Dějiny čtení)


Nelze než uznat, že jakmile zahyne tělo,
zaniká duše, jež celým tělem se táhne.
Snoubit smrtelné s věčným a věřit, že mohou
společně cítit a vzájemně sloužit druh druhu,
toť šílený nápad; což možno si nesmysl myslit
větší? neb vzájemný rozpor a protimluv hlubší,
než smrtelná věc že s nesmrtelnou a věčnou
spojena v jednotu divoké vichřice snáší?


Taliban pohlížel na dlouhé vlasy u mužů jako na vliv západu a trestal jejich nositele zatčením a nuceným ostříháním, byť to bylo v přímém rozporu se sunnou Prorokovou.


Vybíjení velryb japonským válečným námořnictvem se provádí dokonce i v rozporu s platnými mezinárodními úmluvami! A také pod pokryteckým pláštíkem posvátné lži: "pro vědecké účely"! Kácení stromů v národním parku Šumava je také v rozporu se zákonem. Ale i tam si vynašli posvátnou výmluvu: za všechno může maličký brouček kůrovec!


Svobodný člověk dělá vždycky jen co chce, i kdyby to bylo nerozumné nebo v rozporu s tím, co říká.


Génius je ve svém snažení a výkonech většinou v rozporu a boji se svou dobou.


Náboženská víra motá se neustále v nehynoucím rozporu.


Chvála ctností je chválou něčeho, co je soukromě škodlivé - je chválou pudů, které člověka zbavují jeho nejušlechtilejšího egoismu a síly k nejvyšší péči o sebe sama. Motivy této morálky jsou v rozporu s jejím principem!


Prožívat život co nejkrásněji - tato schopnost je v naší duši, jestliže se člověk k lhostejným věcem chová lhostejně. Jsou-li ve shodě s přírodou, raduj se z nich a rád je přijímej; pakli jsou v rozporu s přírodou, hledej, co je ve shodě s tvou přirozeností, a k tomu zamiř!


Copak moje myšlení a jednání je nějak v rozporu se zdravým rozumem?


Ostatní zvířata nepotřebují smysl života. V rozporu se sebou samým se lidské zvíře bez něho neobejde.


Což je potřebí něčeho jiného než prostého zdravého rozumu, abychom poznali, že bytost, o níž nemáme jasné představy, příčina, jež je stále v rozporu s následky, které se jí přisuzují, bytost, o níž nemůžeme říci ani slovo, aniž si odporujeme, bytost, která nedovede vysvětlit záhady vesmíru, nýbrž je činí jen ještě nesrozumitelnějšími, bytost, na niž se lidé po tolik staletí tak marně obracejí, aby jim dopřála štěstí a ukončila jejich trápení, opakuji, je potřebí něčeho jiného než prostého zdravého rozumu k tomu, abychom poznali, že představa takové bytosti nemá žádný skutečný podklad a že taková bytost je jen výtvorem naší fantazie?


Žádný člověk nevyprávěl s větší magií o rozporu, který vládne mezi nervy a duchem, a o člověku, který je do té míry rozpolcen, že dává bolest najevo smíchem.
(Baudelaire: Doslov k Poe - výpisky z díla)


Lidé bývají v rozporu s tím, s čím jsou v nepřetržitém styku.


V Bibli je vše přirozené a zdravé v nesmiřitelném rozporu s "božským" - tedy i s lidským...
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


My uctíváme nikoli obyčejného, ale kromobyčejného člověka. Jsme v radikálním rozporu s demokratickými vládci země, která kdysi bývala svobodnou a veselou.


To je věcí ostatních lidí, zdali jim prospívá chovat se a žít v rozporu s přírodou, ale mně nikdo není bližší nade mne.


CONTRADICTIO IN ADIECTO
Protiklad, rozpor v definici
Logický rozpor mezi definicí a definovaným pojmem (tzv. vnitřní protiklad). Srov. použito např. u Misantropa, Rakovina na kůži Země 9.: Moderní doba zná dokonce takové absurdní termíny, jako "odpírat si maso", "trpět nedostatkem živočišných bílkovin" a stvořila nový druh askety, jehož tzv. "postní pokrm" (contradictio in adiecto?) se skládá "pouze" z ryb. Opak → Contradictio in subiecto.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm