J. K. Tyl: Jan Hus (výpisky)

22. února 2015 v 14:50 | Misantrop |  Četba

Hus:
Církev měla celá staletí na přemýšlení - a nemyslila,
leda jak by upevnila panskou vládu na sutinách člověčího rozumu.

Takovou zbraň v ruce nemáte,
aby pod ní pravda klesla.
Zastřít, zapudit ji na čas můžete;
leč ona boj ten brzy obnoví,
a já co věrný její ochránce
budu při ní mužně státi,
i kdybych za to život svůj měl dáti!

Jeroným:
Vzepři se - a plav i proti vlnám vzbouřeným,
to sluší muži víc než hraní na pokojných řeky hladinách.
Veslo tobě vésti pomohu!

Nemohu snést pokulhávání
nebo jako slepých po tmě šátrání;
zrovna musí cíl stát přede mnou,
a rychlým krokem veď pak k němu cesta!

Na prsou měj pravdy štít;
tak vyjdeš jako vítěz z tuhých půtek -
a kněz římský bude nosit smutek!

Hus:
"Jako vítěz z tuhých půtek!"
Ano - touto svůdnou písní zotavuje se má duše
z náporů zbloudilého světa.
Dosud žije ve mně víra,
že jsem se nedal nadarmo v nebezpečný zápas,
a že chci-li zvítězit, jen musím vytrvat!

To je osud přísné pravdy,
že ji ucho nezvyklé tak snadno nesnese,
byť zněla zvukem sebedojímavějším.

Markéta, Husova matka:
Na mne jde však bázeň,
že se tvými slovy starý pořádek poruší
a že přijdou věci nové,
po nichž svět vzejde plamenem.

Hus:
Jen ať zhyne koukol!

A když vidím chyby, blud a klamy,
mám se mlčky obrátit?
Mám držet s lidmi sobeckými?

Kdyby bylo pokolení lidské tvého srdce,
nebeské té čistoty -
ó, pak bych nebyl musel
do boje se dáti,
abych potřel pýchu světa
a nalíčené svůdnictví!

Kdyby byla spravedlnost na světě -
a právo kdyby v světě platilo -
pak bych nebyl musel pozvednouti hlas.

Kletba?
Nelekej se toho slova!
Je to šíp, jenž sotva kůži protkne,
zato ale v krvi plamen roznítí.

Násilí se chápají,
ani práva nešetří -
nuž tedy budiž boj!
Mne bázeň nejímá
a směle nesu třeba hlavu na oběť.
Já zvolil pravdu za heslo
a postavil se v její šik,
i neopustím ji,
až buďto zvítězí,
anebo já,
co věrný obhájce její,
zahynu!

Král Václav:
Myslíte, vy páni v klerikách,
že vaše sváry o písmenko,
vaše honby po stínu a bublinách -
že ty jsou všechen základ spasení?

Hus! - Ten Hus vám leží jako skála na prsou,
že nemůžete volně oddychovat.
Ten Hus je vším vinen,
a přec dokud káral světské stavy,
dokud panstvu prostopášnost vytýkal
a hříšnou marnost boháčů -
to byl váš, to nad něj kazatele nebylo.
Když ale začal kněžské vady odkrývat
a mnohý neduh církve tepat -
ejhle, tu jste zdvihli ihned hlasy
a jak divé vosy shrnuli se na něho.

Já však posud nechápu,
co Římu napadá,
že bez ustání u nás poroučí,
jak v hospodářství vlastním.

Chlum:
To víš, pane,
Řím má dlouhé ruce,
rád by držel celý svět v náručí,
by nikdo hnout se nemohl,
leč jak by svatý otec dovolil.

Královna Žofie:
I staň se co staň knězi z Betléma,
jen věř mi, pane,
to se celé české zemi stane!

Háta:
Ó vy v bahně bludů potopení!
Když necháme takhle sebou vláčet,
budou nás za každé slovo soudit a věznit.
Pravda bude jen dětskou pohádkou!

Hus:
Jsou věci na zemi,
že holubičí mysl při nich krví sokolovou zapáchne
a tichost beránčí se vlčí zuřivostí oděje!

Kde se jeví blud a vede lidstvo k temnosti,
tu já bych raděj zvedl ruce k výsostem a zvolal:
"Pane, zbav mě zdravých smyslů,
učiň ze mne lesní šelmu,
v tmavé noci, v krvi rozkoš nalézající!"
Neb býti člověkem a nesmět cítit,
mluvit, jednat jako člověk,
nesmět práva člověckého užívati -
to jest zaživa být zakletým,
být s nebes padlým andělem,
být stižen kletbou nejtěžší!

Chlum:
Jsou věci na světě,
že nejchladnější krev by roznítily ohněm žíravým
a porušily jemné způsoby!

Hus:
Tělo moje klesne plamenem,
však slovo moje vzejde z popele
a bude živo na věky.
Tomu věřím a s tím umírám!

Související odkazy:

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm